Viccek az iskolás Ambrusnak

Uniform frizura

Huszár
Hová lépjen a ló?
– Képzeld, a borbélyom nagyszerű masinát talált ki. Bedugod a fejed a búrába, és a gép pillanatok alatt megborotvál.
– Nem létezik! Hiszen mindenkinek más formájú a feje!
– Hát… először igen.

Fiktív operáció

– Mi történne, ha levágnám a bal fülét? – kérdezte egy pszichológus a páciensétől.
– Nem hallanék.
– És ha levágnám a jobb fülét is?
– Nem látnék.
A pszichológus meglepetten kérdezte:
– Miért?
– Mert leesne a szemüvegem.

Logikus

– A díszszemlét jövő vasárnap tartjuk a laktanya előtt – közli a kapitány a beosztottjaival. – Ha délelőtt esik, akkor délután. Ha délután esik, akkor délelőtt. Világos?

Viszonylagos kor

Az egyik vasúttársaságnál a tíz éven aluli gyerekek ingyen közlekedhetnek. Mielőtt a kalauz jött volna, az egyik anya figyelmeztette a kislányát:
– Ne felejtsd el, hogy csak tíz éves vagy!
Jön a jegykezelő, megkérdi a gyereket:
– Hány éves vagy?
– Tíz.
– És mikor leszel tizenegy?
– Mihelyt leszállunk a vonatról.

Eszmecsere

Az italboltban két férfi eszmecserét folytat.
– Ha kézállást csinálok, minden vér a fejembe száll.
– Ez természetes.
– Akkor miért van az, hogy a vér nem megy a lábamba, ha a talpamon állok?
– Mert az ember lába nem üres.

Egyszerű megoldás

– Tessék, itt van a szendvics meg a korsó sör.
– Bocsásson meg, pincér, de én nem ezt rendeltem. Ezt az a fiatalember rendelte, aki a szomszéd asztalnál ül.
– Vagy úgy! Akkor cseréljenek helyet!

Helyesírás

– Feri! A fogalmazásodban két p-vel írtad az epret. Húzd ki az egyiket – mondja a tanár.
Feri tanácstalanul:
– Melyiket?

Idegen ruhadarabok

– Képzelje, a mosodából úgy kaptam vissza az ingemet, hogy idegen gombok voltak rávarrva.
– Magának szerencséje volt! Én úgy kaptam vissza a gombjaimat, hogy idegen ingekre voltak rávarrva!

Telefonbeszélgetés

Sáros nadrág Suhajda telefonja hajnali fél négykor megszólalt. A férfi kimászott az ágyból, elbotorkált a telefonhoz.
– Suhajda úrral beszélek? – kiabálta egy mérges hang.
– Igen – mormogta Suhajda.
– Itt Szabó beszél a szemben levő házból. Megőrülök a kutyája ugatásától. Csináljon vele valamit!
Másnap éjjel háromkor Szabó telefonja szólal meg.
– Halló – morogja Szabó álmosan.
– Suhajda vagyok a szemben lévő házból.
– Éjjel háromkor? Maga megőrült?
– Csak annyit akarok mondani, hogy nincsen kutyám.

Helyismeret

A tengerjáró hajón egy nő ijedten szalad az egyik matrózhoz:
– Elfelejtettem a kabinom számát.
– Na és nem tetszik emlékezni, merre volt a kabinja?
– Arra már nem emlékszem, de azt láttam, hogy az ablakai egy világítótoronyra nyíltak.

Súlyarányok

A postahivatalnok közli a feladóval, hogy még egy bélyeget kell tenni a borítékra, mert a levél túlsúlyos.
– És attól könnyebb lesz?

Fordítva

– Ha kávét iszom, nem bírok elaludni!
– Én ellenkezőleg vagyok: ha elalszom, nem bírok kávét inni!

