Gnoszticizmus

Innen: Politika

A gnoszticizmus alapfogalma a gnózis, ami (γνῶσις) tudást, ismeretet, felismerést jelent. Nem közönséges tudásról van szó, hanem felsőbbrendű, transzcendentális ismeretről, az isteni világ, az Isten megismeréséről, igazi belső tudásról, belső megértésről, megvilágosodásról. A gnózis olyan titkos tudás, amely révén az emberi lélek visszajuthat a mennyei otthonába, az isteni világba, miáltal megistenül, pontosabban Istenné válik maga is (theiotész). Ez a gnosztikus ember célja.

A gnoszticizmus sok filozófiai forrásból merít, és az ottani fogalmakat gyakran hasonlónak tűnő, de különböző értelemben használja. Nem önálló vallás, minden vallásba be tud épülni a fogalmak megtévesztő használata révén. Pl. a theószisz keresztény fogalom (a nyugati kereszténység megváltásnak nevezi) hasonlít a fent már említett theiotész szóhoz, ami súlyos eretnekség, a gnosztikus istenné, istenséggé válás.

Szentháromság: Atya, Anya, Fiú, vagyis a keresztény Szentlélek az Anyának felel meg. A Fiú nem azonos Jézussal. Ő egy ember volt, aki elérte a legtökéletesebb megvilágosodást. Ezt a szintet más ember is elérheti. Az ember is istenné válhat, ha a gnózis birtokába jut; a gnoszticizmus éppen azt ígéri, amit a hermetikus megváltástan, hogy az ember isten (isteni, istenember) lesz.

Az Igazság mindennél előbb létezett, s minden emberben benne van, csak a kulcs hiányzik a kapu kinyitásához. Aki viszont megtalálta a kulcsot, az elérte a gnózist, azaz az Igazságot, s istenné lett. Az Igazság birtokosai a „Fény Fiai”.

Imperium Romanum - hiányzik a cikkből.

Irányzatok

Személy Irányzat Irányadó
Semjén Zsolt hellenisztikus (görög) újplatonikusok
Orbán Viktor manicheizmus, antropozófia Makovecz Imre
Bayer Zsolt kaotikus (New Age típusú) Hamvas Béla
Orbán Gáspár karizmatikus (show business) Chris Oyakhilomeen

A gnoszticizmusnak van egy keresztény eretnek és egy nem keresztény vonulata. Az eretnek keresztény vonulat ágai:

 • görög ág: platonista gyökerű, hellenisztikus típusú
 • perzsa ág: főként manicheus vonalú
 • karizmatikus gnoszticizmus: cél a vallási eksztázis elérése külső szerek nélkül, dicsőítés címén előadott mantrázás-szerű cselekvések, hangos zene, tapsok, kiáltások, fényjátékok révén.

Goethe, Makovecz Imre, Széles Gábor,[1] Wittner Mária.

Hamvas Béla hellenisztikus, eretnek keresztény gnosztikus.

A gnózis keresztény jelentése

A gnózist a kereszténység más értelemben használja. A keresztény gnózis kegyelemtől áthatott ismeret, amely által az ember hitében megéli Isten fölfoghatatlan szeretetét, ahogy az Krisztus keresztjében kifejezésre jutott.

A keresztény felfogású gnózis karizma: a Szentlélek ingyenes ajándéka (1Kor 12,8): Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a TUDÁS adományát ugyanattól a Lélektől...

Hermetikus gnoszticizmus

Megalapozója Hermész Triszmegisztosz. Gyakran idézett híve Hamvas Béla, mai képviselője Vona Gábor. Folyóiratuk a már megszűnt Hunnia.

Hasonló nézeteket vall László András, Baranyi Tibor Imre. A Jobbikhoz kötődő szélső-gnosztikus, magát ultra-jobbnak nevező csoport.

Manicheizmus

A hermetikus gnoszticizmus egyik ága.

Kezdetben két őselv létezett: a Fény és a Sötétség. A Fény Atyja vagy a Fény Birodalmának Istene több konkrét "nyúlvánnyal", emanációval rendelkezik: ezek az Ész, az Értelem, a Felfogóképesség, a Gondolat és a Megértés. Továbbá számtalan eón – isteni lény – veszi körül őt.

A Fény Birodalmának tükörképe a Sötétség Birodalma. A Sötétség Atyját Sátánnak vagy Ahrimannak nevezi. Neki is vannak attribútumai, méghozzá a Fény Atyjának negatív megfelelői, mint a Sötét Ész, a Sötét Értelem stb.

