Artikuláció

Innen: kotta

Az artikuláció a hangok lejátszási módja: egymáshoz kötött (legato) vagy szétválasztott. Hangszeren billentésmóddal, vonásnemmel, fúvásnemmel állítják elő. A beszélt nyelvbeli megfelelője a szótagolás.

Több módja van, pl. tenuto, staccato, melyeket a hangjegy fölött jeleznek. Akkordon belüli hangokhoz is megadható, akkord módban csak utasítással (jellel nem).

Az artikuláció helyét az első betű jelzi. - a default, _ a hang alá, ^ fölé.

Jel Utasítás Kottakép
-> \accent { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-> }
-. \staccato  { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-. }
-^ \marcato  { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-^ }
-+ \stopped  { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-+ }
-- \tenuto  { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-- }
-! \staccatissimo  { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-! }
-_ \portato  { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b'-_ }

Forrás