Előjegyzés

Innen: kotta

Előjegyzés

KeySignature. A kiírás tiltása: \override KeySignature.stencil = ##f

Hangnemek Lilypondban
Alap-
hang
Név Lilypond
dúr \major
\ionian
dór \dorian
mi fríg \phrygian
líd \lydian
szó mixolíd \mixolydian
moll \minor
\aeolian
ti lokriszi \locrian

A hangnemet kell megadni, a lilypond ebből tudja az előjegyzést. Alakja: \key hang hangfaj. Pl. F dúrban egy bé előjegyzés van:

<score vorbis="1" midi="1">
{
  \key f \major
  \relative c'' {
   a bes c b
   }
}
</score>

{
  \key f \major
  \relative c'' {
   a bes c b
   }
}

Látható, hogy a feloldójelet nem kellett kiírni: az előjegyzésből és a hang megadásából a lilypond tudja.

Nem diatonikus hangnem esetén az előjegyzésben a keresztek és bék helyét kell megadni, de ez esetben a lilypond nem tudja transzponálni az előjegyzést:

<score vorbis="1" midi="1">
{
  \set Staff.keySignature = #`((6 . ,FLAT)
                (3 . ,SHARP))
  \relative a {
   d8 e fis g a bes a g
   }
}
</score>

{
  \set Staff.keySignature = #`((6 . ,FLAT)
                (3 . ,SHARP))
  \relative a {
   d8 e fis g a bes a g
   }
}

FLAT a bé, SHARP a kereszt. Az előtte álló szám az előjegyzés helyét adja meg C-hez képest. (Az is megadható, hogy az előjegyzés melyik oktávban látszódjék, de ezt célszerű a lilypondra bízni.)