Kereszténység

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Templomba járás korcsoportonként. Forrás: G7
Forrás: Facebook/Ondreák József[1]
Forrás: Facebook, feltöltő Dóczy Marcsi.

A magyar lakosság 40%-a a maga módján vallásos, 40% nem vallásos, 20% az egyházának az előírásai szerint vallásos.[2] A legnagyobb veszteség a katolikus egyházat érte, meglepő módon elsősorban a kistelepüléseken. Az eredményben közrejátszhatott az is, hogy az adatokat online módon is be lehetett adni, és név szerint gyűjtötték őket.[3]

A hívek többsége úgy gondolja, hogy az egyházak központilag ne politizáljanak, de igenis politizáljanak, ha ki kell állni a szegényekért.[4]

A hívek 70%-a úgy gondolja, hogy az állam pénzért semmilyen politikai lojalitást nem várhat el az egyházaktól, és ugyancsak 70% úgy gondolja, hogy ez most nem így van. A hívek ¾-e szerint nem buzdíthat pap nyilvánosan egy párt támogatására.[5]

Az orbánisták számára a kereszténység azt jelenti: nem liberális és nem zsidó.[6]

A magyar katolikus papok száma nagyjából 2000.[7]

Eljöhet az a pillanat, amikor Európában a kereszténység kisebbségben marad, ez azonban már nem az az Európa lesz, amelyet megismertünk.
Lázár János[8]

Ha a 2015-ös Soros-tervbeli évi 1 milliónyi bevándorlót összevetjük az Európai Unió 512 millió lakosával, akkor ez a pillanat olyan 500 év múlva jön el. Ha a 2016-os évi háromszázezerrel, akkor több mint 1500 év múlva. Ha a 2018-as kb. százezer menekülttel, akkor 5000 év múlva. Itt van a küszöbön.

Kereszténység23.jpg

Római és pravoszláv egyház

Az első évezredben a kereszténységnek öt központja volt: Róma, Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria és Antiochia.

Az addig többé-kevésbé egységes keresztény egyház 1054-ben szakadt ketté végleg.

Az ortodox (szláv tükörfordításban: pravoszláv, magyarul görögkeleti) szó jelentése: helyes hitű.

Imádkozzunk Orbán Viktorért

Kereszténység és az orbáni politika

Forrás: Facebook/Kovács Tibor Titó
A kormányzat folyamatos kereszténységet említő retorikájáját egy abszolút szélsőséges, fundamentalista gesztusnak tekintem, ezért is szoktam őket táliboknak nevezni[10]
– Gábor György

A kereszténység folyamatos mantrázása sok esetben nem jelent semmi mást, csak annyit, hogy „nem zsidó”.

A demokráciák egyik legszenzitívebb jogát, a vallási és lelkiismereti szabadság alapjogát Orbán személyes, kicsinyes és aljas bosszúja felülírta. (Iványi Gábor ügyében, aki kivált a szocializmussal megalkuvó egyházából).

A fundamentalizmus nem valóságos hitükből fakad, kizárólag a politikai nézetükből. Csak azért rendelik mellé a hitet, mert a hit képes ilyen dualista módon gondolkodni. Vannak az igazhitűek és a gonoszok. Az utóbbiakat pedig üldözni kell, le kell taposni, meg kell semmisíteni, mert ez – mondják a fundamentalisták – Istentől rendelt kötelességük, vagyis a tőlük eltérők üldözését isteni-transzcendens módon próbálják legitimálni. Elkövetünk ugyan hibákat, kedves elvtársak, s ma is, kedves NER-társak, de egyedül mi leszünk képesek üdvözíteni ezt az országot.

Tulajdonképpen a számonkérhetetlenségről van itt szó: „mi Isten országát képviseljük, oszt jónapot!”

A pápa mint ellenség

A pápagyűlölő kampány katolikusellenes kampány, s nem a migránskérdéssel, hanem a gnoszticizmussal függ össze. A kormány ui. abban a téves hitben volt (és van), hogy a katolikusok kormánypártiságának egyedül a Szentatya az akadálya.

