Összegképlet találati lista

Paraméterek:
 1. A különböző atomok száma: 2

Találati lista:
 1. 1,2-dioxetán-dion C2O4
 2. 1,3,5-trioxántrion C3O6
 3. 1,3-ciklohexadién C6H8
 4. 1,3-pentadién C5H8
 5. 1,4-benzokinontetrol-biszoxalát C10O10
 6. 1,4-ciklohexadién C6H8
 7. 1-butin C4H6
 8. 1-heptén C7H14
 9. 1-metil-naftalin C11H10
 10. 1-pentin C5H8
 11. 2-butin C4H6
 12. 2-pentin C5H8
 13. Acenaftén C12H10
 14. Acetilén C2H2
 15. Aktínium(III)-oxid Ac2O3
 16. Allilösztrenol C21H32
 17. Alumínium-fluorid AlF3
 18. Alumínium-klorid AlCl3
 19. Alumínium-oxid Al2O3
 20. Alumínium-szulfid Al2S3
 21. Amerícium(III)-klorid AmCl3
 22. Ammónia NH3
 23. Androsztán C19H32
 24. Antimon-pentafluorid SbF5
 25. Antimon-pentaszulfid Sb2S5
 26. Antimon-tetroxid SbO2
 27. Antimon-triklorid SbCl3
 28. Antimon-trioxid Sb2O3
 29. Antracén C14H10
 30. Arany(I,III)-klorid Au4Cl8
 31. Arany(III)-klorid AuCl3
 32. Arany(III)-oxid Au2O3
 33. Arany-monojodid AuI
 34. Arzén-pentoxid As2O5
 35. Arzén-trioxid As2O3
 36. Arzin AsH3
 37. Asztácium-monobromid AtBr
 38. Asztácium-monojodid AtI
 39. Azulén C10H8
 40. Bárium-klorid BaCl2
 41. Bárium-oxid BaO
 42. Bárium-peroxid BaO2
 43. Bárium-szulfid BaS
 44. Baszketán C10H12
 45. Baszketén C10H10
 46. Benzo(a)pirén C20H12
 47. Benzo(e)pirén C20H12
 48. Benzokinon-tetrakarbonsav-dianhidrid C10O8
 49. Benzol C6H6
 50. Benzolhexol-triszkarbonát C9O9
 51. Benzolhexol-triszoxalát C12O12
 52. Benzvalén C6H6
 53. Berillium-azid BeN6
 54. Berillium-bromid BeBr2
 55. Berillium-fluorid BeF2
 56. Berillium-hidrid BeH2
 57. Berillium-jodid BeI2
 58. Berillium-karbid Be2C
 59. Berillium-klorid BeCl2
 60. Berillium-monohidrid BeH
 61. Berillium-nitrid Be3N2
 62. Berillium-oxid BeO
 63. Berillium-szelenid BeSe
 64. Berillium-szulfid BeS
 65. Berillium-tellurid BeTe
 66. Berkélium(III)-bromid BkBr3
 67. Berkélium(III)-fluorid BkF3
 68. Berkélium(III)-jodid BkI3
 69. Berkélium(III)-klorid BkCl3
 70. Berkélium(III)-oxid Bk2O3
 71. Berkélium(IV)-fluorid BkF4
 72. Berkélium(IV)-oxid BkO2
 73. Béta-karotin C40H56
 74. Bibenzil C14H14
 75. Bifenil C12H10
 76. Bizmut-tribromid BiBr3
 77. Bizmut-trioxid Bi2O3
 78. Bornán C10H18
 79. Bór-trifluorid BF3
 80. Bór-trioxid B2O3
 81. Bróm-monofluorid BrF
 82. Bróm-monoklorid BrCl
 83. Bróm-pentafluorid BrF5
 84. Bróm-trifluorid BrF3
 85. Butadién C4H6
 86. Butadiin C4H2
 87. Bután C4H10
 88. Cementit Fe3C
 89. Cézium-aurid CsAu
 90. Cézium-azid CsN3
 91. Cézium-bromid CsBr
 92. Cézium-fluorid CsF
 93. Cézium-hidrid CsH
 94. Cézium-jodid CsI
