Összegképlet találati lista

Paraméterek:
 1. A különböző atomok száma: 2

Találati lista:
 1. 1,2-dioxetán-dion C2O4
 2. 1,3,5-trioxántrion C3O6
 3. 1,3-ciklohexadién C6H8
 4. 1,3-pentadién C5H8
 5. 1,4-benzokinontetraol-bioxalát C10O10
 6. 1,4-ciklohexadién C6H8
 7. 1-butin C4H6
 8. 1-heptén C7H14
 9. 1-metil-naftalin C11H10
 10. 1-pentin C5H8
 11. 2-butin C4H6
 12. 2-pentin C5H8
 13. Acenaftén C12H10
 14. Acetilén C2H2
 15. Aktínium(III)-oxid Ac2O3
 16. Allilösztrenol C21H32
 17. Alumínium-fluorid AlF3
 18. Alumínium-klorid AlCl3
 19. Alumínium-oxid Al2O3
 20. Alumínium-szulfid Al2S3
 21. Amerícium(III)-klorid AmCl3
 22. Ammónia NH3
 23. Androsztán C19H32
 24. Antimon-pentafluorid SbF5
 25. Antimon-pentaszulfid Sb2S5
 26. Antimon-tetroxid SbO2
 27. Antimon-triklorid SbCl3
 28. Antimon-trioxid Sb2O3
 29. Antracén C14H10
 30. Arany(I,III)-klorid Au4Cl8
 31. Arany(III)-klorid AuCl3
 32. Arany(III)-oxid Au2O3
 33. Arany-monojodid AuI
 34. Arzén-pentoxid As2O5
 35. Arzén-trioxid As2O3
 36. Arzin AsH3
 37. Asztácium-monobromid AtBr
 38. Asztácium-monojodid AtI
 39. Azulén C10H8
 40. Bárium-klorid BaCl2
 41. Bárium-oxid BaO
 42. Bárium-peroxid BaO2
 43. Bárium-szulfid BaS
 44. Baszketán C10H12
 45. Baszketén C10H10
 46. Benzo(e)pirén C20H12
 47. Benzokinon-tetrakarbonsav-dianhidrid C10O8
 48. Benzol C6H6
 49. Benzolhexol-triszkarbonát C9O9
 50. Benzolhexol-triszoxalát C12O12
 51. Berillium-azid BeN6
 52. Berillium-bromid BeBr2
 53. Berillium-fluorid BeF2
 54. Berillium-hidrid BeH2
 55. Berillium-jodid BeI2
 56. Berillium-karbid Be2C
 57. Berillium-klorid BeCl2
 58. Berillium-nitrid Be3N2
 59. Berillium-oxid BeO
 60. Berillium-szelenid BeSe
 61. Berillium-szulfid BeS
 62. Berillium-tellurid BeTe
 63. Berkélium(III)-bromid BkBr3
 64. Berkélium(III)-fluorid BkF3
 65. Berkélium(III)-jodid BkI3
 66. Berkélium(III)-klorid BkCl3
 67. Berkélium(III)-oxid Bk2O3
 68. Berkélium(IV)-fluorid BkF4
 69. Berkélium(IV)-oxid BkO2
 70. Béta-karotin C40H56
 71. Bibenzil C14H14
 72. Bifenil C12H10
 73. Bizmut-tribromid BiBr3
 74. Bizmut-trioxid Bi2O3
 75. Bornán C10H18
 76. Bór-trifluorid BF3
 77. Bór-trioxid B2O3
 78. Bróm-monofluorid BrF
 79. Bróm-monoklorid BrCl
 80. Bróm-pentafluorid BrF5
 81. Bróm-trifluorid BrF3
 82. Butadién C4H6
 83. Bután C4H10
 84. Cementit Fe3C
 85. Cézium-aurid CsAu
 86. Cézium-azid CsN3
 87. Cézium-bromid CsBr
 88. Cézium-fluorid CsF
 89. Cézium-hidrid CsH
 90. Cézium-jodid CsI