Nincs isten, aki a bűnöket megbocsáthatná, vagy azoktól megváltást nyújthatna: éppen ellenkezőleg mindaddig, amíg a Fény egy része a sötétséggel keveredik, vagy annak fogságában van, addig maga a Fény Atyja szorul megváltásra – nem Isten váltja (vagy váltotta) meg az embert, hanem az ember váltja meg az isteni világot.

Az ember halálával a testébe zárt fény újabb részecskéje szabadul fel, ami átkerül egy új testbe (reinkarnáció), vagy elnyeri a megváltást, és visszatér a Fény birodalmába.

A fentiekből következik, hogy a manicheizmus nem egyistenhit, hanem (legalább) kettő.[2] A gnoszticizmusnak nincs személyes istene: ezen a téren a buddhizmusra hasonlít, aminek más elemei is megtalálhatók a gnoszticizmusban.

A manicheizmus számos forrásból merített, (zsidó vallás, kereszténység, perzsa filozofusok, buddhizmus), és sokféle megjelenési formája van, melyekben változnak az arányok. Mondhatni kaméleon-vallás, de azt is mondhatni, hogy nem önálló vallás, hanem minden vallás számára megvan a maga sajátos változata, minden vallásba beleszól.

Fidesz-gnózis

Politikával kevert vallási téboly, a manicheizmus és a hermetikus gnoszticizmus sajátos elegye. Orbán Viktor a „fényvitéz”, aki harcol a „sötétség maszkja” ellen, legyen az Gyurcsány Ferenc, Soros György, a menekültek, hajléktalanok, Brüsszel vagy bárki más. Lényeg, hogy legyen sötétség, aki/ami ellen harcolni lehet. Nem a vallás vagy a filozófia a fontos, hanem Orbán Viktor.

Eszközei

 • a vallásos szavak, szövegek félremagyarázása (pl. a fény és a világosság összekeverése, visszaélve azzal, hogy e két szó csak a magyarban különböző, így a fény a gnosztikus „igazság birtokosa” értelmét nyeri)
 • vallásos szövegek profanizálása (sursum corda), eltorzítása (fatimai csoda), Fénykrisztus (New age-fogalom, ami Fény-Buddhára hajaz).[3]

Leginkább Heinrich Himmler misztikus szeánszaihoz hasonlít.

Pap Gábor. Forrás

A manicheus fidesz-gnózis lényege: ők a szeretet, azaz a Fény, a másik oldal pedig a gonosz, azaz a Sötét. Pedig a keresztény szeretet Istenre és minden emberre irányul. A manicheusok szerint „a gonoszok, kik Manesben nem hisznek, átadatnak a sátánnak s a világ végeig kínoztatnak.” (Pallasz lexikon)

„A pénz és a sötétség áll szemben a magyar nemzettudattal. A szeretet nagyhatalom, nekünk a szeretet erejével kell legyőznünk a gonoszságot.” (Wittner Mária[4])

A pénz legyőzése ugye azt jelenti, hogy a mi zsebünkbe kerül.

A keresztény a másik emberben – az ellenségében is – Isten képmását kell, hogy lássa, nem a „sötét oldal erejé ”-t. Demokráciában egyébként is politikai ellenfelek vannak, nem ellenségek.

A fidesz-gnózis két elvi alapon nyugszik (és mindkettő tévedés). Hirdetője Pap Gábor.[5]

 • látensen antiszemita: a judeo-kereszténység ui. üldözte a manicheizmust, állítólag azért, mert Mani nem volt zsidó. Viszont a zsidóüldözéseket is a judeo-keresztények csinálták, szóval itt van ellentmondás. Na meg Mani is csak anyai ágon volt pártus[6] (avar, akik állítólag a magyaroknak is ősei), apai ágon ő is zsidó.
 • a honfoglaló magyarok egyistenhívők voltak, és ez az istenhit a manicheizmus, amelyet ők az egyetlen létező igaz kereszténységnek, ráadásul szeretetvallásnak hisznek.[7] Utóbb Róma kényszerítette őket a „szeretetvallás” feladására. (De hogy fér ez össze azzal, hogy István, az első király szent volt?)

A fidesz-gnózissal azonos kifejezések: keresztény gyűlölet, kollektív gyűlölet.

