Új keresésVegyületlistaVissza a nyitó lapra

Összegképlet találati lista

Paraméterek:
 1. A különböző atomok száma: 2

Találati lista (magyar Wikipédia):
 1. Acenaftén C12H10
 2. Acetilén C2H2
 3. Aktínium(III)-oxid Ac2O3
 4. Alumínium-fluorid AlF3
 5. Alumínium-klorid AlCl3
 6. Alumínium-oxid Al2O3
 7. Alumínium-szulfid Al2S3
 8. Amerícium(III)-klorid AmCl3
 9. Ammónia NH3
 10. Androsztán C19H32
 11. Antimon-pentafluorid SbF5
 12. Antimon-pentaszulfid Sb2S5
 13. Antimon-tetroxid Sb2O4
 14. Antimon-triklorid SbCl3
 15. Antimon-trioxid Sb2O3
 16. Antracén C14H10
 17. Arany(I,III)-klorid Au4Cl8
 18. Arany(III)-klorid AuCl3
 19. Arany(III)-oxid Au2O3
 20. Arany-monojodid AuI
 21. Arzén-pentoxid As2O5
 22. Arzén-trioxid As2O3
 23. Arzin AsH3
 24. Asztácium-monobromid AtBr
 25. Asztácium-monojodid AtI
 26. Azulén C10H8
 27. Bárium-klorid BaCl2
 28. Bárium-oxid BaO
 29. Bárium-peroxid BaO2
 30. Bárium-szulfid BaS
 31. Baszketán C10H12
 32. Baszketén C10H10
 33. Benzo[a]pirén C20H12
 34. Benzo[e]pirén C20H12
 35. Benzokinon-tetrakarbonsav-dianhidrid C10O8
 36. 1,4-Benzokinontetrol-bisz(oxalát) C10O10
 37. Benzol C6H6
 38. Benzolhexol-triszkarbonát C9O9
 39. Benzolhexol-triszoxalát C12O12
 40. Benzvalén C6H6
 41. Berillium-azid BeN6
 42. Berillium-bromid BeBr2
 43. Berillium-fluorid BeF2
 44. Berillium-hidrid BeH2
 45. Berillium-jodid BeI2
 46. Berillium-karbid Be2C
 47. Berillium-klorid BeCl2
 48. Berillium-monohidrid BeH
 49. Berillium-nitrid Be3N2
 50. Berillium-oxid BeO
 51. Berillium-szelenid BeSe
 52. Berillium-szulfid BeS
 53. Berillium-tellurid BeTe
 54. Berkélium(III)-bromid BkBr3
 55. Berkélium(III)-fluorid BkF3
 56. Berkélium(III)-jodid BkI3
 57. Berkélium(III)-klorid BkCl3
 58. Berkélium(III)-oxid Bk2O3
 59. Berkélium(IV)-fluorid BkF4
 60. Berkélium(IV)-oxid BkO2
 61. Bibenzil C14H14
 62. Bifenil C12H10
 63. Bizmut-tribromid BiBr3
 64. Bizmut-trioxid Bi2O3
 65. Bornán C10H18
 66. Bór-trifluorid BF3
 67. Bór-trioxid B2O3
 68. Bróm-monofluorid BrF
 69. Bróm-monoklorid BrCl
 70. Bróm-pentafluorid BrF5
 71. Bróm-trifluorid BrF3
 72. Butadién C4H6
 73. Butadiin C4H2
 74. Bután C4H10
 75. 1-Butin C4H6
 76. 2-Butin C4H6
 77. Cementit Fe3C
 78. Cézium-aurid CsAu
 79. Cézium-azid CsN3
 80. Cézium-bromid CsBr
 81. Cézium-fluorid CsF
 82. Cézium-hidrid CsH
 83. Cézium-jodid CsI
 84. Cézium-oxid Cs2O
 85. Cézium-ozonid CsO3
 86. Cézium-szuperoxid CsO2
 87. Ciklobutadién C4H4
 88. Ciklobután C4H8
 89. Ciklobután-tetraon C4O4
 90. Ciklobutén C4H6
 91. Ciklobutin C4H4
 92. Ciklodekán C10H20
 93. Ciklododekán C12H24
 94. Cikloheptán C7H14
 95. Cikloheptatrién C7H8
 96. cisz-Cikloheptén C7H12