 95. Cézium-oxid Cs2O
 96. Cézium-ozonid CsO3
 97. Cézium-szuperoxid CsO2
 98. Ciklobutadién C4H4
 99. Ciklobután C4H8
 100. Ciklobután-tetraon C4O4
 101. Ciklobutén C4H6
 102. Ciklobutin C4H4
 103. Ciklodekán C10H20
 104. Ciklododekán C12H24
 105. Cikloheptán C7H14
 106. Cikloheptatrién C7H8
 107. Cikloheptén C7H12
 108. Ciklohexán C6H12
 109. Ciklohexánhexon C6O6
 110. Ciklohexén C6H10
 111. Ciklononán C9H18
 112. Ciklooktán C8H16
 113. Ciklopentán C5H10
 114. Ciklopentén C5H8
 115. Ciklopropán C3H6
 116. Ciklopropán-trion C3O3
 117. Ciklotetradekaheptaén C14H14
 118. Cikloundekán C11H22
 119. Cink-klorid ZnCl2
 120. Cink-oxid ZnO
 121. Cink-szulfid ZnS
 122. Cirkónium-dioxid ZrO2
 123. Cirkónium(IV)-klorid ZrCl4
 124. Dekalin C10H18
 125. Dekán C10H22
 126. Dekén C10H20
 127. Dekin C10H18
 128. Dibenzo-cikloheptén C15H14
 129. Dibór-tetrafluorid B2F4
 130. Dicián C2N2
 131. Dicianoacetilén C4N2
 132. Dihidrogén-trioxid H2O3
 133. Dikén-diklorid S2Cl2
 134. Dikén-dinitrid S2N2
 135. Dikén-dioxid S2O2
 136. Dikén-monoxid S2O
 137. Diklór-monoxid Cl2O
 138. Dinitrogén-oxid N2O
 139. Dinitrogén-pentoxid N2O5
 140. Dinitrogén-trioxid N2O3
 141. Dioxán-tetraketon C4O6
 142. Dioxigén-difluorid O2F2
 143. Diszén-dioxid C2O2
 144. Diszén-monoxid C2O
 145. Diszprózium(III)-klorid DyCl3
 146. Diszprózium(III)-oxid Dy2O3
 147. Dodekán C12H26
 148. Durol C10H14
 149. Einsteinium(III)-jodid EsI3
 150. Einsteinium(III)-oxid Es2O3
 151. Ektokarpén C11H16
 152. Erbium(III)-oxid Er2O3
 153. Etán C2H6
 154. Etilbenzol C8H10
 155. Etilén C2H4
 156. Etiléntetrakarbonsav-dianhidrid C6O6
 157. Európium(III)-oxid Eu2O3
 158. Ezüst-bromid AgBr
 159. Ezüst(I)-oxid Ag2O
 160. Ezüst-jodid AgI
 161. Ezüst-klorid AgCl
 162. Ezüst-szulfid Ag2S
 163. Fenalén C13H10
 164. Fenantrén C14H10
 165. Fenilacetilén C8H6
 166. Fitán C20H42
 167. Foszfin PH3
 168. Foszfor-pentabromid PBr5
 169. Foszfor-pentaklorid PCl5
 170. Foszfor-pentoxid P4O10
 171. Foszfor-szeszkviszulfid P4S3
 172. Foszfor-tetroxid P2O4
 173. Foszfor-trifluorid PF3
 174. Foszfor-trijodid PI3
 175. Foszfor-triklorid PCl3
 176. Foszfor-trioxid P2O3
 177. Gallium-arzenid GaAs
 178. Germánium-dioxid GeO2
 179. Germánium-monoxid GeO
 180. Germánium-tetrafluorid GeF4
 181. Germánium-tetraklorid GeCl4
 182. Gonán C17H28
 183. Heptán C7H16
 184. Hexadekán C16H34
 185. Hexaklórpropén C3Cl6
 186. Hexán C6H14
 187. Hexaoxo-triciklobuta-benzol C12O6
 188. Hidrazin N2H4
 189. Hidrogén-asztatid HAt
 190. Hidrogén-azid HN3
 191. Hidrogén-bromid HBr