Viktor-menetelések

Más néven: békemenetek. Hasonlóak az 1945 után divatban volt „spontán” munkásfelvonulásokhoz és választási nagygyűlésekhez.

A mindenkori Viktor-menetelés világosan kizárólag a Viktor-kultuszra épült, azon belül a Viktor-védésre.

Soha nem leszünk gyarmat! Ország világnak üzenjük, hogy Orbán Viktor nincs egyedül.
– Bayer Zsolt

Hogy ki is akarná Magyarországot gyarmattá tenni, hogy miért is szükségeltetik egy regnáló kormány kormányfőjét folyton „megvédeni”, nota bene! „megmenteni”, amikor nincs is gyarmati felszabadító háború: racionális ésszel gondolkodva valóságos rejtély. Itt is ki kell lépni a józan ész kategóriájából, s akkor nyomban megtaláljuk a megoldást. A rejtély kulcsa: a manicheus gnózis: a „szenvedő istenember” beteges képzete.

Amikor az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján elindult a LIBE vizsgálata, a fidesz-sajtó Orbán Viktor keresztre feszítéséről írt. Ő a „szenvedő istenember”. Amikor pedig a békemenetek kihúnytak, Orbán elkezdte provokálni Brüsszelt, hogy újra keresztre feszítsék, hiszen nem lehet a hazai terepen szabadságharcra mozgósítani, ha Brüsszel nem támad. A Sargentini-jelentéssel támadt is, de a békemenetekből nem lett semmi. Úgy tűnik, nem lehet összeszedni százezer embert, pedig a választások és a közvéleménykutatások teljesen mást mondanak. Érthetetlen helyzet.

Stadionok

A fidesz-gnózis szentélyei. A fidesz mindent megtesz a vallás és a sport összemosására: még az 2020. évi Eucharisztikus Kongresszusra szánt pénz egy részéből is stadiont akart építeni Csepelen.

Jegyzetek

 1. Széles Gábor UFO-hívő is, szerinte a magyarok a Siriusról jöttek, és az ottmaradottak időnként idelátogatnak.
 2. Egy Turfánban talált pártus töredék Maniról mint „Apostolról” ekképpen ír: „Ekkor az Apostol felismerte hitetlen gondolatait, és csodálatos hatalmánál fogva megmutatta neki a Fényparadicsomot, az összes istenséget, istent és az élet halhatatlan levegőjét, a különféle kerteket és más csodálatos jelenségeket, melyek ott vannak.”
 3. Turan sah így szólt Manihoz: „Mindezek közül te vagy a legnagyobb és a legfényesebb, mert te valóban maga buddha vagy.”
 4. Leé Richárd: Az őszinteség a legfontosabb. magyarhirlap.hu (2017. jún. 20.)
 5. Pap Gábor: Mani püspök és hagyatéka a Manicheizmus, azaz az érdeknélküli szeretetvallás 1-2. embers-eg.webnode.hu (2014. jan. 15.)
 6. Más források szerint perzsa volt.
 7. A manicheizmus nem egyistenhit, és pláne nem szeretetvallás, ui. az ellenfeleit ellenségeknek tekinti, és gyűlöli őket.

Források

 • Gábor György: Orbán apokrif evangéliuma. magyarnarancs.hu (2007. jan. 11.) „A politika átcsúsztatása a vallási mezőbe nem pusztán a racionális belátást vagy a logika szabályaira építő érvelést helyezi zárójelbe, hanem döntő szerepet szán egy »ráción túli«, a hit feltétlen jellegére bazírozó, abszolutisztikus és kizárólag emocionális igényű attitűdnek.”
 • Jakab Attila: A téboly kezdete. www.galamus.hu (2014. ápr. 25.) Húsvét napján avatták fel a felcsúti Pancho Arénát.. „Az orbánizmus nem csupán politikai rendszer vagy hatalmi ideológia, hanem tulajdonképpen vallás… Isten helyét lassan-lassan átveszi Orbán Viktor.”
 • Pro Libertate: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. soshungaria.mozello.eu Katolikus NGO. 600 oldalas tanulmány arról, hogy Orbán rendszere nem politika, hanem egy eretnek vallási szekta.
 • A Pallas nagy lexikona: Manicheusok. www.mek.iif.hu
 • Láng Viktória: Ha támadja Orbánt, ő imádkozik Önért. varosikurir.hu (2019. jan. 15.) A Felház és Orbán Gáspár egyháza.

További információk