 97. 1,3-Ciklohexadién C6H8
 98. 1,4-Ciklohexadién C6H8
 99. Ciklohexán C6H12
 100. Ciklohexánhexon C6O6
 101. Ciklohexén C6H10
 102. Ciklononán C9H18
 103. Ciklooktán C8H16
 104. Ciklopentán C5H10
 105. Ciklopentén C5H8
 106. Ciklopropán C3H6
 107. Ciklopropán-trion C3O3
 108. Ciklopropén C3H4
 109. Ciklotetradekaheptaén C14H14
 110. Cikloundekán C11H22
 111. Cink-klorid ZnCl2
 112. Cink-oxid ZnO
 113. Cink-szulfid ZnS
 114. Cirkónium-dioxid ZrO2
 115. Cirkónium(IV)-klorid ZrCl4
 116. 1-Decén C10H20
 117. Dekalin C10H18
 118. Dekán C10H22
 119. 1-Dekin C10H18
 120. Dibenzo-cikloheptén C15H14
 121. Dibór-tetrafluorid B2F4
 122. Dicián C2N2
 123. Dicianoacetilén C4N2
 124. Difenilmetán C13H12
 125. Dihidrogén-trioxid H2O3
 126. 1,2-Dihidronaftalin C10H10
 127. 1,4-Dihidronaftalin C10H10
 128. Dikén-diklorid S2Cl2
 129. Dikén-dinitrid S2N2
 130. Dikén-dioxid S2O2
 131. Dikén-monoxid S2O
 132. Diklór-monoxid Cl2O
 133. Dinitrogén-oxid N2O
 134. Dinitrogén-pentoxid N2O5
 135. Dinitrogén-trioxid N2O3
 136. Dioxán-tetraketon C4O6
 137. 1,2-Dioxetán-dion C2O4
 138. Dioxigén-difluorid O2F2
 139. Diszén-dioxid C2O2
 140. Diszén-monoxid C2O
 141. Diszprózium(III)-klorid DyCl3
 142. Diszprózium(III)-oxid Dy2O3
 143. Dodekán C12H26
 144. Durol C10H14
 145. Einsteinium(III)-jodid EsI3
 146. Einsteinium(III)-oxid Es2O3
 147. Ektokarpén C11H16
 148. Erbium(III)-oxid Er2O3
 149. Etán C2H6
 150. Etén C2H4
 151. Etilbenzol C8H10
 152. Etiléntetrakarbonsav-dianhidrid C6O6
 153. Európium(III)-oxid Eu2O3
 154. Ezüst-bromid AgBr
 155. Ezüst(I)-oxid Ag2O
 156. Ezüst-jodid AgI
 157. Ezüst-klorid AgCl
 158. Ezüst-szulfid Ag2S
 159. Fenalén C13H10
 160. Fenantrén C14H10
 161. Fenilacetilén C8H6
 162. Fitán C20H42
 163. Fluorén C13H10
 164. Foszfin PH3
 165. Foszfor-pentabromid PBr5
 166. Foszfor-pentafluorid PF5
 167. Foszfor-pentaklorid PCl5
 168. Foszfor-pentoxid P4O10
 169. Foszfor-szeszkviszulfid P4S3
 170. Foszfor-tetroxid P2O4
 171. Foszfor-trifluorid PF3
 172. Foszfor-trijodid PI3
 173. Foszfor-triklorid PCl3
 174. Foszfor-trioxid P2O3
 175. Gallium-arzenid GaAs
 176. Germánium-dioxid GeO2
 177. Germánium-monoxid GeO
 178. Germánium-tetrafluorid GeF4
 179. Germánium-tetrahidrid GeH4
 180. Germánium-tetraklorid GeCl4
 181. Gonán C17H28
 182. Heptán C7H16
 183. 1-Heptén C7H14
 184. Hexadekán C16H34
 185. Hexafluorpropilén C3F6
 186. Hexaklórpropén C3Cl6
 187. Hexán C6H14
 188. Hexaoxotriciklobutabenzol C12O6
 189. Hidrazin N2H4
 190. Hidrogén-asztatid HAt
 191. Hidrogén-azid HN3
 192. Hidrogén-bromid HBr
 193. Hidrogén-diszulfid H2S2
 194. Hidrogén-fluorid HF
 195. Hidrogén-jodid HI