 91. Cézium-oxid Cs2O
 92. Cézium-ozonid CsO3
 93. Cézium-szuperoxid CsO2
 94. Ciklobutadién C4H4
 95. Ciklobután C4H8
 96. Ciklobután-tetraon C4O4
 97. Ciklobutén C4H6
 98. Ciklobutin C4H4
 99. Ciklodekán C10H20
 100. Ciklododekán C12H24
 101. Cikloheptán C7H14
 102. Cikloheptatrién C7H8
 103. Cikloheptén C7H12
 104. Ciklohexán C6H12
 105. Ciklohexánhexon C6O6
 106. Ciklohexén C6H10
 107. Ciklononán C9H18
 108. Ciklooktán C8H16
 109. Ciklopentán C5H10
 110. Ciklopentén C5H8
 111. Ciklopropán C3H6
 112. Ciklopropán-trion C3O3
 113. Ciklotetradekaheptaén C14H14
 114. Cikloundekán C11H22
 115. Cink-klorid ZnCl2
 116. Cink-oxid ZnO
 117. Cink-szulfid ZnS
 118. Cirkónium-dioxid ZrO2
 119. Cirkónium(IV)-klorid ZrCl4
 120. Dekalin C10H18
 121. Dekán C10H22
 122. Dekén C10H20
 123. Dekin C10H18
 124. Dibenzo-cikloheptén C15H14
 125. Dibór-tetrafluorid B2F4
 126. Dicián C2N2
 127. Dicianoacetilén C4N2
 128. Dihidrogén-trioxid H2O3
 129. Dikén-diklorid S2Cl2
 130. Dikén-dinitrid S2N2
 131. Dikén-monoxid S2O
 132. Diklór-dioxid Cl2O2
 133. Diklór-monoxid Cl2O
 134. Dinitrogén-oxid N2O
 135. Dinitrogén-pentoxid N2O5
 136. Dinitrogén-trioxid N2O3
 137. Dioxán-tetraketon C4O6
 138. Dioxigén-difluorid O2F2
 139. Diszén-dioxid C2O2
 140. Diszén-monoxid C2O
 141. Diszprózium(III)-klorid DyCl3
 142. Diszprózium(III)-oxid Dy2O3
 143. Dodekán C12H26
 144. Durol C10H14
 145. Einsteinium(III)-jodid EsI3
 146. Einsteinium(III)-oxid Es2O3
 147. Ektokarpén C11H16
 148. Erbium(III)-oxid Er2O3
 149. Etán C2H6
 150. Etilbenzol C8H10
 151. Etilén C2H4
 152. Etiléntetrakarbonsav-dianhidrid C6O6
 153. Európium(III)-oxid Eu2O3
 154. Ezüst-bromid AgBr
 155. Ezüst(I)-oxid Ag2O
 156. Ezüst-jodid AgI
 157. Ezüst-klorid AgCl
 158. Ezüst-szulfid Ag2S
 159. Fenantrén C14H10
 160. Fitán C20H42
 161. Foszfin PH3
 162. Foszfor-pentabromid PBr5
 163. Foszfor-pentaklorid PCl5
 164. Foszfor-pentoxid P4O10
 165. Foszfor-szeszkviszulfid P4S3
 166. Foszfor-tetroxid P2O4
 167. Foszfor-trifluorid PF3
 168. Foszfor-trijodid PI3
 169. Foszfor-triklorid PCl3
 170. Foszfor-trioxid P2O3
 171. Gallium-arzenid GaAs
 172. Germánium-tetraklorid GeCl4
 173. Gonán C17H28
 174. Heptán C7H16
 175. Hexadekán C16H34
 176. Hexaklórpropén C3Cl6
 177. Hexán C6H14
 178. Hexaoxo-triciklobuta-benzol C12O6
 179. Hidrazin N2H4
 180. Hidrogén-asztatid HAt
 181. Hidrogén-azid HN3
 182. Hidrogén-bromid HBr
 183. Hidrogén-diszulfid H2S2