 192. Hidrogén-diszulfid H2S2
 193. Hidrogén-fluorid HF
 194. Hidrogén-jodid HI
 195. Hidrogén-klorid HCl
 196. Hidrogén-peroxid H2O2
 197. Hidrogén-szelenid H2Se
 198. Hidrogén-tellurid H2Te
 199. Higany(II)-jodid HgI2
 200. Higany(II)-klorid HgCl2
 201. Higany(II)-oxid HgO
 202. Higany(I)-klorid Hg2Cl2
 203. Higany(I)-oxid Hg2O
 204. Higany-szulfid HgS
 205. Holmium(III)-klorid HoCl3
 206. Holmium(III)-oxid Ho2O3
 207. Indium(III)-fluorid InF3
 208. Indium(III)-tellurid In2Te3
 209. Irídium(IV)-oxid IrO2
 210. Irídium-tetrafluorid IrF4
 211. Irídium-tetroxid IrO4
 212. Irídium(V)-fluorid IrF5
 213. Ittrium(III)-antimonid YSb
 214. Ittrium(III)-arzenid YAs
 215. Ittrium(III)-szulfid Y2S3
 216. Ittrium-nitrid YN
 217. Izobután C4H10
 218. Izocetán C16H34
 219. Izoindén C9H8
 220. Izoprén C5H8
 221. Jód-heptafluorid IF7
 222. Jód-monobromid IBr
 223. Jód-monofluorid FI
 224. Jód-monoklorid ICl
 225. Jód-pentafluorid IF5
 226. Jód-trifluorid IF3
 227. Jód-triklorid I2Cl6
 228. Kadmium-szulfid CdS
 229. Kalcium-fluorid CaF2
 230. Kalcium-jodid CaI2
 231. Kalcium-karbid CaC2
 232. Kalcium-klorid CaCl2
 233. Kalcium-nitrid Ca3N2
 234. Kalcium-oxid CaO
 235. Kalcium-szulfid CaS
 236. Kalifornium(II)-jodid CfI2
 237. Kalifornium(IV)-fluorid CfF4
 238. Kálium-bromid KBr
 239. Kálium-fluorid KF
 240. Kálium-hidrid KH
 241. Kálium-jodid KI
 242. Kálium-klorid KCl
 243. Kálium-oxid K2O
 244. Kálium-peroxid K2O2
 245. Kálium-polonid K2Po
 246. Kálium-szulfid K2S
 247. Kálium-szuperoxid KO2
 248. Karén C10H16
 249. Kén-dibromid SBr2
 250. Kén-diklorid SCl2
 251. Kén-dioxid SO2
 252. Kén-hexafluorid SF6
 253. Kén-hidrogén H2S
 254. Kén-monoxid SO
 255. Kén-trioxid SO3
 256. Klór-dioxid ClO2
 257. Klór-monofluorid ClF
 258. Klór-pentafluorid ClF5
 259. Klór-peroxid Cl2O2
 260. Klór-trifluorid ClF3
 261. Kobalt(II)-klorid CoCl2
 262. Kobalt(II)-oxid CoO
 263. Kolán C24H42
 264. Króm(III)-oxid Cr2O3
 265. Króm(II)-klorid CrCl2
 266. Króm-trifluorid CrF3
 267. Króm-trioxid CrO3
 268. Kubán_(vegyület) C8H8
 269. Kűrium(III)-oxid Cm2O3
 270. Lantán(III)-oxid La2O3
 271. Likopin C40H56
 272. Limonén C10H16
 273. Lítium-bromid LiBr
 274. Lítium-hidrid LiH
 275. Lítium-jodid LiI
 276. Lítium-klorid LiCl
 277. Lítium-nitrid Li3N
 278. Lítium-oxid Li2O
 279. Lítium-peroxid Li2O2
 280. Lítium-polonid Li2Po
 281. Lítium-szuperoxid LiO2
 282. Lutécium(III)-oxid Lu2O3
 283. Magnézium-klorid MgCl2
 284. Magnézium-nitrid Mg3N2
 285. Magnézium-oxid MgO
 286. Magnézium-peroxid MgO2
 287. Magnézium-polonid MgPo
