Új keresésVegyületlistaVissza a nyitó lapra

Összegképlet találati lista

Paraméterek:
 1. A különböző atomok száma: 2

Találati lista (magyar Wikipédia):
 1. Acenaftén C12H10
 2. Acetilén C2H2
 3. Aktínium(III)-oxid Ac2O3
 4. Alumínium-fluorid AlF3
 5. Alumínium-klorid AlCl3
 6. Alumínium-oxid Al2O3
 7. Alumínium-szulfid Al2S3
 8. Amerícium(III)-klorid AmCl3
 9. Ammónia NH3
 10. Androsztán C19H32
 11. Antimon-pentafluorid SbF5
 12. Antimon-pentaszulfid Sb2S5
 13. Antimon-tetroxid Sb2O4
 14. Antimon-triklorid SbCl3
 15. Antimon-trioxid Sb2O3
 16. Antracén C14H10
 17. Arany(I,III)-klorid Au4Cl8
 18. Arany(III)-klorid AuCl3
 19. Arany(III)-oxid Au2O3
 20. Arany-monojodid AuI
 21. Arzén-pentoxid As2O5
 22. Arzén-trioxid As2O3
 23. Arzin AsH3
 24. Asztácium-monobromid AtBr
 25. Asztácium-monojodid AtI
 26. Azulén C10H8
 27. Bárium-klorid BaCl2
 28. Bárium-oxid BaO
 29. Bárium-peroxid BaO2
 30. Bárium-szulfid BaS
 31. Baszketán C10H12
 32. Baszketén C10H10
 33. Benzo[a]pirén C20H12
 34. Benzo[e]pirén C20H12
 35. Benzokinon-tetrakarbonsav-dianhidrid C10O8
 36. 1,4-Benzokinontetrol-biszoxalát C10O10
 37. Benzol C6H6
 38. Benzolhexol-triszkarbonát C9O9
 39. Benzolhexol-triszoxalát C12O12
 40. Benzvalén C6H6
 41. Berillium-azid BeN6
 42. Berillium-bromid BeBr2
 43. Berillium-fluorid BeF2
 44. Berillium-hidrid BeH2
 45. Berillium-jodid BeI2
 46. Berillium-karbid Be2C
 47. Berillium-klorid BeCl2
 48. Berillium-monohidrid BeH
 49. Berillium-nitrid Be3N2
 50. Berillium-oxid BeO
 51. Berillium-szelenid BeSe
 52. Berillium-szulfid BeS
 53. Berillium-tellurid BeTe
 54. Berkélium(III)-bromid BkBr3
 55. Berkélium(III)-fluorid BkF3
 56. Berkélium(III)-jodid BkI3
 57. Berkélium(III)-klorid BkCl3
 58. Berkélium(III)-oxid Bk2O3
 59. Berkélium(IV)-fluorid BkF4
 60. Berkélium(IV)-oxid BkO2
 61. Bibenzil C14H14
 62. Bifenil C12H10
 63. Bizmut-tribromid BiBr3
 64. Bizmut-trioxid Bi2O3
 65. Bornán C10H18
 66. Bór-trifluorid BF3
 67. Bór-trioxid B2O3
 68. Bróm-monofluorid BrF
 69. Bróm-monoklorid BrCl
 70. Bróm-pentafluorid BrF5
 71. Bróm-trifluorid BrF3
 72. Butadién C4H6
 73. Butadiin C4H2
 74. Bután C4H10
 75. 1-Butin C4H6
 76. 2-Butin C4H6
 77. Cementit Fe3C
 78. Cézium-aurid CsAu
 79. Cézium-azid CsN3
 80. Cézium-bromid CsBr
 81. Cézium-fluorid CsF
 82. Cézium-hidrid CsH
 83. Cézium-jodid CsI
 84. Cézium-oxid Cs2O
 85. Cézium-ozonid CsO3
 86. Cézium-szuperoxid CsO2
 87. Ciklobutadién C4H4
 88. Ciklobután C4H8
 89. Ciklobután-tetraon C4O4
 90. Ciklobutén C4H6
 91. Ciklobutin C4H4
 92. Ciklodekán C10H20
 93. Ciklododekán C12H24
 94. Cikloheptán C7H14
