Ossia

Innen: kotta
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kotta (vitalap | szerkesztései) 2017. november 8., 01:16-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Az ossia olasz szó, jelentése vagy. Egy – általában az eredetinél könnyebb – dallamváltozatot jelent. Az előadó a két lehetőség közül kiválaszthatja, melyiket adja elő.

Az ossiát az eredeti kotta fölött kisebb méretben adják meg.

A kottavonalak távolságának beállítása: StaffSymbol.staff-space = #(magstep -3), de a wikiben nincs meg a magstep függvény, így 0.7-et írtam a kifejezés helyett.

Az Ossia név kiírásával baj van. instrumentName-t csak sor elején írja ki, shortInstrumentName-et viszont csak akkor, ha instrumentName-et már kiírta. Vagyis könnyen előfordulhat, hogy az ossia elején semmilyen nevet nem ír ki.


\version "2.18.2"
\header { tagline = "" }   % ne legyen copyright szöveg
enek_har = \relative c' {
     %{Föl! ha vész jő%} \tempo "Molto più mosso" 4 = 120 \major
     %{Kárpátoktól%} r b\ff cis8 cis dis4 | cis b8 cis dis4-> dis | r b8 b cis4 dis | cis b8 cis dis4-> dis |
    <<
    \new Staff \with { alignAboveContext = #"enek" shortInstrumentName = #"Ossia" instrumentName = #"Ossia"
            \override Clef.stencil = ##f \override KeySignature.stencil = ##f \override TimeSignature.stencil = ##f
            fontSize = #-3 \override StaffSymbol.staff-space = #0.7 }
        { % Arra semmit nem találtam, hogyan lehetne % az ossia és a bariton ütemvonalait összekötni.
        \clef bass \key e \major \once \omit Staff.TimeSignature
        \relative c' { r4 cis2 gis4 | \slashedGrace ais8 gis4 eis gis gis | cis2 cis4 r |
            r4 cis2 ais4 | \slashedGrace cis8 ais4 fis ais4. ais8 | cis2 cis4 r | }
        }
    { %{Isten áldd meg fegyverünket!%} r4 eis2 cis4 | \slashedGrace dis8 cis4 gis cis4. cis8 | eis2 cis4 r |
        r4 fis2 cis4 | \slashedGrace dis8 cis4 ais cis4. cis8 | fis2 cis4 r | }
    >> }
dallam = <<
    \new Staff = "enek" {
        \set Staff.instrumentName = #"Bariton" \set Staff.shortInstrumentName = #"B"
        \set Staff.midiInstrument = "trombone"
        \clef bass \key g \major \tempo "Allegro marziale" 4 = 92    % csak ha enek_egy van
        \new Voice = "bariton" { \dynamicUp \enek_har }
        }
    \new Lyrics \lyricsto "bariton" {
    Kár -- pá -- tok -- tól Ád -- ri -- a par -- tig, Győ -- ző tá -- bor harc -- za -- ja hang -- zik,
    \repeat unfold 2 { Is -- ten áldd meg fegy -- ve -- rün -- ket! } }
    >>
\score {
  \dallam
  \layout { indent = 1.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

<score vorbis="1" midi="1" raw="1">
\version "2.18.2"
\header { tagline = "" }   % ne legyen copyright szöveg
enek_har = \relative c' {
     %{Föl! ha vész jő%} \tempo "Molto più mosso" 4 = 120 \major
     %{Kárpátoktól%} r b\ff cis8 cis dis4 | cis b8 cis dis4-> dis | r b8 b cis4 dis | cis b8 cis dis4-> dis |
    <<
    \new Staff \with { alignAboveContext = #"enek" shortInstrumentName = #"Ossia" instrumentName = #"Ossia"
            \override Clef.stencil = ##f \override KeySignature.stencil = ##f \override TimeSignature.stencil = ##f
            fontSize = #-3 \override StaffSymbol.staff-space = #0.7 }
        { % Arra semmit nem találtam, hogyan lehetne % az ossia és a bariton ütemvonalait összekötni.
        \clef bass \key e \major \once \omit Staff.TimeSignature
        \relative c' { r4 cis2 gis4 | \slashedGrace ais8 gis4 eis gis gis | cis2 cis4 r |
            r4 cis2 ais4 | \slashedGrace cis8 ais4 fis ais4. ais8 | cis2 cis4 r | }
        }
    { %{Isten áldd meg fegyverünket!%} r4 eis2 cis4 | \slashedGrace dis8 cis4 gis cis4. cis8 | eis2 cis4 r |
        r4 fis2 cis4 | \slashedGrace dis8 cis4 ais cis4. cis8 | fis2 cis4 r | }
    >> }
dallam = <<
    \new Staff = "enek" {
        \set Staff.instrumentName = #"Bariton" \set Staff.shortInstrumentName = #"B"
        \set Staff.midiInstrument = "trombone"
        \clef bass \key g \major \tempo "Allegro marziale" 4 = 92    % csak ha enek_egy van
        \new Voice = "bariton" { \dynamicUp \enek_har }
        }
    \new Lyrics \lyricsto "bariton" {
    Kár -- pá -- tok -- tól Ád -- ri -- a par -- tig, Győ -- ző tá -- bor harc -- za -- ja hang -- zik,
    \repeat unfold 2 { Is -- ten áldd meg fegy -- ve -- rün -- ket! } }
    >>
\score {
  \dallam
  \layout { indent = 1.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}
</score>

Népi megfigyelés szerint a lilypond mindkét dallamot lejátssza. Nem találtam ellene egyszerű megoldást. A kotta és midi külön score-ban, a midis-ben ossia nélkül nem egyszerű.

További információk