Összegképlet találati lista

Paraméterek:
 1. A különböző atomok száma: 2

Találati lista:
 1. 1,2-dioxetán-dion C2O4
 2. 1,3,5-trioxántrion C3O6
 3. 1,3-ciklohexadién C6H8
 4. 1,3-pentadién C5H8
 5. 1,4-benzokinontetrol-biszoxalát C10O10
 6. 1,4-ciklohexadién C6H8
 7. 1-butin C4H6
 8. 1-heptén C7H14
 9. 1-metil-naftalin C11H10
 10. 1-pentin C5H8
 11. 2-butin C4H6
 12. 2-pentin C5H8
 13. Acenaftén C12H10
 14. Acetilén C2H2
 15. Aktínium(III)-oxid Ac2O3
 16. Allilösztrenol C21H32
 17. Alumínium-fluorid AlF3
 18. Alumínium-klorid AlCl3
 19. Alumínium-oxid Al2O3
 20. Alumínium-szulfid Al2S3
 21. Amerícium(III)-klorid AmCl3
 22. Ammónia NH3
 23. Androsztán C19H32
 24. Antimon-pentafluorid SbF5
 25. Antimon-pentaszulfid Sb2S5
 26. Antimon-tetroxid SbO2
 27. Antimon-triklorid SbCl3
 28. Antimon-trioxid Sb2O3
 29. Antracén C14H10
 30. Arany(I,III)-klorid Au4Cl8
 31. Arany(III)-klorid AuCl3
 32. Arany(III)-oxid Au2O3
 33. Arany-monojodid AuI
 34. Arzén-pentoxid As2O5
 35. Arzén-trioxid As2O3
 36. Arzin AsH3
 37. Asztácium-monobromid AtBr
 38. Asztácium-monojodid AtI
 39. Azulén C10H8
 40. Bárium-klorid BaCl2
 41. Bárium-oxid BaO
 42. Bárium-peroxid BaO2
 43. Bárium-szulfid BaS
 44. Baszketán C10H12
 45. Baszketén C10H10
 46. Benzo(a)pirén C20H12
 47. Benzo(e)pirén C20H12
 48. Benzokinon-tetrakarbonsav-dianhidrid C10O8
 49. Benzol C6H6
 50. Benzolhexol-triszkarbonát C9O9
 51. Benzolhexol-triszoxalát C12O12
 52. Berillium-azid BeN6
 53. Berillium-bromid BeBr2
 54. Berillium-fluorid BeF2
 55. Berillium-hidrid BeH2
 56. Berillium-jodid BeI2
 57. Berillium-karbid Be2C
 58. Berillium-klorid BeCl2
 59. Berillium-monohidrid BeH
 60. Berillium-nitrid Be3N2
 61. Berillium-oxid BeO
 62. Berillium-szelenid BeSe
 63. Berillium-szulfid BeS
 64. Berillium-tellurid BeTe
 65. Berkélium(III)-bromid BkBr3
 66. Berkélium(III)-fluorid BkF3
 67. Berkélium(III)-jodid BkI3
 68. Berkélium(III)-klorid BkCl3
 69. Berkélium(III)-oxid Bk2O3
 70. Berkélium(IV)-fluorid BkF4
 71. Berkélium(IV)-oxid BkO2
 72. Béta-karotin C40H56
 73. Bibenzil C14H14
 74. Bifenil C12H10
 75. Bizmut-tribromid BiBr3
 76. Bizmut-trioxid Bi2O3
 77. Bornán C10H18
 78. Bór-trifluorid BF3
 79. Bór-trioxid B2O3
 80. Bróm-monofluorid BrF
 81. Bróm-monoklorid BrCl
 82. Bróm-pentafluorid BrF5
 83. Bróm-trifluorid BrF3
 84. Butadién C4H6
 85. Butadiin C4H2
 86. Bután C4H10
 87. Cementit Fe3C
 88. Cézium-aurid CsAu
 89. Cézium-azid CsN3
 90. Cézium-bromid CsBr
 91. Cézium-fluorid CsF
 92. Cézium-hidrid CsH
