Segítség:Vegyületnév hibák

Innen: Politika

Az alábbi hibák a magyar Wikipédia vegyületneveiben találhatók. Az összegképlet robot működésének ellenőrzésekor buktak ki.

Nagybetűs címek

Vegyület Első alapnév
1,1,1,2-tetrafluor-2-klóretán tetrafluor-2-klóretán
1,1,1,2-tetraklóretán tetraklóretán
1,1,1-trifluoretán trifluoretán
1,1,2,2-tetraklóretán tetraklóretán
1,1-difluor-1-klóretán difluor-1-klóretán
11-hidroxi-tetrahidrokannabinol hidroxi-tetrahidrokannabinol
1,2,3-triazol triazol
1,2-benzokinon benzokinon
1,2-dihidronaftalin dihidronaftalin
1,2-diklóretán diklóretán
1,2-dioxetán dioxetán
1,2-dioxetán-dion dioxetán-dion
1,2-dioxin dioxin
12-korona-4 korona-4
1,3,5-triazin triazin
1,3,5-trioxántrion trioxántrion
1,3-ciklohexadién ciklohexadién
1,3-diaminopropán diaminopropán
1,3-dioxetán dioxetán
1,3-pentadién pentadién
1,4-benzokinon benzokinon
1,4-benzokinontetrol-biszoxalát benzokinontetrol-biszoxalát
1,4-ciklohexadién ciklohexadién
1,4-dihidronaftalin dihidronaftalin
1,4-dioxán dioxán
1,4-heptonolakton heptonolakton
1,4-naftokinon naftokinon
1,8-diazafluorén-9-on diazafluorén-9-on
1-butin butin
1-dekanol dekanol
1-dotriakontanol dotriakontanol
1-fenil-etil-amin fenil-etil-amin
1-fluor-1,1-diklóretán fluor-1,1-diklóretán
1-heptakozanol heptakozanol
1-heptén heptén
1-hexakozanol hexakozanol
1-hexanol hexanol
1-jódpropán jódpropán
1-klórpropán klórpropán
1-metil-naftalin metil-naftalin
1-nonakozanol nonakozanol
1-nonanol nonanol
1-oktakozanol oktakozanol
1-oktén-3-ol oktén-3-ol
1-pentanol pentanol
1-pentin pentin
1-tetrakozanol tetrakozanol
2,2-dimetil-1-butanol dimetil-1-butanol
2,3-dihidrofurán dihidrofurán
2,3-dihidrotiofén dihidrotiofén
2,4,6-trisz(trinitrometil)-1,3,5-triazin trisz(trinitrometil)-1,3,5-triazin
2,4-dinitrofenol dinitrofenol
2,5-dihidrofurán dihidrofurán
25I-NBOMe 25I-NBOMe
2-acetil-1-pirrolin acetil-1-pirrolin
2-aminopiridin aminopiridin
2-butanol butanol
2-butin butin
2C-B 2C-B
2C-E 2C-E
2-etil-1-butanol etil-1-butanol
2-heptanol heptanol
2-heptanon heptanon
2-hexanol hexanol
2-imidazolin imidazolin
2-klórpropán klórpropán
2-metil-1-pentanol metil-1-pentanol
2-metil-2-nitrozopropán metil-2-nitrozopropán
2-metil-2-pentanol metil-2-pentanol
2-metil-3-pentanol metil-3-pentanol
2-nitro-klórbenzol nitro-klórbenzol
2-nonanol nonanol
2-pentanol pentanol
2-pentin pentin
3-heptanol heptanol
3-hexanol hexanol
Forrás: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. Szerkesztette: Erdey-Grúz Tibor és Fodorné Csányi Piroska. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1972. 527. o.  
Folytatás az előző oszlopból
Vegyület Első alapnév
3-metil-1-pentanol metil-1-pentanol
3-metil-2-pentanol metil-2-pentanol
3-metil-3-pentanol metil-3-pentanol
3-nitroftálsav nitroftálsav
3-nitro-klórbenzol nitro-klórbenzol
3-oxetanon oxetanon
3-pentanol pentanol
4-aminobifenil aminobifenil
4-aminopiridin aminopiridin
4-ciano-4′-pentilbifenil ciano-4′-pentilbifenil
4-dimetilamino-fenol dimetilamino-fenol
4-klóranilin klóranilin
4-metil-1-pentanol metil-1-pentanol
4-metil-2-pentanol metil-2-pentanol
4-nitroanilin nitroanilin
4-nitro-klórbenzol nitro-klórbenzol
4-oxoizoforon oxoizoforon
5,6-diciano-2,3-diklór-1,4-benzokinon diciano-2,3-diklór-1,4-benzokinon
5,7-dihidroxi-triptamin dihidroxi-triptamin
5-metiluridin metiluridin
5-nitro-2-propoxianilin nitro-2-propoxianilin
5-nitro-ftálhidrazid nitro-ftálhidrazid
8-hidroxikinolin hidroxikinolin
8-oxo-2′-dezoxiguanozin oxo-2′-dezoxiguanozin
9-amino-akridin amino-akridin
9-korona-3 korona-3
α-karotin karotin
α-ketoglutársav ketoglutársav
α-ketoizokapronsav ketoizokapronsav
α-liponsav liponsav
α-metiltriptamin metiltriptamin
α-propiolakton propiolakton
β-apo-8′-karoténsav-etil észter 8′-karoténsav-etil észter
β-apo-8′-karotinal 8′-karotinal
β-karotin karotin
β-propiolakton propiolakton
δ-valerolakton valerolakton
γ-amino-vajsav amino-vajsav
γ-konicein konicein
γ-valerolakton valerolakton
m-anizidin anizidin
m-fenilén-diamin fenilén-diamin
m-toluilsav toluilsav
N-brómszukcinimid brómszukcinimid
N-klórszukcinimid klórszukcinimid
N-metilkoniin metilkoniin
N-nitrozo-dietil-amin nitrozo-dietil-amin
N-nitrozo-dimetil-amin nitrozo-dimetil-amin
o-anizidin anizidin
o-fenilén-diamin fenilén-diamin
o-nitroanizol nitroanizol
o-toluilsav toluilsav
p-anizidin anizidin
p-feniléndiamin feniléndiamin
p-toluilsav toluilsav
p-toluolszulfonsav toluolszulfonsav
szek-butil-amin butil-amin
terc-butil-bromid butil-bromid
terc-butil-hidrokinon butil-hidrokinon