 184. Hidrogén-fluorid HF
 185. Hidrogén-jodid HI
 186. Hidrogén-klorid HCl
 187. Hidrogén-peroxid H2O2
 188. Hidrogén-polonid PoH2
 189. Hidrogén-szelenid H2Se
 190. Hidrogén-tellurid H2Te
 191. Higany(II)-jodid HgI2
 192. Higany(II)-klorid HgCl2
 193. Higany(II)-oxid HgO
 194. Higany(I)-klorid Hg2Cl2
 195. Higany(I)-oxid Hg2O
 196. Higany-szulfid HgS
 197. Holmium(III)-klorid HoCl3
 198. Holmium(III)-oxid Ho2O3
 199. Indium(III)-fluorid InF3
 200. Indium(III)-tellurid In2Te3
 201. Irídium(IV)-oxid IrO2
 202. Irídium-tetrafluorid IrF4
 203. Irídium-tetroxid IrO4
 204. Irídium(V)-fluorid IrF5
 205. Ittrium(III)-antimonid YSb
 206. Ittrium(III)-arzenid YAs
 207. Ittrium(III)-szulfid Y2S3
 208. Ittrium-nitrid YN
 209. Izobután C4H10
 210. Izocetán C16H34
 211. Izoindén C9H8
 212. Izoprén C5H8
 213. Jód-heptafluorid IF7
 214. Jód-monobromid IBr
 215. Jód-monofluorid FI
 216. Jód-monoklorid ICl
 217. Jód-pentafluorid IF5
 218. Jód-trifluorid IF3
 219. Jód-triklorid I2Cl6
 220. Kadmium-szulfid CdS
 221. Kalcium-fluorid CaF2
 222. Kalcium-jodid CaI2
 223. Kalcium-karbid CaC2
 224. Kalcium-klorid CaCl2
 225. Kalcium-nitrid Ca3N2
 226. Kalcium-oxid CaO
 227. Kalcium-szulfid CaS
 228. Kalifornium(II)-jodid CfI2
 229. Kalifornium(IV)-fluorid CfF4
 230. Kálium-bromid KBr
 231. Kálium-fluorid KF
 232. Kálium-hidrid KH
 233. Kálium-jodid KI
 234. Kálium-klorid KCl
 235. Kálium-oxid K2O
 236. Kálium-peroxid K2O2
 237. Kálium-polonid K2Po
 238. Kálium-szulfid K2S
 239. Kálium-szuperoxid KO2
 240. Karén C10H16
 241. Kén-dibromid Br2S
 242. Kén-diklorid SCl2
 243. Kén-dioxid SO2
 244. Kén-hexafluorid SF6
 245. Kén-hidrogén H2S
 246. Kén-monoxid SO
 247. Kén-trioxid SO3
 248. Klór-dioxid ClO2
 249. Klór-monofluorid ClF
 250. Klór-pentafluorid ClF5
 251. Klór-trifluorid ClF3
 252. Kobalt(II)-klorid CoCl2
 253. Kobalt(II)-oxid CoO
 254. Kolán C24H42
 255. Króm(III)-oxid Cr2O3
 256. Króm-trifluorid CrF3
 257. Króm-trioxid CrO3
 258. Kubán_(vegyület) C8H8
 259. Kűrium(III)-oxid Cm2O3
 260. Lantán(III)-oxid La2O3
 261. Likopin C40H56
 262. Limonén C10H16
 263. Lítium-bromid LiBr
 264. Lítium-hidrid LiH
 265. Lítium-jodid LiI
 266. Lítium-klorid LiCl
 267. Lítium-nitrid Li3N
 268. Lítium-oxid Li2O
 269. Lítium-peroxid Li2O2
 270. Lítium-polonid Li2Po
 271. Lítium-szuperoxid LiO2
 272. Lutécium(III)-oxid Lu2O3
 273. Magnézium-klorid MgCl2
 274. Magnézium-nitrid Mg3N2
 275. Magnézium-oxid MgO
 276. Magnézium-peroxid MgO2