 93. Cézium-jodid CsI
 94. Cézium-oxid Cs2O
 95. Cézium-ozonid CsO3
 96. Cézium-szuperoxid CsO2
 97. Ciklobutadién C4H4
 98. Ciklobután C4H8
 99. Ciklobután-tetraon C4O4
 100. Ciklobutén C4H6
 101. Ciklobutin C4H4
 102. Ciklodekán C10H20
 103. Ciklododekán C12H24
 104. Cikloheptán C7H14
 105. Cikloheptatrién C7H8
 106. Cikloheptén C7H12
 107. Ciklohexán C6H12
 108. Ciklohexánhexon C6O6
 109. Ciklohexén C6H10
 110. Ciklononán C9H18
 111. Ciklooktán C8H16
 112. Ciklopentán C5H10
 113. Ciklopentén C5H8
 114. Ciklopropán C3H6
 115. Ciklopropán-trion C3O3
 116. Ciklotetradekaheptaén C14H14
 117. Cikloundekán C11H22
 118. Cink-klorid ZnCl2
 119. Cink-oxid ZnO
 120. Cink-szulfid ZnS
 121. Cirkónium-dioxid ZrO2
 122. Cirkónium(IV)-klorid ZrCl4
 123. Dekalin C10H18
 124. Dekán C10H22
 125. Dekén C10H20
 126. Dekin C10H18
 127. Dibenzo-cikloheptén C15H14
 128. Dibór-tetrafluorid B2F4
 129. Dicián C2N2
 130. Dicianoacetilén C4N2
 131. Dihidrogén-trioxid H2O3
 132. Dikén-diklorid S2Cl2
 133. Dikén-dinitrid S2N2
 134. Dikén-dioxid S2O2
 135. Dikén-monoxid S2O
 136. Diklór-monoxid Cl2O
 137. Dinitrogén-oxid N2O
 138. Dinitrogén-pentoxid N2O5
 139. Dinitrogén-trioxid N2O3
 140. Dioxán-tetraketon C4O6
 141. Dioxigén-difluorid O2F2
 142. Diszén-dioxid C2O2
 143. Diszén-monoxid C2O
 144. Diszprózium(III)-klorid DyCl3
 145. Diszprózium(III)-oxid Dy2O3
 146. Dodekán C12H26
 147. Durol C10H14
 148. Einsteinium(III)-jodid EsI3
 149. Einsteinium(III)-oxid Es2O3
 150. Ektokarpén C11H16
 151. Erbium(III)-oxid Er2O3
 152. Etán C2H6
 153. Etilbenzol C8H10
 154. Etilén C2H4
 155. Etiléntetrakarbonsav-dianhidrid C6O6
 156. Európium(III)-oxid Eu2O3
 157. Ezüst-bromid AgBr
 158. Ezüst(I)-oxid Ag2O
 159. Ezüst-jodid AgI
 160. Ezüst-klorid AgCl
 161. Ezüst-szulfid Ag2S
 162. Fenalén C13H10
 163. Fenantrén C14H10
 164. Fitán C20H42
 165. Foszfin PH3
 166. Foszfor-pentabromid PBr5
 167. Foszfor-pentaklorid PCl5
 168. Foszfor-pentoxid P4O10
 169. Foszfor-szeszkviszulfid P4S3
 170. Foszfor-tetroxid P2O4
 171. Foszfor-trifluorid PF3
 172. Foszfor-trijodid PI3
 173. Foszfor-triklorid PCl3
 174. Foszfor-trioxid P2O3
 175. Gallium-arzenid GaAs
 176. Germánium-tetraklorid GeCl4
 177. Gonán C17H28
 178. Heptán C7H16
 179. Hexadekán C16H34
 180. Hexaklórpropén C3Cl6
 181. Hexán C6H14
 182. Hexaoxo-triciklobuta-benzol C12O6
 183. Hidrazin N2H4
 184. Hidrogén-asztatid HAt
 185. Hidrogén-azid HN3
 186. Hidrogén-bromid HBr
 187. Hidrogén-diszulfid H2S2
 188. Hidrogén-fluorid HF