 95. Cikloheptatrién C7H8
 96. cisz-Cikloheptén C7H12
 97. 1,3-Ciklohexadién C6H8
 98. 1,4-Ciklohexadién C6H8
 99. Ciklohexán C6H12
 100. Ciklohexánhexon C6O6
 101. Ciklohexén C6H10
 102. Ciklononán C9H18
 103. Ciklooktán C8H16
 104. Ciklopentán C5H10
 105. Ciklopentén C5H8
 106. Ciklopropán C3H6
 107. Ciklopropán-trion C3O3
 108. Ciklotetradekaheptaén C14H14
 109. Cikloundekán C11H22
 110. Cink-klorid ZnCl2
 111. Cink-oxid ZnO
 112. Cink-szulfid ZnS
 113. Cirkónium-dioxid ZrO2
 114. Cirkónium(IV)-klorid ZrCl4
 115. Dekalin C10H18
 116. Dekán C10H22
 117. 1-Dekén C10H20
 118. 1-Dekin C10H18
 119. Dibenzo-cikloheptén C15H14
 120. Dibór-tetrafluorid B2F4
 121. Dicián C2N2
 122. Dicianoacetilén C4N2
 123. Difenilmetán C13H12
 124. Dihidrogén-trioxid H2O3
 125. 1,2-Dihidronaftalin C10H10
 126. 1,4-Dihidronaftalin C10H10
 127. Dikén-diklorid S2Cl2
 128. Dikén-dinitrid S2N2
 129. Dikén-dioxid S2O2
 130. Dikén-monoxid S2O
 131. Diklór-monoxid Cl2O
 132. Dinitrogén-oxid N2O
 133. Dinitrogén-pentoxid N2O5
 134. Dinitrogén-trioxid N2O3
 135. Dioxán-tetraketon C4O6
 136. 1,2-Dioxetán-dion C2O4
 137. Dioxigén-difluorid O2F2
 138. Diszén-dioxid C2O2
 139. Diszén-monoxid C2O
 140. Diszprózium(III)-klorid DyCl3
 141. Diszprózium(III)-oxid Dy2O3
 142. Dodekán C12H26
 143. Durol C10H14
 144. Einsteinium(III)-jodid EsI3
 145. Einsteinium(III)-oxid Es2O3
 146. Ektokarpén C11H16
 147. Erbium(III)-oxid Er2O3
 148. Etán C2H6
 149. Etilbenzol C8H10
 150. Etilén C2H4
 151. Etiléntetrakarbonsav-dianhidrid C6O6
 152. Európium(III)-oxid Eu2O3
 153. Ezüst-bromid AgBr
 154. Ezüst(I)-oxid Ag2O
 155. Ezüst-jodid AgI
 156. Ezüst-klorid AgCl
 157. Ezüst-szulfid Ag2S
 158. Fenalén C13H10
 159. Fenantrén C14H10
 160. Fenilacetilén C8H6
 161. Fitán C20H42
 162. Fluorén C13H10
 163. Foszfin PH3
 164. Foszfor-pentabromid PBr5
 165. Foszfor-pentafluorid PF5
 166. Foszfor-pentaklorid PCl5
 167. Foszfor-pentoxid P4O10
 168. Foszfor-szeszkviszulfid P4S3
 169. Foszfor-tetroxid P2O4
 170. Foszfor-trifluorid PF3
 171. Foszfor-trijodid PI3
 172. Foszfor-triklorid PCl3
 173. Foszfor-trioxid P2O3
 174. Gallium-arzenid GaAs
 175. Germánium-dioxid GeO2
 176. Germánium-monoxid GeO
 177. Germánium-tetrafluorid GeF4
 178. Germánium-tetraklorid GeCl4
 179. Gonán C17H28
 180. Heptán C7H16
 181. 1-Heptén C7H14
 182. Hexadekán C16H34
 183. Hexaklórpropén C3Cl6
 184. Hexán C6H14
 185. Hexaoxo-triciklobuta-benzol C12O6
 186. Hidrazin N2H4
 187. Hidrogén-asztatid HAt
 188. Hidrogén-azid HN3
 189. Hidrogén-bromid HBr
 190. Hidrogén-diszulfid H2S2
 191. Hidrogén-fluorid HF
 192. Hidrogén-jodid HI
