Összegképlet kereső

Keresés pontos összegképletre

A lap a magyar vagy angol Wikipédia kémiai szócikkei közül kikeresi az alább megadott összegképletűeket.

Nyelv: hu
en
Képlet:
               
A képletben vegyjelek, számok és kerek zárójelek lehetnek.
Pl.: H2SO4, Ca3(PO4)2

Keresés atomszámok szerint

A lap a magyar Wikipédia kémiai szócikkei közül kikeresi az alább megadott összegképletnek megfelelőeket.

Atomszám:
Nyelv: hu
en
1. vegyjel:
Szám:
2. vegyjel:
Szám:
3. vegyjel:
Szám:
4. vegyjel:
Szám:
               
Az atomszám a különböző atomok száma az összegképletben. Pl. a H2SO4 képletben három különböző atom van: H, S és O.

A vegyjel a kémiában szokásos egy nagybetűből és esetleg egy kisbetűből áll. A szám az atomok számát adja meg az összegképletben. Ha elmarad, nem kötjük meg az atomok számát, csak azt, hogy az atom szerepeljen az összegképletben. Ha pedig a szám 0, az atom ne szerepeljen az összegképletben.

A szám mező csak akkor értelmes, ha a hozzá tartozó vegyjel nem üres.

A nyelv a magyar vagy angol Wikipédiát adja meg.

Ha egyik mezőt sem töltjük ki, az összes vegyületet megkapjuk, azokat is, melyeknek nincs összegképletük.

Példák

Ha a H2SO4 összegképletű vegyületekre vagyunk kíváncsiak:
atomszám = 3,   1. vegyjel: H, szám: 2   2. vegyjel: S, szám: 1   3. vegyjel: O, szám: 4
Biner vegyületek:
atomszám = 2
Szénhidrogének:
atomszám = 2,   1. vegyjel: C, szám:    2. vegyjel: H, szám:
A szén biner vegyületei a szénhidrogének nélkül:
atomszám = 2,   1. vegyjel: C, szám:    2. vegyjel: H, szám: 0
Az arany vegyületei:
atomszám =    1. vegyjel: Au, szám:
Összegképlet nélküli vegyületek (polimerek, töltéssel rendelkező vegyületek vagy gyökök, keverékek, stb.):
atomszám = 0

Hivatkozás listára

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan lehet egy vegyületlistára hivatkozni külső html-lapról.

A hivatkozás alakja: https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/okepl.cgi?par1&par2

A paraméterek száma és sorrendje tetszőleges. A paraméter lehet egy szám: ez a vegyületbeli különböző atomok számát jelenti. Pl. a …?2 a biner vegyületek listáját adja.

A paraméter lehet egy vegyjel, melyet = után egy szám követhet. A szám 0 is lehet. Ha a szám nincs megadva, a listába az elemet tartalmazó vegyületek kerülnek. A szám az elem darabszáma a vegyületben. Pl. a

https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/okepl.cgi?3&H&O&S=1

azokat a vegyületeket listázza, melyek háromféle atomból állnak: egy kénből és tetszőleges számú (de legalább egy) hidrogénből és oxigénből. A háromféle atom megkötése miatt más atomot nem tartalmazhatnak a vegyületek.

A Példák alfejezet linkjei további példákat adnak.

Működés

Az összegképleteket egy robot gyűjti össze a magyar Wikipédia lapjairól, és tölti fel ide. A robot naponta egyszer fut a hajnali órákban. A lapok listája itt található.

Az összegképlet robot forrása és amd64-es binárisa elérhető debian repositoryból (kemiabot csomag). A kereső programja ugyaninnen, de csak forráskód formában (vegykeres csomag).


Vissza a nyitó lapra

Levélcím: gyimesilaszlo9 kukac gmail pont com Valid HTML 4.01 Transitional