Váratlan utazás

A gyorsvonat egyik elsőosztályú fülkéjében öreg néni ül. Jön a kalauz, kéri a jegyet. A néni odaadja. A kalauz nézi, nézi, majd udvariasan így szól:
– Kérem szépen, az ön jegye Pécsre szól, de ez a vonat Leningrádba megy.
A néni sajnálkozva csóválja a fejét.
– Ejnye, ejnye! Gyakran előfordul, hogy a vonatvezető így eltéveszti az irányt?

Veszély esetén

A hajón két utas beszélget:
– Ön tud úszni?
– Nem – válaszolja a másik –, de kilenc nyelven tudok segítségért kiáltani.

Unalmas darab

– Uram, az előadás húsz perce elkezdődött. Megkérem, hogy csendesen tessék a nézőtérre bemenni.
– Miért? Már mindenki alszik?

Haldokló székely

Testamentumot diktál a haldokló öreg székely:
– Az egyházközségnek adományozom azt a tinót, amelyiket most két hete elloptak tőlem. De ha megkerülne, akkor legyen inkább a Józsi fiamé!

Feleségek

Negyvenéves feleségemet elcserélném két húszévesre!

És a harmadik?

A konfirmációra készülő kis góbét megkérdezi a pap:
– Hányféle dolog kell a keresztséghez?
– Három.
– Nem három, csak kettő: Isten igéje és a víz.
– Gyerek nem is kell?

Sorozáson

A székely legényt behívják katonának. A sorozáson a haditengerészethez osztják be, de előtte megkérdik tőle:
– Tud maga úszni?
– Miért, hajó nincs?

A sorozáson azt kérdik az újonctól:
– Mi szeretne lenni a seregben?
– Tábornok!
– Maga megőrült?
– Miért, az szükséges feltétel?

Esés

– Képzelje, a feleségem leesett egy tíz méteres létráról.
– Szent ég! Keze s lába kitört szegénynek?
– Nem történt az égvilágon semmi baja.
– Az meg hogy lehet?
– Úgy, hogy a legalsó fokáról esett le.

Mohó evés

Két koldust enged be a házába a szentpáli asszony, s étellel is kínálja őket. Megkérdi:
– Van itt egy tányér leves, melyikük kanalazná fel?
Mire az első:
– Hát én! – s már lapátolja is befelé.
Mikor befejezi, azt mondja az asszony:
– Van egy kis sültem is, melyikük vállalná
– Hát én! – mondja újra az első. Megkapja s befalja hamar.
– Van egy kis málém is – mondja ekkor a vendéglátó asszony. – Melyikük enné meg?
– Hát én! – szól ismét ugyanaz.
Mikor befejezi, azt mondja az asszony:
– Van itt néhány fatuskó, melyikük hasogatná fel?
Mire az első a társának:
– Szólj már egyszer te is valamit!

Két óra

– Tudja kend – kérdi a falu közepén az egyik székely a másiktól –, miért van ennek a templomnak mind a két tornyán óra?
– Miért?
– Hát csak azért, hogy amíg én nézem az időt, kendnek ne kelljen várni rám, hanem nézhesse addig a másik órán!

Furfangos kérdések

– Miért úszik a hal a vízben?
– Mert nem ér le a lába.

– Mi csillapítja a farkaséhséget?
– Piroska!

Angyalka

– Papa, mi az az angyal?
– Olyan gyalogos, kisfiam, aki túl későn ugrott félre!

Pályaválasztás

– Pistike, mi leszel, ha nagy leszel?
– Katona!
– De Pistike, jön az ellenség és lelő!
– Akkor ellenség!

Remény

Pistike már harmadikos, először megy egyedül az iskolába. Éppen azon a napon cudar idő van, olyan sűrű a köd, hogy az ember az orráig sem lát el. Pistike egy darabig meresztgeti a szemét, majd hazaindul, és boldogan, sugárzó arccal meséli a szüleinek:
– Képzeljétek, mi történt: eltűnt az iskola!

Nem tétlenül

– Móricka, mit csináltál a sapkáddal? – Édesanyám, én nem tehetek róla. A gyerekek elvették, és futballoztak vele. – És persze te csak álltál és nézted, mi? – Nem, dehogy! Én voltam a kapus.

