Stanza

Innen: kotta

A versszak száma: \set stanza = #szöveg, vagyis nemcsak szám lehet.

Kapcsolódó lapok