 196. Hidrogén-klorid HCl
 197. Hidrogén-peroxid H2O2
 198. Hidrogén-szelenid H2Se
 199. Hidrogén-tellurid H2Te
 200. Higany(II)-jodid HgI2
 201. Higany(II)-klorid HgCl2
 202. Higany(II)-oxid HgO
 203. Higany(I)-klorid Hg2Cl2
 204. Higany(I)-oxid Hg2O
 205. Higany-szulfid HgS
 206. Holmium(III)-klorid HoCl3
 207. Holmium(III)-oxid Ho2O3
 208. Indén C9H8
 209. Indium(III)-fluorid InF3
 210. Indium(III)-tellurid In2Te3
 211. Irídium-hexafluorid IrF6
 212. Irídium(IV)-oxid IrO2
 213. Irídium-tetrafluorid IrF4
 214. Irídium(V)-fluorid IrF5
 215. Irídium(VIII)-oxid IrO4
 216. Ittrium(III)-antimonid YSb
 217. Ittrium(III)-arzenid YAs
 218. Ittrium(III)-szulfid Y2S3
 219. Ittrium-nitrid YN
 220. Izobután C4H10
 221. Izocetán C16H34
 222. Izoindén C9H8
 223. Izoprén C5H8
 224. Jód-heptafluorid IF7
 225. Jód-monobromid IBr
 226. Jód-monofluorid FI
 227. Jód-monoklorid ICl
 228. Jód-pentafluorid IF5
 229. Jód-trifluorid IF3
 230. Jód-triklorid I2Cl6
 231. Kadmium-szulfid CdS
 232. Kalcium-fluorid CaF2
 233. Kalcium-jodid CaI2
 234. Kalcium-karbid CaC2
 235. Kalcium-klorid CaCl2
 236. Kalcium-nitrid Ca3N2
 237. Kalcium-oxid CaO
 238. Kalcium-szulfid CaS
 239. Kalifornium(II)-jodid CfI2
 240. Kalifornium(IV)-fluorid CfF4
 241. Kálium-bromid KBr
 242. Kálium-fluorid KF
 243. Kálium-hidrid KH
 244. Kálium-jodid KI
 245. Kálium-klorid KCl
 246. Kálium-oxid K2O
 247. Kálium-peroxid K2O2
 248. Kálium-polonid K2Po
 249. Kálium-szulfid K2S
 250. Kálium-szuperoxid KO2
 251. Karén C10H16
 252. α-Karotin C40H56
 253. β-Karotin C40H56
 254. Kén-dibromid SBr2
 255. Kén-diklorid SCl2
 256. Kén-dioxid SO2
 257. Kén-hexafluorid SF6
 258. Kén-hidrogén H2S
 259. Kén-monoxid SO
 260. Kén-trioxid SO3
 261. Klór-dioxid ClO2
 262. Klór-monofluorid ClF
 263. Klór-monoxid ClO
 264. Klór-pentafluorid ClF5
 265. Klór-peroxid Cl2O2
 266. Klór-trifluorid ClF3
 267. Kobalt(II)-klorid CoCl2
 268. Kobalt(II)-oxid CoO
 269. Kolán C24H42
 270. Króm(III)-oxid Cr2O3
 271. Króm(II)-klorid CrCl2
 272. Króm-trifluorid CrF3
 273. Króm-trioxid CrO3
 274. Kubán C8H8
 275. Kűrium(III)-oxid Cm2O3
 276. Lantán(III)-oxid La2O3
 277. Likopin C40H56
 278. Limonén C10H16
 279. Lítium-bromid LiBr
 280. Lítium-hidrid LiH
 281. Lítium-jodid LiI
 282. Lítium-klorid LiCl
 283. Lítium-nitrid Li3N
 284. Lítium-oxid Li2O
 285. Lítium-peroxid Li2O2
 286. Lítium-polonid Li2Po
 287. Lítium-szuperoxid LiO2
 288. Lutécium(III)-oxid Lu2O3
 289. Magnézium-klorid MgCl2
 290. Magnézium-nitrid Mg3N2
 291. Magnézium-oxid MgO
 292. Magnézium-peroxid MgO2
 293. Magnézium-polonid MgPo
 294. Mangán-dioxid MnO2
 295. Mangán(II)-klorid MnCl2