 193. Hidrogén-klorid HCl
 194. Hidrogén-peroxid H2O2
 195. Hidrogén-szelenid H2Se
 196. Hidrogén-tellurid H2Te
 197. Higany(II)-jodid HgI2
 198. Higany(II)-klorid HgCl2
 199. Higany(II)-oxid HgO
 200. Higany(I)-klorid Hg2Cl2
 201. Higany(I)-oxid Hg2O
 202. Higany-szulfid HgS
 203. Holmium(III)-klorid HoCl3
 204. Holmium(III)-oxid Ho2O3
 205. Indén C9H8
 206. Indium(III)-fluorid InF3
 207. Indium(III)-tellurid In2Te3
 208. Irídium(IV)-oxid IrO2
 209. Irídium-tetrafluorid IrF4
 210. Irídium(V)-fluorid IrF5
 211. Irídium(VIII)-oxid IrO4
 212. Ittrium(III)-antimonid YSb
 213. Ittrium(III)-arzenid YAs
 214. Ittrium(III)-szulfid Y2S3
 215. Ittrium-nitrid YN
 216. Izobután C4H10
 217. Izocetán C16H34
 218. Izoindén C9H8
 219. Izoprén C5H8
 220. Jód-heptafluorid IF7
 221. Jód-monobromid IBr
 222. Jód-monofluorid FI
 223. Jód-monoklorid ICl
 224. Jód-pentafluorid IF5
 225. Jód-trifluorid IF3
 226. Jód-triklorid I2Cl6
 227. Kadmium-szulfid CdS
 228. Kalcium-fluorid CaF2
 229. Kalcium-jodid CaI2
 230. Kalcium-karbid CaC2
 231. Kalcium-klorid CaCl2
 232. Kalcium-nitrid Ca3N2
 233. Kalcium-oxid CaO
 234. Kalcium-szulfid CaS
 235. Kalifornium(II)-jodid CfI2
 236. Kalifornium(IV)-fluorid CfF4
 237. Kálium-bromid KBr
 238. Kálium-fluorid KF
 239. Kálium-hidrid KH
 240. Kálium-jodid KI
 241. Kálium-klorid KCl
 242. Kálium-oxid K2O
 243. Kálium-peroxid K2O2
 244. Kálium-polonid K2Po
 245. Kálium-szulfid K2S
 246. Kálium-szuperoxid KO2
 247. Karén C10H16
 248. α-Karotin C40H56
 249. β-Karotin C40H56
 250. Kén-dibromid SBr2
 251. Kén-diklorid SCl2
 252. Kén-dioxid SO2
 253. Kén-hexafluorid SF6
 254. Kén-hidrogén H2S
 255. Kén-monoxid SO
 256. Kén-trioxid SO3
 257. Klór-dioxid ClO2
 258. Klór-monofluorid ClF
 259. Klór-monoxid ClO
 260. Klór-pentafluorid ClF5
 261. Klór-peroxid Cl2O2
 262. Klór-trifluorid ClF3
 263. Kobalt(II)-klorid CoCl2
 264. Kobalt(II)-oxid CoO
 265. Kolán C24H42
 266. Króm(III)-oxid Cr2O3
 267. Króm(II)-klorid CrCl2
 268. Króm-trifluorid CrF3
 269. Króm-trioxid CrO3
 270. Kubán C8H8
 271. Kűrium(III)-oxid Cm2O3
 272. Lantán(III)-oxid La2O3
 273. Likopin C40H56
 274. Limonén C10H16
 275. Lítium-bromid LiBr
 276. Lítium-hidrid LiH
 277. Lítium-jodid LiI
 278. Lítium-klorid LiCl
 279. Lítium-nitrid Li3N
 280. Lítium-oxid Li2O
 281. Lítium-peroxid Li2O2
 282. Lítium-polonid Li2Po
 283. Lítium-szuperoxid LiO2
 284. Lutécium(III)-oxid Lu2O3
 285. Magnézium-klorid MgCl2
 286. Magnézium-nitrid Mg3N2
 287. Magnézium-oxid MgO
 288. Magnézium-peroxid MgO2
 289. Magnézium-polonid MgPo
 290. Mangán-dioxid MnO2
 291. Mangán(II)-klorid MnCl2