A Szentatya közellenséggé tételének az az elsődleges oka, hogy a Szentatya valóban spirituális vezető, s ebbéli státuszában konkurenciája mind Magyarországon, mind Európában Orbán Viktornak, mint spirituális vezetőnek és istenembernek. A pápagyűlölés csak látszatra függ össze a migráns-kérdéssel. Valójában katolikusellenes kampány, s a gnoszticizmussal függ össze. A katolicizmus elleni szent háború valójában Jézus Krisztus elleni szent háború: Orbán Viktor akar istenember lenni.

Rákosi is így kezdte – bevezetésként a pártsajtóban –, mielőtt állami szinten beindult volna az egyházüldözés.

A támadásokat a mocskos szájú és 2016-ban Lovagrenddel kitüntetett Bayer Zsolt végzi. Ő az 5. számú fidesz-pártkönyv tulajdonosa. (Az egyjegyű számú tagkönyveket a legtöbb pártban az érinthetetlenek birtokolják.) Mellesleg evangélikus: a keresztény gyűlölet nem kötődik felekezethez.

A fidesz és a KDNP sohasem tiltakozott a pápa elleni támadások miatt. Egyetlen katolikus sincs közöttük.

Orbán Viktort a CÖF 2009-ben, megalakulásakor a kezdeményező Makovecz Imre jelenlétében spirituális vezetőjének választotta meg.[Pro 1]

A 2019-es csíksomlyói pápalátogatáson o1g nem lesz ott, bár agymosott hívei arról ábrándoztak, hogy ő fogadja ott a pápát. Semjén Zsolt képviseli a magyar kormányt, és Áder János is ott lesz. o1g nem szeret másodhegedűs lenni.[11]

1991.

II. János Pál pápa 1991-ben járt Magyarországon. A látogatását még a szocialista rendszerben készítették elő. A Magyar Narancs Pápaszem címmel különszámot szánt a látogatásnak, amiben addig még soha nem látott gyűlölködést folytatott a Szentatya ellen.[12] A szám már nem érhető el, mert a ciklus második felében a fidesz – a keresztény fordulatra készülve – összeszedett és megsemmisített annyi példányt, amennyit csak tudott.[Pro 2] A Cápalátogatás című szerkesztőségi vezércikkben élesen támadták az egyházfő látogatásának politikai motívumait. A támadás kiváltó oka az volt, hogy a pápa elítélte az abortuszt. Az egyház szóvá is tette a pápát ért támadást.[13]

Sursum corda – 2005.

A „sursum corda” („emeljük föl szívünket”) a katolikus szentmisében az eucharisztikus ima része, az evangélikus liturgiában ugyanígy az Úrvacsora bevezetése. Az utóbbi azért fontos, mert Bayer Zsolt evangélikus.

2005 adventjén Orbán Viktor hosszan beszélt arról, hogy szerinte mit jelent a „sursum corda”, s miért fontos az ő számára.[14]

…az egyháznak van egy olyan – a politika meg a nemzet profán jövője szempontjából is fontos – képessége, hogy kiszabadítja a lelket a testből. Nagyon fontos dolog. Mert, ugye, ha végignézünk magunkon, akkor azt látjuk, hogy minden egyes ember, minden individuum elkülönült testben van, elkülönült testként létezik. Márpedig egy nemzetnek éppen az a lényege, hogy egyesülni tud nagy közös célok érdekében. De hogyan lehet egyesülni, ha a testekben szétvágott formában létezik? Ehhez az kell, hogy kiszabadíthassuk a testünkből a lelkünket. Szerintem a sursum corda ezt jelenti.
– Orbán Viktor

Vagyis Orbán Viktor azt értette alatta, hogy emeljük föl a szívünket, lelkünket őhozzá, őérte. Akkor nem fogtuk föl a szavai jelentését, s elengedtük a fülünk mellett a nyilvánvaló istenkáromlást.