 296. Mellitsav-anhidrid C12O9
 297. Metán CH4
 298. Metilciklopentán C6H12
 299. Metilénciklopropén C4H4
 300. 1-Metilnaftalin C11H10
 301. Mínium Pb3O4
 302. Molibdén-trioxid MoO3
 303. Naftalin C10H8
 304. Nátrium-azid NaN3
 305. Nátrium-bromid NaBr
 306. Nátrium-fluorid NaF
 307. Nátrium-hidrid NaH
 308. Nátrium-jodid NaI
 309. Nátrium-klorid NaCl
 310. Nátrium-oxid Na2O
 311. Nátrium-peroxid Na2O2
 312. Nátrium-polonid Na2Po
 313. Nátrium-szelenid Na2Se
 314. Nátrium-szulfid Na2S
 315. Nátrium-szuperoxid NaO2
 316. Nehézvíz D2O
 317. Neptúnium-hexafluorid NpF6
 318. Nikkel(II)-klorid NiCl2
 319. Nitrogén-dioxid NO2
 320. Nitrogén-monoxid NO
 321. Nitrogén-trijodid NI3
 322. Nitrogén-triklorid NCl3
 323. Nonán C9H20
 324. Norbornadién C7H8
 325. Norbornán C7H12
 326. Norbornén C7H10
 327. Norkarán C7H12
 328. Oktán C8H18
 329. Ólom-azid PbN6
 330. Ólom-dioxid PbO2
 331. Ólom(II)-klorid PbCl2
 332. Ólom(II)-oxid PbO
 333. Ólom(II)-szulfid PbS
 334. Ólom(IV)-klorid PbCl4
 335. Ón-dioxid SnO2
 336. Ón(II)-klorid SnCl2
 337. Ón(IV)-klorid SnCl4
 338. Ón-szelenid SnSe
 339. Ón-tellurid SnTe
 340. Oxálsav-anhidrid C2O3
 341. Oxigén-difluorid OF2
 342. Ozmium-tetroxid OsO4
 343. Ösztrán C18H30
 344. Pentacén C22H14
 345. 1,3-Pentadién C5H8
 346. Pentán C5H12
 347. Pentaszén-dioxid C5O2
 348. 1-Pentin C5H8
 349. 2-Pentin C5H8
 350. Platina-hexafluorid PtF6
 351. Plutónium(III)-klorid PuCl3
 352. Polónium-dibromid PoBr2
 353. Polónium-diklorid PoCl2
 354. Polónium-dioxid PoO2
 355. Polónium-hexafluorid PoF6
 356. Polónium-hidrid PoH2
 357. Polónium-monoxid PoO
 358. Polónium-tetraklorid PoCl4
 359. Polónium-trioxid PoO3
 360. Prazeodímium(III)-oxid Pr2O3
 361. Prométium(III)-jodid PmI3
 362. Prométium(III)-oxid Pm2O3
 363. Propadién C3H4
 364. Propán C3H8
 365. Propén C3H6
 366. Propin C3H4
 367. Protaktínium-dioxid O2Pa
 368. Protaktínium-pentaklorid PaCl5
 369. Protaktínium-pentaoxid Pa2O5
 370. Radon-difluorid F2Rn
 371. Rénium(IV)-szulfid ReS2
 372. Rénium(VII)-szulfid Re2S7
 373. Réz(I)-bromid CuBr
 374. Réz(II)-bromid CuBr2
 375. Réz(II)-klorid CuCl2
 376. Réz(II)-oxid CuO
 377. Réz(II)-szulfid CuS
 378. Réz(I)-jodid CuI
 379. Réz(I)-klorid CuCl
 380. Réz(I)-oxid Cu2O
 381. Réz-szilicid Cu5Si
 382. Rubídium-82-klorid ClRb
 383. Rubídium-azid RbN3
 384. Rubídium-bromid RbBr
 385. Rubídium-fluorid RbF
 386. Rubídium-hidrid RbH
 387. Rubídium-jodid RbI
 388. Rubídium-klorid RbCl
 389. Rubídium-oxid Rb2O
 390. Rubídium-pentaszulfid Rb2S5
 391. Rubídium-peroxid Rb2O2
 392. Rubídium-szelenid Rb2Se
 393. Rubídium-szulfid Rb2S
 394. Rubídium-szuperoxid RbO2
 395. Rubídium-tellurid Rb2Te