 288. Mangán-dioxid MnO2
 289. Mangán(II)-klorid MnCl2
 290. Mellitsav-anhidrid C12O9
 291. Metán CH4
 292. Metilciklopentán C6H12
 293. Metilénciklopropén C4H4
 294. Mínium Pb3O4
 295. Molibdén-trioxid MoO3
 296. Naftalin C10H8
 297. Nátrium-azid NaN3
 298. Nátrium-bromid NaBr
 299. Nátrium-fluorid NaF
 300. Nátrium-hidrid NaH
 301. Nátrium-jodid NaI
 302. Nátrium-klorid NaCl
 303. Nátrium-oxid Na2O
 304. Nátrium-peroxid Na2O2
 305. Nátrium-polonid Na2Po
 306. Nátrium-szelenid Na2Se
 307. Nátrium-szulfid Na2S
 308. Nátrium-szuperoxid NaO2
 309. Nehézvíz D2O
 310. Neptúnium-hexafluorid NpF6
 311. Nikkel(II)-klorid NiCl2
 312. Nitrogén-dioxid NO2
 313. Nitrogén-monoxid NO
 314. Nitrogén-trijodid NI3
 315. Nitrogén-triklorid NCl3
 316. Nonán C9H20
 317. Norbornadién C7H8
 318. Norbornán C7H12
 319. Norbornén C7H10
 320. Norkarán C7H12
 321. Oktán C8H18
 322. Ólom-azid PbN6
 323. Ólom-dioxid PbO2
 324. Ólom(II)-klorid PbCl2
 325. Ólom(II)-oxid PbO
 326. Ólom(II)-szulfid PbS
 327. Ólom(IV)-klorid PbCl4
 328. Ón-dioxid SnO2
 329. Ón(II)-klorid SnCl2
 330. Ón(IV)-klorid SnCl4
 331. Ón-szelenid SnSe
 332. Ón-tellurid SnTe
 333. Oxálsav-anhidrid C2O3
 334. Oxigén-difluorid OF2
 335. Ozmium-tetroxid OsO4
 336. Ösztrán C18H30
 337. Pentacén C22H14
 338. Pentán C5H12
 339. Pentaszén-dioxid C5O2
 340. Plutónium(III)-klorid PuCl3
 341. Polónium-dibromid PoBr2
 342. Polónium-diklorid PoCl2
 343. Polónium-dioxid PoO2
 344. Polónium-hexafluorid PoF6
 345. Polónium-hidrid PoH2
 346. Polónium-monoxid PoO
 347. Polónium-tetraklorid PoCl4
 348. Polónium-trioxid PoO3
 349. Prazeodímium(III)-oxid Pr2O3
 350. Prométium(III)-jodid PmI3
 351. Prométium(III)-oxid Pm2O3
 352. Propadién C3H4
 353. Propán C3H8
 354. Propilén C3H6
 355. Protaktínium-dioxid O2Pa
 356. Protaktínium-pentaklorid PaCl5
 357. Protaktínium-pentaoxid Pa2O5
 358. Radon-difluorid F2Rn
 359. Rénium(IV)-szulfid ReS2
 360. Rénium(VII)-szulfid Re2S7
 361. Réz(I)-bromid CuBr
 362. Réz(II)-bromid CuBr2
 363. Réz(II)-klorid CuCl2
 364. Réz(II)-oxid CuO
 365. Réz(II)-szulfid CuS
 366. Réz(I)-jodid CuI
 367. Réz(I)-klorid CuCl
 368. Réz(I)-oxid Cu2O
 369. Réz-szilicid Cu5Si
 370. Rubídium-82-klorid ClRb
 371. Rubídium-azid RbN3
 372. Rubídium-bromid RbBr
 373. Rubídium-fluorid RbF
 374. Rubídium-hidrid RbH
 375. Rubídium-jodid RbI
 376. Rubídium-klorid RbCl
 377. Rubídium-oxid Rb2O
 378. Rubídium-pentaszulfid Rb2S5
 379. Rubídium-peroxid Rb2O2
 380. Rubídium-szelenid Rb2Se
 381. Rubídium-szulfid Rb2S
 382. Rubídium-szuperoxid RbO2
