Polifónia

Innen: kotta

A polifónia (többszólamúság) több hang egyidejű megszólalását jelenti.

A legegyszerűbb többszólamúság az akkord. Az akkor hangjai azonos hosszúságúak és a hangjegyeknek közös száruk van. Bármely hang helyére írható akkord (a lilypond strukturális nyelvfelépítéséből adódóan).

A különböző ritmusú szólamok írhatók egy kottasorba, vagy a szólam kerülhet önálló kottasorba. Az előbbi esetben a szólamokat a hangjegy szárának iránya különbözteti meg: az első szólamé felfelé, a másodiké lefelé áll. A harmadik szólam kottafeje az elsőtől kissé jobbra van tolva, a szára az elsőhöz hasonlóan felfelé áll. A negyedik ehhez hasonlóan a második mellett van lefelé álló szárakkal.