 277. Magnézium-polonid MgPo
 278. Mangán-dioxid MnO2
 279. Mangán(II)-klorid MnCl2
 280. Mellitsav-anhidrid C12O9
 281. Metán CH4
 282. Metilciklopentán C6H12
 283. Metilénciklopropén C4H4
 284. Molibdén-trioxid MoO3
 285. Naftalin C10H8
 286. Nátrium-azid NaN3
 287. Nátrium-bromid NaBr
 288. Nátrium-fluorid NaF
 289. Nátrium-hidrid NaH
 290. Nátrium-jodid NaI
 291. Nátrium-klorid NaCl
 292. Nátrium-oxid Na2O
 293. Nátrium-peroxid Na2O2
 294. Nátrium-polonid Na2Po
 295. Nátrium-szelenid Na2Se
 296. Nátrium-szulfid Na2S
 297. Nátrium-szuperoxid NaO2
 298. Nehézvíz D2O
 299. Neptúnium-hexafluorid NpF6
 300. Nikkel(II)-klorid NiCl2
 301. Nitrogén-dioxid NO2
 302. Nitrogén-monoxid NO
 303. Nitrogén-trijodid NI3
 304. Nitrogén-triklorid NCl3
 305. Nonán C9H20
 306. Norbornadién C7H8
 307. Norbornán C7H12
 308. Norkarán C7H12
 309. Oktán C8H18
 310. Ólom-azid PbN6
 311. Ólom-dioxid PbO2
 312. Ólom(II)-klorid PbCl2
 313. Ólom(II)-oxid PbO
 314. Ólom(II)-szulfid PbS
 315. Ólom(IV)-klorid PbCl4
 316. Ón-dioxid SnO2
 317. Ón(II)-klorid SnCl2
 318. Ón(IV)-klorid SnCl4
 319. Ón-szelenid SnSe
 320. Ón-tellurid SnTe
 321. Oxálsav-anhidrid C2O3
 322. Oxigén-difluorid OF2
 323. Ozmium-tetroxid OsO4
 324. Ösztrán C18H30
 325. Pentacén C22H14
 326. Pentán C5H12
 327. Pentaszén-dioxid C5O2
 328. Plutónium(III)-klorid PuCl3
 329. Polónium-dibromid PoBr2
 330. Polónium-diklorid PoCl2
 331. Polónium-dioxid PoO2
 332. Polónium-hexafluorid PoF6
 333. Polónium-monoxid PoO
 334. Polónium-tetraklorid PoCl4
 335. Polónium-trioxid PoO3
 336. Prazeodímium(III)-oxid Pr2O3
 337. Prométium(III)-jodid PmI3
 338. Prométium(III)-oxid Pm2O3
 339. Propadién C3H4
 340. Propán C3H8
 341. Propilén C3H6
 342. Protaktínium-dioxid O2Pa
 343. Protaktínium-pentaklorid PaCl5
 344. Protaktínium-pentaoxid Pa2O5
 345. Radon-difluorid F2Rn
 346. Rénium(IV)-szulfid ReS2
 347. Rénium(VII)-szulfid Re2S7
 348. Réz(I)-bromid CuBr
 349. Réz(II)-bromid CuBr2
 350. Réz(II)-klorid CuCl2
 351. Réz(II)-oxid CuO
 352. Réz(II)-szulfid CuS
 353. Réz(I)-jodid CuI
 354. Réz(I)-klorid CuCl
 355. Réz(I)-oxid Cu2O
 356. Réz-szilicid Cu5Si
 357. Rubídium-82-klorid ClRb
 358. Rubídium-azid RbN3
 359. Rubídium-bromid RbBr
 360. Rubídium-fluorid RbF
 361. Rubídium-hidrid RbH
 362. Rubídium-jodid RbI
 363. Rubídium-klorid RbCl
 364. Rubídium-oxid Rb2O
 365. Rubídium-pentaszulfid Rb2S5
 366. Rubídium-peroxid Rb2O2
 367. Rubídium-szelenid Rb2Se