Sikeres kísérlet

– Mi volt ma az iskolában, Pistike?
– Kémiaórán a robbanóanyagokról tanultunk.
– És mi lesz holnap az iskolában?
– Iskolában? Miféle iskolában?

Memória

A húsboltban bőg egy kisfiú.
– Miért sírsz, kisfiú?
– Nem emlékszem, mit mondott az anyukám: azt, hogy „Csaba, hozzál egy fél kiló gyulait”, vagy azt, hogy „Gyula, hozz egy fél kiló csabait.”
– Na ezt könnyen kideríthetjük. Hogy hívnak, kisfiam?
– Elemér!

Micsoda rablás!

Zsoltika nagy késéssel érkezik az iskolába.
– Mi történt? – kérdezi a tanárnő.
– Egy fegyveres bandita rám támadt.
– Uramisten! És mit vett el tőled?
– A házi feladatomat, tanárnő kérem!

Lift

Főnök a takarítónőnek:
– A liftet is takarítsa ki!
– Minden emeleten?

Minőség

Vendég:
– Hány óra van?
Pincér:
– Sajnos tönkrement az órám. Pedig vízálló, porálló és ütésálló volt.
Vendég:
– Mi történt vele?
– Elégett.

Szavatosság

Egy ősi egyiptomi sír feltárása közben az archeológusok rábukkantak egy urnára, ami élelmiszert tartalmazott az elhunytnak a feltámadás utánra. Megkérték a hieroglifa-szakértőt, fordítsa le nekik, mi van az urna oldalára vésve:
– „Minőségét megőrzi Kr. e. 2000-ig”.

Versenyautó

Ivóbusz – Képzeld, tegnap olyan gyorsan száguldottam a körpályán, hogy a kocsim hátsó rendszámtábláját is le tudtam olvasni!

Rakéta

– Képzeljétek, fiúk, az amcsik kifejlesztettek egy új rakétát, ami a föld alatt megy, nem a levegőben.
A katonák értetlenül nézik.
– Ugyanis ott nem zavarja a légellenállás!

Az okosabb

Három bolond elhatározza, hogy szökni próbál a bolondok házából, mégpedig a kulcslyukon keresztül.
Nekifut az első, … bumm, összeesik.
Nekifut a második, … bumm, összeesik.
Odamegy a harmadik, benéz a kulcslyukon és felkiált:
– De bolondok vagytok, hiszen benne van a kulcs!

Talán így…

– Rémes, hogy a papagájom egy szót sem szól, de az ajtó nyikorgását utánozza egész nap! Mit csináljak vele?
– Próbáltad már megolajozni?

Alma

A szarvas felmászik a fára. Ahogy mászik, találkozik a mókussal.
– Hát te, hová mászol, szarvas?
– Tudod, mókus, én nagyon szeretem az almát, és most azt szeretnék enni.
– De szarvas! Hiszen az fenyőfa!
– Nem baj, hoztam magammal almát!

A jó diák

A tanár azt a feladatot adja a gyerekeknek, hogy a tanyán számoljanak meg minden állatot.
– Mindet megszámoltad? – kérdezi egyiküket.
– Igen.
– Nehéz volt?
– A tehenekkel és lovakkal könnyen boldogultam, de a méhekkel annál nehezebben.

Gombóc

– Képzeld, én egyetlen gombóccal jól lakom!
– Tényleg?
– Igen! Általában a kilencedikkel.

Találós kérdés

Cook kapitány három világ körüli úton vett részt, és egyik útján életét vesztette.

Hányadikon?

Mamák

Két mama beszélget.
  – Én minden könyvet megveszek a gyereknevelésről.
  – Én inkább különórákat veszek egy oroszlánszelidítőtől.

Sapka

  – Kisfiam, mit csináltál az új sapkáddal, hogy ilyen piszkos és gyűrött?
  – A gyerekek elvették, és focizni kezdtek vele.
  – És te csak álltál és nézted?
  – Nem, anyu! Én voltam a kapus!

