Dinamika

Innen: kotta

A dinamika a hangerő változása a zenében.

Hasonló jelentésű utasítások: \cresc, \decresc, \dim, \<, \>. Mindegyiket \!-el kell befejezni.

Egy hangon belüli dinamika: \epressivo. Egy hangnyi hajcsat: \endSpanners. Az utóbbit a hajcsatos hang elé kell írni, és a hajcsatot nem kell lezárni.

Ha nem akarjuk, hogy a cresc, decresc, dim szaggatott vonalakat húzzon: \override DynamicTextSpanner.style = #'none. Még három lehetséges értéke van: dashed-line (default), line és dotted-line.

Bonyolultabb dinamika

Bonyolultabb dinamikához egy második szólamot hozunk létre, amiben csak nem látható szünet van a dinamikán kívül. Pl.:

\relative {
<< { \repeat tremolo 8 { <e' cis>32 a, } } 
   { \omit TupletNumber \times 2/3 { s4\< s4\> s4\! } } >>
}

\relative {
<< { \repeat tremolo 8 { <e' cis>32 a, } } 
   { \omit TupletNumber \times 2/3 { s4\< s4\> s4\! } } >>
}

Szükséges lehet még: \omit TupletBracket.

Ugyanez megtehető, ha a dinamika külön kottasorban van, lásd alább.

Formázás

Vízszintes pozícionálás

hang-\tweak X-offset #+3 \ff Jobbra viszi \ff-et.
\override Hairpin.minimum-length = #5 Meghosszabbítja a (de)crescendo jelét, de ütemvonalnál akkor is véget ér, csak az ütemvonal kerül hátrább.
\override Hairpin.to-barline = ##f A hairpin túlmegy az ütemvonalon. Nem értem, miért nem ez a default.

A „hajcsat” hosszával elég sok macera van, mert ütemvonalnál mindenképpen véget akar érni. A szünetek összevonásával lehet próbálkozni. There is no way to automatically condense multiple rests into a single multi-measure rest.[1]

Függőleges pozícionálás

A dinamika-jelek kotta fölé helyezése: \dynamicUp.

Karambol esetén, ha más nem használ: \override DynamicLineSpanner.staff-padding = #szám. Ha szám elég nagy, a dinamika jelek egyvonalba kerülnek.

\markup-on belül \dynamic f alakban lehet kiírni, a dinamika jelet, ahol f helyén bármilyen dinamikajel állhat. Pl.: \markup { \dynamic pp \italic "(riten.)" }

Ha azt akarjuk, hogy a dinamikajelek egyvonalban legyenek, külön kottasort lehet csinálni nekik:

<<
 \new Staff { … }
 \new Dynamics {
   s1\< |
   s1\f |
   s2\dim s2-"rit." |
   s1\p |
 }
>>

A dinamikajelek közötti helyet láthatatlan helyközzel kell feltölteni. A dinamikasorba más is írható, pl. pedáljelek.

Hangerő állítása láthatatlanul

\override Lyrics.LyricText.font-shape = #'italic

\set Staff.midiMaximumVolume = #0.7 Az érték 0 és 1 közötti, egyébként egyáltalán nem szól.

Jegyzetek

További információk