 368. Rubídium-szulfid Rb2S
 369. Rubídium-szuperoxid RbO2
 370. Rubídium-tellurid Rb2Te
 371. Rubídium-trijodid RbI3
 372. Stroncium-nitrid Sr3N2
 373. Szabinén C10H16
 374. Szamárium(III)-szulfid Sm2S3
 375. Szelén-dioxid SeO2
 376. Szelén-diszulfid SeS2
 377. Szelén-hexaszulfid Se2S6
 378. Szén-dioxid CO2
 379. Szén-diszulfid CS2
 380. Szén-hexaoxid CO6
 381. Szén-monoszulfid CS
 382. Szén-monoxid CO
 383. Szén-pentaoxid CO5
 384. Szén-szuboxid C3O2
 385. Szén-szubszulfid C3S2
 386. Szén-tetrajodid CI4
 387. Szén-tetraklorid CCl4
 388. Szén-tetraoxid CO4
 389. Szén-trioxid CO3
 390. Szilán SiH4
 391. Szilícium-dioxid SiO2
 392. Szilícium-karbid SiC
 393. Szilícium-tetraklorid SiCl4
 394. Szkandium-bromid ScBr3
 395. Szkandium-monoszulfid ScS
 396. Sztannán SnH4
 397. Sztibin SbH3
 398. Sztirol C8H8
 399. Tallium-azid TlN3
 400. Tallium-bromid TlBr
 401. Tallium-fluorid TlF
 402. Tallium-hidrid TlH3
 403. Tallium(III)-oxid Tl2O3
 404. Tallium-jodid TlI
 405. Tallium-klorid TlCl
 406. Tallium-monoxid Tl2O
 407. Tallium-szulfid Tl2S
 408. Tallium-tellurid Tl2Te
 409. Tallium-tribromid TlBr3
 410. Tallium-trifluorid TlF3
 411. Tallium-trijodid TlI3
 412. Tallium-triklorid Cl3Tl
 413. Technécium-dioxid TcO2
 414. Technécium-heptoxid Tc2O7
 415. Technécium-tetraklorid TcCl4
 416. Tellúr-monoxid TeO
 417. Terbium(III)-oxid Tb2O3
 418. Tetracén C18H12
 419. Tetrafluormetán CF4
 420. Tetrakén-dinitrid N2S4
 421. Tetrakén-tetranitrid N4S4
 422. Tetraszén-dioxid C4O2
 423. Tetraurán-oktadekafluorid U4F18
 424. Titán-dioxid TiO2
 425. Titán-tetrafluorid TiF4
 426. Titán-tetraklorid TiCl4
 427. Toluol C7H8
 428. Tórium-dioxid ThO2
 429. Túlium(III)-oxid Tm2O3
 430. Undekán C11H24
 431. Urán-dioxid UO2
 432. Urán-diszelenid USe2
 433. Urán-diszilicid USi2
 434. Urán-diszulfid US2
 435. Urán-hexafluorid UF6
 436. Urán-monofoszfid UP
 437. Urán-monoszulfid US
 438. Urán-trioxid UO3
 439. Valencén C15H24
 440. Vanádium-tetrafluorid VF4
 441. Vanádium(V)-oxid V2O5
 442. Vas(III)-klorid FeCl3
 443. Vas(III)-oxid Fe2O3
 444. Vas(II)-klorid FeCl2
 445. Vas(II)-oxid FeO
 446. Vas(II)-szulfid FeS
 447. Víz H2O
 448. Volfrám(IV)-tellurid WTe2
 449. Xenon-difluorid XeF2
 450. Xenon-diklorid XeCl2
 451. Xenon-dioxid XeO2
 452. Xenon-hexafluorid XeF6
 453. Xenon-tetrafluorid XeF4
 454. Xenon-tetroxid XeO4
 455. Xenon-trioxid XeO3
 456. Xilol C8H10
 457. Α-karotin C40H56
Új keresésVissza a nyitó lapra