 396. Rubídium-trijodid RbI3
 397. Ruténium(VIII)-oxid RuO4
 398. Stroncium-nitrid Sr3N2
 399. Szabinén C10H16
 400. Szamárium(III)-szulfid Sm2S3
 401. Szelén-dioxid SeO2
 402. Szelén-diszulfid SeS2
 403. Szelén-hexaszulfid Se2S6
 404. Szén-dioxid CO2
 405. Szén-diszulfid CS2
 406. Szén-hexaoxid CO6
 407. Szén-monoszulfid CS
 408. Szén-monoxid CO
 409. Szén-pentaoxid CO5
 410. Szén-szuboxid C3O2
 411. Szén-szubszulfid C3S2
 412. Szén-tetrajodid CI4
 413. Szén-tetraklorid CCl4
 414. Szén-tetraoxid CO4
 415. Szén-trioxid CO3
 416. Szilán SiH4
 417. Szilícium-dioxid SiO2
 418. Szilícium-karbid SiC
 419. Szilícium-tetrafluorid SiF4
 420. Szilícium-tetraklorid SiCl4
 421. Szintin C10H16
 422. Szkandium(III)-bromid ScBr3
 423. Szkandium-monoszulfid ScS
 424. Sztannán SnH4
 425. Sztibin SbH3
 426. Sztirol C8H8
 427. Tallium-azid TlN3
 428. Tallium-bromid TlBr
 429. Tallium-fluorid TlF
 430. Tallium-hidrid TlH3
 431. Tallium(III)-bromid TlBr3
 432. Tallium(III)-oxid Tl2O3
 433. Tallium(I)-tellurid Tl2Te
 434. Tallium-jodid TlI
 435. Tallium-klorid TlCl
 436. Tallium-monoxid Tl2O
 437. Tallium-szulfid Tl2S
 438. Tallium-trifluorid TlF3
 439. Tallium-trijodid TlI3
 440. Tallium-triklorid Cl3Tl
 441. Technécium-dioxid TcO2
 442. Technécium-heptoxid Tc2O7
 443. Technécium-tetraklorid TcCl4
 444. Tellúr-monoxid TeO
 445. Terbium(III)-oxid Tb2O3
 446. Tetrabrómetilén C2Br4
 447. Tetracén C18H12
 448. Tetracianoetilén C6N4
 449. Tetrafluormetán CF4
 450. Tetrakén-dinitrid N2S4
 451. Tetrakén-tetranitrid N4S4
 452. Tetraszén-dioxid C4O2
 453. Tetraurán-oktadekafluorid U4F18
 454. Titán-dioxid TiO2
 455. Titán(IV)-fluorid TiF4
 456. Titán-tetraklorid TiCl4
 457. Toluol C7H8
 458. Tórium-dioxid ThO2
 459. Trifenilmetán C19H16
 460. 1,3,5-Trioxántrion C3O6
 461. Túlium(III)-oxid Tm2O3
 462. Tvisztán C10H16
 463. Undekán C11H24
 464. Urán-dioxid UO2
 465. Urán-diszelenid USe2
 466. Urán-diszilicid USi2
 467. Urán-diszulfid US2
 468. Urán-hexafluorid UF6
 469. Urán-monofoszfid UP
 470. Urán-monoszulfid US
 471. Urán-trioxid UO3
 472. Valencén C15H24
 473. Vanádium(IV)-fluorid VF4
 474. Vanádium(V)-oxid V2O5
 475. Vas(II)-bromid FeBr2
 476. Vas(III)-bromid FeBr3
 477. Vas(III)-klorid FeCl3
 478. Vas(III)-oxid Fe2O3
 479. Vas(II)-klorid FeCl2
 480. Vas(II)-oxid FeO
 481. Vas(II)-szulfid FeS
 482. Víz H2O
 483. Volfrám(IV)-tellurid WTe2
 484. Xenon-difluorid XeF2
 485. Xenon-diklorid XeCl2
 486. Xenon-dioxid XeO2
 487. Xenon-hexafluorid XeF6
 488. Xenon-tetrafluorid XeF4
 489. Xenon-tetroxid XeO4
 490. Xenon-trioxid XeO3
 491. Xilol C8H10
Új keresésVegyületlistaVissza a nyitó lapra