Kottasor

Innen: kotta

A kottasor az öt kottavonal kulccsal, előjegyzéssel, ütemmutatóval, egy vagy több szólammal. Angolul staff (a többes száma rendhagyó: staves).

A kottasorok csoportokba rendezhetők. Tipikus példa a zongora két keze vagy a kórus.

Ha azt akarjuk, hogy az utolsó sor ne akarja kitölteni a teljes szélességet (pl. rövid kóda esetén), a \layout szekcióba: ragged-last = ##t.

Kottasort nem lehet folytatni, de a beleírt szólamo(ka)t igen.

Az üres (csak szüneteket tartalmazó) kottasor eltüntethető a →kottasor-csoportból.

A midi fájlban a kottasorbeli szólamok hangszíne azonos, de ez változtatható.

Sortörés

Új kottasor kezdése: \break. A lilypond törekszik rá, hogy egyforma hosszúak legyenek a kottasorok, így nem okvetlenül veszi figyelembe a jelzést. Ütemen belül csak akkor hajlandó sort törni, ha kézzel kitesszük az ütemvonalat. A \bar "" láthatatlan ütemvonalat csinál. A \noBreak tiltja a sortörést az adott ütemvonalnál.

Lásd még: Ütemvonal.

Hangszernév

A hangszernév megadása: \new Staff \with { instrumentName = #"hosszú_név " shortInstrumentName = #"név " } { … }. A hosszú név az első sorba, a rövid a további sorokba íródik ki.

Példa formázott hangszernévre: \set Staff.instrumentName = \markup \column { "S" "A" }

<score raw="1">
\version "2.18.2"
\header { tagline = "" }   % ne legyen copyright szöveg
\score {
  \new Staff \with { instrumentName = #"Hosszú név " shortInstrumentName = "Röv. " } {
   \relative c' { a'4 a a a \break b b b b }
  }
  \layout { indent = 1.25\cm line-width = 5\cm }
}
</score>

\version "2.18.2"
\header { tagline = "" }   % ne legyen copyright szöveg
\score {
  \new Staff \with { instrumentName = #"Hosszú név " shortInstrumentName = "Röv. " } {
   \relative c' { a'4 a a a \break b b b b }
  }
  \layout { indent = 1.25\cm line-width = 5\cm }
}

Népi megfigyelés szerint a hosszú nevet a kottasor elejére írja ki, a rövid nevet pedig akkor, ha a hosszút legalább egyszer kiírta. Ennek az a nagyszerű következménye, hogy ha új kottasort kezdünk a kotta közepén, és véletlenül nem sor elején (pl. ossia), akkor egyáltalán nem íródik ki a hosszú név.

Forrás

Kapcsolódó lapok