 189. Hidrogén-jodid HI
 190. Hidrogén-klorid HCl
 191. Hidrogén-peroxid H2O2
 192. Hidrogén-szelenid H2Se
 193. Hidrogén-tellurid H2Te
 194. Higany(II)-jodid HgI2
 195. Higany(II)-klorid HgCl2
 196. Higany(II)-oxid HgO
 197. Higany(I)-klorid Hg2Cl2
 198. Higany(I)-oxid Hg2O
 199. Higany-szulfid HgS
 200. Holmium(III)-klorid HoCl3
 201. Holmium(III)-oxid Ho2O3
 202. Indium(III)-fluorid InF3
 203. Indium(III)-tellurid In2Te3
 204. Irídium(IV)-oxid IrO2
 205. Irídium-tetrafluorid IrF4
 206. Irídium-tetroxid IrO4
 207. Irídium(V)-fluorid IrF5
 208. Ittrium(III)-antimonid YSb
 209. Ittrium(III)-arzenid YAs
 210. Ittrium(III)-szulfid Y2S3
 211. Ittrium-nitrid YN
 212. Izobután C4H10
 213. Izocetán C16H34
 214. Izoindén C9H8
 215. Izoprén C5H8
 216. Jód-heptafluorid IF7
 217. Jód-monobromid IBr
 218. Jód-monofluorid FI
 219. Jód-monoklorid ICl
 220. Jód-pentafluorid IF5
 221. Jód-trifluorid IF3
 222. Jód-triklorid I2Cl6
 223. Kadmium-szulfid CdS
 224. Kalcium-fluorid CaF2
 225. Kalcium-jodid CaI2
 226. Kalcium-karbid CaC2
 227. Kalcium-klorid CaCl2
 228. Kalcium-nitrid Ca3N2
 229. Kalcium-oxid CaO
 230. Kalcium-szulfid CaS
 231. Kalifornium(II)-jodid CfI2
 232. Kalifornium(IV)-fluorid CfF4
 233. Kálium-bromid KBr
 234. Kálium-fluorid KF
 235. Kálium-hidrid KH
 236. Kálium-jodid KI
 237. Kálium-klorid KCl
 238. Kálium-oxid K2O
 239. Kálium-peroxid K2O2
 240. Kálium-polonid K2Po
 241. Kálium-szulfid K2S
 242. Kálium-szuperoxid KO2
 243. Karén C10H16
 244. Kén-dibromid SBr2
 245. Kén-diklorid SCl2
 246. Kén-dioxid SO2
 247. Kén-hexafluorid SF6
 248. Kén-hidrogén H2S
 249. Kén-monoxid SO
 250. Kén-trioxid SO3
 251. Klór-dioxid ClO2
 252. Klór-monofluorid ClF
 253. Klór-pentafluorid ClF5
 254. Klór-peroxid Cl2O2
 255. Klór-trifluorid ClF3
 256. Kobalt(II)-klorid CoCl2
 257. Kobalt(II)-oxid CoO
 258. Kolán C24H42
 259. Króm(III)-oxid Cr2O3
 260. Króm-trifluorid CrF3
 261. Króm-trioxid CrO3
 262. Kubán_(vegyület) C8H8
 263. Kűrium(III)-oxid Cm2O3
 264. Lantán(III)-oxid La2O3
 265. Likopin C40H56
 266. Limonén C10H16
 267. Lítium-bromid LiBr
 268. Lítium-hidrid LiH
 269. Lítium-jodid LiI
 270. Lítium-klorid LiCl
 271. Lítium-nitrid Li3N
 272. Lítium-oxid Li2O
 273. Lítium-peroxid Li2O2
 274. Lítium-polonid Li2Po
 275. Lítium-szuperoxid LiO2
 276. Lutécium(III)-oxid Lu2O3
 277. Magnézium-klorid MgCl2
 278. Magnézium-nitrid Mg3N2
 279. Magnézium-oxid MgO
 280. Magnézium-peroxid MgO2
 281. Magnézium-polonid MgPo
 282. Mangán-dioxid MnO2