 292. Mellitsav-anhidrid C12O9
 293. Metán CH4
 294. Metilciklopentán C6H12
 295. Metilénciklopropén C4H4
 296. 1-Metil-naftalin C11H10
 297. Mínium Pb3O4
 298. Molibdén-trioxid MoO3
 299. Naftalin C10H8
 300. Nátrium-azid NaN3
 301. Nátrium-bromid NaBr
 302. Nátrium-fluorid NaF
 303. Nátrium-hidrid NaH
 304. Nátrium-jodid NaI
 305. Nátrium-klorid NaCl
 306. Nátrium-oxid Na2O
 307. Nátrium-peroxid Na2O2
 308. Nátrium-polonid Na2Po
 309. Nátrium-szelenid Na2Se
 310. Nátrium-szulfid Na2S
 311. Nátrium-szuperoxid NaO2
 312. Nehézvíz D2O
 313. Neptúnium-hexafluorid NpF6
 314. Nikkel(II)-klorid NiCl2
 315. Nitrogén-dioxid NO2
 316. Nitrogén-monoxid NO
 317. Nitrogén-trijodid NI3
 318. Nitrogén-triklorid NCl3
 319. Nonán C9H20
 320. Norbornadién C7H8
 321. Norbornán C7H12
 322. Norbornén C7H10
 323. Norkarán C7H12
 324. Oktán C8H18
 325. Ólom-azid PbN6
 326. Ólom-dioxid PbO2
 327. Ólom(II)-klorid PbCl2
 328. Ólom(II)-oxid PbO
 329. Ólom(II)-szulfid PbS
 330. Ólom(IV)-klorid PbCl4
 331. Ón-dioxid SnO2
 332. Ón(II)-klorid SnCl2
 333. Ón(IV)-klorid SnCl4
 334. Ón-szelenid SnSe
 335. Ón-tellurid SnTe
 336. Oxálsav-anhidrid C2O3
 337. Oxigén-difluorid OF2
 338. Ozmium-tetroxid OsO4
 339. Ösztrán C18H30
 340. Pentacén C22H14
 341. 1,3-Pentadién C5H8
 342. Pentán C5H12
 343. Pentaszén-dioxid C5O2
 344. 1-Pentin C5H8
 345. 2-Pentin C5H8
 346. Plutónium(III)-klorid PuCl3
 347. Polónium-dibromid PoBr2
 348. Polónium-diklorid PoCl2
 349. Polónium-dioxid PoO2
 350. Polónium-hexafluorid PoF6
 351. Polónium-hidrid PoH2
 352. Polónium-monoxid PoO
 353. Polónium-tetraklorid PoCl4
 354. Polónium-trioxid PoO3
 355. Prazeodímium(III)-oxid Pr2O3
 356. Prométium(III)-jodid PmI3
 357. Prométium(III)-oxid Pm2O3
 358. Propadién C3H4
 359. Propán C3H8
 360. Propilén C3H6
 361. Propin C3H4
 362. Protaktínium-dioxid O2Pa
 363. Protaktínium-pentaklorid PaCl5
 364. Protaktínium-pentaoxid Pa2O5
 365. Radon-difluorid F2Rn
 366. Rénium(IV)-szulfid ReS2
 367. Rénium(VII)-szulfid Re2S7
 368. Réz(I)-bromid CuBr
 369. Réz(II)-bromid CuBr2
 370. Réz(II)-klorid CuCl2
 371. Réz(II)-oxid CuO
 372. Réz(II)-szulfid CuS
 373. Réz(I)-jodid CuI
 374. Réz(I)-klorid CuCl
 375. Réz(I)-oxid Cu2O
 376. Réz-szilicid Cu5Si
 377. Rubídium-82-klorid ClRb
 378. Rubídium-azid RbN3
 379. Rubídium-bromid RbBr
 380. Rubídium-fluorid RbF
 381. Rubídium-hidrid RbH
 382. Rubídium-jodid RbI
 383. Rubídium-klorid RbCl
 384. Rubídium-oxid Rb2O
 385. Rubídium-pentaszulfid Rb2S5
 386. Rubídium-peroxid Rb2O2
 387. Rubídium-szelenid Rb2Se
 388. Rubídium-szulfid Rb2S
 389. Rubídium-szuperoxid RbO2