Cipő

  – Az egyik lábadon barna, a másikon fekete cipő van!
  – Igen, és otthon van még egy ugyanilyen pár.

Kakukk

  – Miért van a kakukknak csőre?
  – Hogy ne a fejét kelljen a fához verdesnie.

Mókus

  – Miért van hátul a mókus farka?
  – Mert elől a mókus van.

Ejtőernyő

  – Mit kell tennem, ha az ejtőernyő nem nyílik ki, amikor kiugrom?
  – Hozza vissza, és kap egy másikat.

Huligán

Három gyerek panaszkodik a tanító néninek, hogy megkergette őket egy rossz gyerek.
  – De miért futottatok el előle? Hiszen hármat voltatok!
  – Igaz, de nem tudtuk, melyikünket kergeti!

Iskola

Az elsős Mórickától megkérdezik, hogyan tetszik az iskola.
  – Csalás az egész! – válaszolja. – Mi csináljuk meg a feladatokat, és a tanító néni kapja a fizetést!

Iskola 2.

  – Hogy tetszik az iskola?
  – A szünetekben érdekes, de ami közötte van, az unalmas.

Tea

  – Mit kell tennie egy vallásos kereszténynek, mielőtt inni kezdi a teáját?
  – Ki kell nyitnia a száját.

Tea 2.

  – Mitől édes a tea? A cukortól vagy a kavarástól?
  – A kavarástól.
  – És akkor miért kell bele a cukor?
  – Hogy tudjuk, meddig kell kavarni.

Tea 3.

  – Cukorral kéred a teát, vagy cukor nélkül?
  – Cukorral, de ha lehet, tea nélkül!

Villámlás

  – Miért van az, hogy a villámlást előbb látjuk, és csak azután halljuk a mennydörgést?
  – Mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk.

Nyulat fogni

  – Hogyan tudod könnyen megfogni a vadnyulat?
  – Elbújsz a bokorban, és utánozod a sárgarépa hangját.

Paradicsom

  – Meddig volt Ádám és Éva a paradicsomban?
  – Almaérésig.

Kutya

  – Valami nagy baj lehet velem, doktor úr. Ahány kutyával csak találkozom az utcán, mind odarohan hozzám, és nyalogatják a kezemet. Néha még a macskák is megszagolnak messziről.
  – Hm. Próbált már késsel-villával enni?

Tükör

A kamionsofőr a telefonfülkéből föltárcsázza a központot.
  – Főnök, van egy kis baj! Kitört a bal oldali visszapillantó tükröm!
  – Hát cserélje ki!
  – Nem lehet. Rajta fekszik az egész kamion!

Tükör

  – Hogyan történt a baleset – kérdezik a kórházban.
  – Motorral mentem az országúton. Szembe jött két másik motor reflektorral. Úgy gondoltam, elférek a kettő között. Autó volt…

Tehén

  – Mennyi tejet ad ez a tehén?
  – Naponta nyolc litert – válaszolja a gazda.
  – És mit csinálnak a tejjel?
  – Két litert megiszik a család, tíz litert meg eladunk.

Kutya

  – Az én kutyám a legokosabb a világon – dicsekszik a vadász.
  – Látom. Valahányszor felemeled a puskát, rögtön elbújik a fa mögé.

Kutya – 2.

Két szomszéd beszélget:
  – Meg van elégedve a házőrző kutyájával?
  – Meg. Ha zajt hallunk, felébresztjük, és máris ugatni kezd!

Földrajz

  – Melyik van messzebb? A Hold vagy Ausztrália?
  – Ausztrália. A Holdat esténként az ablakunkból is látom, Ausztráliát nappal sem…


ViccekA házasság humoraAnekdotákÓvodás viccekVissza a nyitó lapra

Levélcím: gyimesilaszlo9 kukac gmail pont com Valid HTML 4.01 Transitional