Összegképlet találati lista

Paraméterek:
 1. A különböző atomok száma: 2
 2. C ≥ 1
 3. H ≥ 1

Találati lista:
 1. 1,2-dihidronaftalin C10H10
 2. 1,3-ciklohexadién C6H8
 3. 1,3-pentadién C5H8
 4. 1,4-ciklohexadién C6H8
 5. 1,4-dihidronaftalin C10H10
 6. 1-Butin C4H6
 7. 1-Heptén C7H14
 8. 1-metil-naftalin C11H10
 9. 1-pentin C5H8
 10. 2-Butin C4H6
 11. 2-pentin C5H8
 12. Acenaftén C12H10
 13. Acetilén C2H2
 14. α-Karotin C40H56
 15. Allilösztrenol C21H32
 16. Androsztán C19H32
 17. Antracén C14H10
 18. Azulén C10H8
 19. Baszketán C10H12
 20. Baszketén C10H10
 21. Benzo[a]pirén C20H12
 22. Benzo[e]pirén C20H12
 23. Benzol C6H6
 24. Benzvalén C6H6
 25. β-Karotin C40H56
 26. Bibenzil C14H14
 27. Bifenil C12H10
 28. Bornán C10H18
 29. Butadién C4H6
 30. Butadiin C4H2
 31. Bután C4H10
 32. Ciklobutadién C4H4
 33. Ciklobután C4H8
 34. Ciklobutén C4H6
 35. Ciklobutin C4H4
 36. Ciklodekán C10H20
 37. Ciklododekán C12H24
 38. Cikloheptán C7H14
 39. Cikloheptatrién C7H8
 40. cisz-Cikloheptén C7H12
 41. Ciklohexán C6H12
 42. Ciklohexén C6H10
 43. Ciklononán C9H18
 44. Ciklooktán C8H16
 45. Ciklopentán C5H10
 46. Ciklopentén C5H8
 47. Ciklopropán C3H6
 48. Ciklotetradekaheptaén C14H14
 49. Cikloundekán C11H22
 50. Dekalin C10H18
 51. Dekán C10H22
 52. 1-Dekén C10H20
 53. 1-Dekin C10H18
 54. Dibenzo-cikloheptén C15H14
 55. Dodekán C12H26
 56. Durol C10H14
 57. Ektokarpén C11H16
 58. Etán C2H6
 59. Etilbenzol C8H10
 60. Etilén C2H4
 61. Fenalén C13H10
 62. Fenantrén C14H10
 63. Fenilacetilén C8H6
 64. Fitán C20H42
 65. Gonán C17H28
 66. Heptán C7H16
 67. Hexadekán C16H34
 68. Hexán C6H14
 69. Izobután C4H10
 70. Izocetán C16H34
 71. Izoindén C9H8
 72. Izoprén C5H8
 73. Karén C10H16
 74. Kolán C24H42
 75. Kubán C8H8
 76. Likopin C40H56
 77. Limonén C10H16
 78. Metán CH4
 79. Metilciklopentán C6H12
 80. Metilénciklopropén C4H4
 81. Naftalin C10H8
 82. Nonán C9H20
 83. Norbornadién C7H8
 84. Norbornán C7H12
 85. Norbornén C7H10
 86. Norkarán C7H12
 87. Oktán C8H18
 88. Ösztrán C18H30
 89. Pentacén C22H14
 90. Pentán C5H12
 91. Propadién C3H4
 92. Propán C3H8
 93. Propilén C3H6
 94. Szabinén C10H16
 95. Sztirol C8H8
 96. Tetracén C18H12
 97. Toluol C7H8
 98. Undekán C11H24
 99. Valencén C15H24
 100. Xilol C8H10
Új keresésVegyületlistaVissza a nyitó lapra