 383. Rubídium-tellurid Rb2Te
 384. Rubídium-trijodid RbI3
 385. Stroncium-nitrid Sr3N2
 386. Szabinén C10H16
 387. Szamárium(III)-szulfid Sm2S3
 388. Szelén-dioxid SeO2
 389. Szelén-diszulfid SeS2
 390. Szelén-hexaszulfid Se2S6
 391. Szén-dioxid CO2
 392. Szén-diszulfid CS2
 393. Szén-hexaoxid CO6
 394. Szén-monoszulfid CS
 395. Szén-monoxid CO
 396. Szén-pentaoxid CO5
 397. Szén-szuboxid C3O2
 398. Szén-szubszulfid C3S2
 399. Szén-tetrajodid CI4
 400. Szén-tetraklorid CCl4
 401. Szén-tetraoxid CO4
 402. Szén-trioxid CO3
 403. Szilán SiH4
 404. Szilícium-dioxid SiO2
 405. Szilícium-karbid SiC
 406. Szilícium-tetrafluorid SiF4
 407. Szilícium-tetraklorid SiCl4
 408. Szkandium-bromid ScBr3
 409. Szkandium-monoszulfid ScS
 410. Sztannán SnH4
 411. Sztibin SbH3
 412. Sztirol C8H8
 413. Tallium-azid TlN3
 414. Tallium-bromid TlBr
 415. Tallium-fluorid TlF
 416. Tallium-hidrid TlH3
 417. Tallium(III)-oxid Tl2O3
 418. Tallium-jodid TlI
 419. Tallium-klorid TlCl
 420. Tallium-monoxid Tl2O
 421. Tallium-szulfid Tl2S
 422. Tallium-tellurid Tl2Te
 423. Tallium-tribromid TlBr3
 424. Tallium-trifluorid TlF3
 425. Tallium-trijodid TlI3
 426. Tallium-triklorid Cl3Tl
 427. Technécium-dioxid TcO2
 428. Technécium-heptoxid Tc2O7
 429. Technécium-tetraklorid TcCl4
 430. Tellúr-monoxid TeO
 431. Terbium(III)-oxid Tb2O3
 432. Tetrabrómetilén C2Br4
 433. Tetracén C18H12
 434. Tetracianoetilén C6N4
 435. Tetrafluormetán CF4
 436. Tetrakén-dinitrid N2S4
 437. Tetrakén-tetranitrid N4S4
 438. Tetraszén-dioxid C4O2
 439. Tetraurán-oktadekafluorid U4F18
 440. Titán-dioxid TiO2
 441. Titán-tetrafluorid TiF4
 442. Titán-tetraklorid TiCl4
 443. Toluol C7H8
 444. Tórium-dioxid ThO2
 445. Túlium(III)-oxid Tm2O3
 446. Undekán C11H24
 447. Urán-dioxid UO2
 448. Urán-diszelenid USe2
 449. Urán-diszilicid USi2
 450. Urán-diszulfid US2
 451. Urán-hexafluorid UF6
 452. Urán-monofoszfid UP
 453. Urán-monoszulfid US
 454. Urán-trioxid UO3
 455. Valencén C15H24
 456. Vanádium-tetrafluorid VF4
 457. Vanádium(V)-oxid V2O5
 458. Vas(II)-bromid FeBr2
 459. Vas(III)-bromid FeBr3
 460. Vas(III)-klorid FeCl3
 461. Vas(III)-oxid Fe2O3
 462. Vas(II)-klorid FeCl2
 463. Vas(II)-oxid FeO
 464. Vas(II)-szulfid FeS
 465. Víz H2O
 466. Volfrám(IV)-tellurid WTe2
 467. Xenon-difluorid XeF2
 468. Xenon-diklorid XeCl2
 469. Xenon-dioxid XeO2
 470. Xenon-hexafluorid XeF6
 471. Xenon-tetrafluorid XeF4
 472. Xenon-tetroxid XeO4
 473. Xenon-trioxid XeO3
 474. Xilol C8H10
 475. Α-karotin C40H56
Új keresésVissza a nyitó lapra