Ütemvonal

Innen: kotta

Angolul: bar line.

Kézi ütemvonal: \bar "|". Dupla ütemvonal: \bar "||". Mű vége: \bar "|.". Szaggatott ütemvonal: \bar "!".

Az ütemvonal elhagyása

\override Score.BarLine.stencil = ##f Ha a kotta több soros, érdemes az ütemszámozást is elhagyni:

\override Score.BarNumber #'break-visibility = #'#(#f #f #f)

Az ütemvonalak kikapcsolása: \cadenzaOn. Visszakapcsolás: \cadenzaOff. A kézi ütemvonalakat használni kell, legalább a sortöresek helyén.

A \cadenzaOn nemcsak az ütemvonalat hagyja el, hanem az ütemek számozását/számolását is, ami azt is jelenti, hogy a módosítójelek érvényben maradnak, még kézzel kitett ütemvonal esetén is. Gerendázás sincs.

Ütemvonalhoz tartozó szövegek

Alakja: \mark "szöveg"

Sortörés

\override Score.RehearsalMark.break-visibility = ##(#t #t #f)

A három logikai érték:

  1. ki kell-e írni a sortörés előtt
  2. ki kell-e írni, ha nincs sortörés
  3. ki kell-e írni a sortörés után

a \mark-beli szöveget.

Vízszintes igazítás

\override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #1

ahol -1 = balra, 0 = középre, 1 = jobbra.

Függőleges igazítás

\override Score.RehearsalMark #'direction = #-1 }

ahol 1 = kottasor fölé, -1 = alá.

Karambol

Karambol esetén az ütemvonal-szöveg Y-pozíciójának változtatása:

\once \override Score.RehearsalMark.Y-offset = #szám

A ritmus ellenőrzése

A | a kottában arra utasítja a lilypondot, hogy ellenőrizze, az ő számítása szerint is van-e ütemvonal a |-lel megjelölt helyen. Ha nincs, hibaüzenetet ír ki a hibás sorral. A hibaüzenetbe beleírja, hogy az ő ütemszámítása szerint az ütem elejétől hány negyed vagy nyolcad telt el. Ez nagyon jó segítség a kifelejtett hosszúságok vagy kihagyott hangok felderítéséhez.

Népi megfigyelés szerint ha a hiba változó használatakor keletkezik, a hibaüzenet nem a használat, hanem a változó helyére utal. Így elég nehéz kitalálni a hiba okát, mert a változót ugye azért csináljuk, hogy több helyen használjuk...

Forrás

Kapcsolódó lapok