 390. Rubídium-tellurid Rb2Te
 391. Rubídium-trijodid RbI3
 392. Stroncium-nitrid Sr3N2
 393. Szabinén C10H16
 394. Szamárium(III)-szulfid Sm2S3
 395. Szelén-dioxid SeO2
 396. Szelén-diszulfid SeS2
 397. Szelén-hexaszulfid Se2S6
 398. Szén-dioxid CO2
 399. Szén-diszulfid CS2
 400. Szén-hexaoxid CO6
 401. Szén-monoszulfid CS
 402. Szén-monoxid CO
 403. Szén-pentaoxid CO5
 404. Szén-szuboxid C3O2
 405. Szén-szubszulfid C3S2
 406. Szén-tetrajodid CI4
 407. Szén-tetraklorid CCl4
 408. Szén-tetraoxid CO4
 409. Szén-trioxid CO3
 410. Szilán SiH4
 411. Szilícium-dioxid SiO2
 412. Szilícium-karbid SiC
 413. Szilícium-tetrafluorid SiF4
 414. Szilícium-tetraklorid SiCl4
 415. Szkandium(III)-bromid ScBr3
 416. Szkandium-monoszulfid ScS
 417. Sztannán SnH4
 418. Sztibin SbH3
 419. Sztirol C8H8
 420. Tallium-azid TlN3
 421. Tallium-bromid TlBr
 422. Tallium-fluorid TlF
 423. Tallium-hidrid TlH3
 424. Tallium(III)-bromid TlBr3
 425. Tallium(III)-oxid Tl2O3
 426. Tallium(I)-tellurid Tl2Te
 427. Tallium-jodid TlI
 428. Tallium-klorid TlCl
 429. Tallium-monoxid Tl2O
 430. Tallium-szulfid Tl2S
 431. Tallium-trifluorid TlF3
 432. Tallium-trijodid TlI3
 433. Tallium-triklorid Cl3Tl
 434. Technécium-dioxid TcO2
 435. Technécium-heptoxid Tc2O7
 436. Technécium-tetraklorid TcCl4
 437. Tellúr-monoxid TeO
 438. Terbium(III)-oxid Tb2O3
 439. Tetrabrómetilén C2Br4
 440. Tetracén C18H12
 441. Tetracianoetilén C6N4
 442. Tetrafluormetán CF4
 443. Tetrakén-dinitrid N2S4
 444. Tetrakén-tetranitrid N4S4
 445. Tetraszén-dioxid C4O2
 446. Tetraurán-oktadekafluorid U4F18
 447. Titán-dioxid TiO2
 448. Titán(IV)-fluorid TiF4
 449. Titán-tetraklorid TiCl4
 450. Toluol C7H8
 451. Tórium-dioxid ThO2
 452. Trifenilmetán C19H16
 453. 1,3,5-Trioxántrion C3O6
 454. Túlium(III)-oxid Tm2O3
 455. Undekán C11H24
 456. Urán-dioxid UO2
 457. Urán-diszelenid USe2
 458. Urán-diszilicid USi2
 459. Urán-diszulfid US2
 460. Urán-hexafluorid UF6
 461. Urán-monofoszfid UP
 462. Urán-monoszulfid US
 463. Urán-trioxid UO3
 464. Valencén C15H24
 465. Vanádium(IV)-fluorid VF4
 466. Vanádium(V)-oxid V2O5
 467. Vas(II)-bromid FeBr2
 468. Vas(III)-bromid FeBr3
 469. Vas(III)-klorid FeCl3
 470. Vas(III)-oxid Fe2O3
 471. Vas(II)-klorid FeCl2
 472. Vas(II)-oxid FeO
 473. Vas(II)-szulfid FeS
 474. Víz H2O
 475. Volfrám(IV)-tellurid WTe2
 476. Xenon-difluorid XeF2
 477. Xenon-diklorid XeCl2
 478. Xenon-dioxid XeO2
 479. Xenon-hexafluorid XeF6
 480. Xenon-tetrafluorid XeF4
 481. Xenon-tetroxid XeO4
 482. Xenon-trioxid XeO3
 483. Xilol C8H10
Új keresésVegyületlistaVissza a nyitó lapra