 283. Mangán(II)-klorid MnCl2
 284. Mellitsav-anhidrid C12O9
 285. Metán CH4
 286. Metilciklopentán C6H12
 287. Metilénciklopropén C4H4
 288. Mínium Pb3O4
 289. Molibdén-trioxid MoO3
 290. Naftalin C10H8
 291. Nátrium-azid NaN3
 292. Nátrium-bromid NaBr
 293. Nátrium-fluorid NaF
 294. Nátrium-hidrid NaH
 295. Nátrium-jodid NaI
 296. Nátrium-klorid NaCl
 297. Nátrium-oxid Na2O
 298. Nátrium-peroxid Na2O2
 299. Nátrium-polonid Na2Po
 300. Nátrium-szelenid Na2Se
 301. Nátrium-szulfid Na2S
 302. Nátrium-szuperoxid NaO2
 303. Nehézvíz D2O
 304. Neptúnium-hexafluorid NpF6
 305. Nikkel(II)-klorid NiCl2
 306. Nitrogén-dioxid NO2
 307. Nitrogén-monoxid NO
 308. Nitrogén-trijodid NI3
 309. Nitrogén-triklorid NCl3
 310. Nonán C9H20
 311. Norbornadién C7H8
 312. Norbornán C7H12
 313. Norbornén C7H10
 314. Norkarán C7H12
 315. Oktán C8H18
 316. Ólom-azid PbN6
 317. Ólom-dioxid PbO2
 318. Ólom(II)-klorid PbCl2
 319. Ólom(II)-oxid PbO
 320. Ólom(II)-szulfid PbS
 321. Ólom(IV)-klorid PbCl4
 322. Ón-dioxid SnO2
 323. Ón(II)-klorid SnCl2
 324. Ón(IV)-klorid SnCl4
 325. Ón-szelenid SnSe
 326. Ón-tellurid SnTe
 327. Oxálsav-anhidrid C2O3
 328. Oxigén-difluorid OF2
 329. Ozmium-tetroxid OsO4
 330. Ösztrán C18H30
 331. Pentacén C22H14
 332. Pentán C5H12
 333. Pentaszén-dioxid C5O2
 334. Plutónium(III)-klorid PuCl3
 335. Polónium-dibromid PoBr2
 336. Polónium-diklorid PoCl2
 337. Polónium-dioxid PoO2
 338. Polónium-hexafluorid PoF6
 339. Polónium-hidrid PoH2
 340. Polónium-monoxid PoO
 341. Polónium-tetraklorid PoCl4
 342. Polónium-trioxid PoO3
 343. Prazeodímium(III)-oxid Pr2O3
 344. Prométium(III)-jodid PmI3
 345. Prométium(III)-oxid Pm2O3
 346. Propadién C3H4
 347. Propán C3H8
 348. Propilén C3H6
 349. Protaktínium-dioxid O2Pa
 350. Protaktínium-pentaklorid PaCl5
 351. Protaktínium-pentaoxid Pa2O5
 352. Radon-difluorid F2Rn
 353. Rénium(IV)-szulfid ReS2
 354. Rénium(VII)-szulfid Re2S7
 355. Réz(I)-bromid CuBr
 356. Réz(II)-bromid CuBr2
 357. Réz(II)-klorid CuCl2
 358. Réz(II)-oxid CuO
 359. Réz(II)-szulfid CuS
 360. Réz(I)-jodid CuI
 361. Réz(I)-klorid CuCl
 362. Réz(I)-oxid Cu2O
 363. Réz-szilicid Cu5Si
 364. Rubídium-82-klorid ClRb
 365. Rubídium-azid RbN3
 366. Rubídium-bromid RbBr
 367. Rubídium-fluorid RbF
 368. Rubídium-hidrid RbH
 369. Rubídium-jodid RbI
 370. Rubídium-klorid RbCl
 371. Rubídium-oxid Rb2O
 372. Rubídium-pentaszulfid Rb2S5
 373. Rubídium-peroxid Rb2O2
 374. Rubídium-szelenid Rb2Se
 375. Rubídium-szulfid Rb2S
 376. Rubídium-szuperoxid RbO2
 377. Rubídium-tellurid Rb2Te
 378. Rubídium-trijodid RbI3
 379. Stroncium-nitrid Sr3N2
 380. Szabinén C10H16
 381. Szamárium(III)-szulfid Sm2S3
 382. Szelén-dioxid SeO2
 383. Szelén-diszulfid SeS2
 384. Szelén-hexaszulfid Se2S6
 385. Szén-dioxid CO2
 386. Szén-diszulfid CS2
 387. Szén-hexaoxid CO6
 388. Szén-monoszulfid CS
 389. Szén-monoxid CO
 390. Szén-pentaoxid CO5
 391. Szén-szuboxid C3O2
 392. Szén-szubszulfid C3S2
 393. Szén-tetrajodid CI4
 394. Szén-tetraklorid CCl4
 395. Szén-tetraoxid CO4
 396. Szén-trioxid CO3
 397. Szilán SiH4
 398. Szilícium-dioxid SiO2
 399. Szilícium-karbid SiC
 400. Szilícium-tetraklorid SiCl4
 401. Szkandium-bromid ScBr3
 402. Szkandium-monoszulfid ScS
 403. Sztannán SnH4
 404. Sztibin SbH3
 405. Sztirol C8H8
 406. Tallium-azid TlN3
 407. Tallium-bromid TlBr
 408. Tallium-fluorid TlF
 409. Tallium-hidrid TlH3
 410. Tallium(III)-oxid Tl2O3
 411. Tallium-jodid TlI
 412. Tallium-klorid TlCl
 413. Tallium-monoxid Tl2O
 414. Tallium-szulfid Tl2S
 415. Tallium-tellurid Tl2Te
 416. Tallium-tribromid TlBr3
 417. Tallium-trifluorid TlF3
 418. Tallium-trijodid TlI3
 419. Tallium-triklorid Cl3Tl
 420. Technécium-dioxid TcO2
 421. Technécium-heptoxid Tc2O7
 422. Technécium-tetraklorid TcCl4
 423. Tellúr-monoxid TeO
 424. Terbium(III)-oxid Tb2O3
 425. Tetrabrómetilén C2Br4
 426. Tetracén C18H12
 427. Tetracianoetilén C6N4
 428. Tetrafluormetán CF4
 429. Tetrakén-dinitrid N2S4
 430. Tetrakén-tetranitrid N4S4
 431. Tetraszén-dioxid C4O2
 432. Tetraurán-oktadekafluorid U4F18
 433. Titán-dioxid TiO2
 434. Titán-tetrafluorid TiF4
 435. Titán-tetraklorid TiCl4
 436. Toluol C7H8
 437. Tórium-dioxid ThO2
 438. Túlium(III)-oxid Tm2O3
 439. Undekán C11H24
 440. Urán-dioxid UO2
 441. Urán-diszelenid USe2
 442. Urán-diszilicid USi2
 443. Urán-diszulfid US2
 444. Urán-hexafluorid UF6
 445. Urán-monofoszfid UP
 446. Urán-monoszulfid US
 447. Urán-trioxid UO3
 448. Valencén C15H24
 449. Vanádium-tetrafluorid VF4
 450. Vanádium(V)-oxid V2O5
 451. Vas(II)-bromid FeBr2
 452. Vas(III)-bromid FeBr3
 453. Vas(III)-klorid FeCl3
 454. Vas(III)-oxid Fe2O3
 455. Vas(II)-klorid FeCl2
 456. Vas(II)-oxid FeO
 457. Vas(II)-szulfid FeS
 458. Víz H2O
 459. Volfrám(IV)-tellurid WTe2
 460. Xenon-difluorid XeF2
 461. Xenon-diklorid XeCl2
 462. Xenon-dioxid XeO2
 463. Xenon-hexafluorid XeF6
 464. Xenon-tetrafluorid XeF4
 465. Xenon-tetroxid XeO4
 466. Xenon-trioxid XeO3
 467. Xilol C8H10
 468. Α-karotin C40H56
Új keresésVissza a nyitó lapra