2015.

Tíz évvel később, 2015. december 11-én Bayer Zsolt írt egy cikket a Magyar Hírlapba Sursum corda címmel.[15] Ez volt a kezdete a pápa elleni támadásoknak.

A világ ma legveszélyeztetettebb kisebbsége a keresztény fehér ember. Eközben a pápa, aki Szent II. János Pállal ellentétben nem nagyszerű és nem csodálatos pápa, hanem, úgy tűnik, küldött és megvett ember, vérlázító dolgokat mond a muszlimok befogadásának szükségességéről, és egy szava sincs az üldözött és bántott keresztényekről.

S mivel összeállt a kritikus tömeg, ideje a lázadásnak. A keresztény ember és a katolikus egyház lázadásának. Akkor is, ha a katolikus egyház lázadása például fogalmilag kizárt.

– Bayer Zsolt

A cikk célja, hogy a fidesz-kongresszus előtt a katolikusok akár a Szentatya megtagadása árán, sőt akár a Jóisten megtagadása árán is, de imádják a „mi Viktorunkat”.

A katolikus egyháztól nem kaptak választ. A támadások folytatódtak a lelkek megszerzése érdekében.

A fidesz csak két eszközt ismer: az erőszakot és a megvesztegetést. Mindent így akarnak megoldani.

2016.

2016. október 2. a kvóta-népszavazás napja.

Ezt előkészítendő augusztus 1-jén Bayer Zsolt újabb pápát támadó cikket írt A pápa esze címmel.[16]

A pápa esze el van menve – hogy ennyire magyartalanul mondjam, felháborodástól fuldokolva. …a pápa vagy egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember.
– Bayer Zsolt

Két héttel később megszólalt Harrach Péter is:[17]

Mindenek előtt egy tényt tisztázzunk. A pápa menekültügyről vallott gondolatai nem képezik a hivatalos egyházi tanítás részét, vagyis nem jelentenek a hívő katolikusok számára lelkiismeretben kötelező azonosulást.
– Harrach Péter

Bár a pápai felhívás megtagadása valóban nem jár az egyházból való kiátkozás következményével, de bizony a Szentatya felhívása morálisan – lelkiismeretben – kötelező. Különösképp, hogy a Magyar Katolikus Egyház is egészen világossá tette az iránymutatását. És Harrach Péter egy szóval sem határolódott el Bayer Zsolt pápagyalázó kijelentéseitől, holott már eddigre szép nagy botrány kavarodott miattuk.

Az augusztus 16-i dátumnak szimbolikus jelentősége van. 1989. augusztus 14-én nyílt meg a templomkertben a keletnémet menekülteket befogadó első menekülttábor; ez a nap egyúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hivatalos emléknapja, a „Befogadás napja”. Augusztus 15. Mária mennybemenetele, egyúttal Nagyboldogasszony napja, mely mintegy 900 éven át a magyar katolicizmus legnagyobb ünnepe volt.

A katolikus egyház augusztus 17-én reagált Bayer cikkére.[18]

Augusztus 18-án – a Magyar Katolikus Egyház meghagyott legnagyobb ünnepe, augusztus 20. alkalmából – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes javaslatára, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta, Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter pedig átadta Bayer Zsoltnak, a Szentatya gyalázójának: „példaértékű újságírói tevékenysége elismeréseként”.

Több mint száz kitüntetett tiltakozott, több mint félszázan visszaadták miatta a kitüntetésüket, tekintettel Bayer Zsolt cigányellenes, zsidóellenes, migránsellenes kirohanásaira. Holott Bayer Zsolt soha életében nem írt le sem a cigányok, sem a zsidók köztiszteletben álló, vezető személyeiről olyasmiket, mint amiket megengedett magának a Szentatya ellen.

2016. augusztus 26. napjától kezdődően még az eddiginél is förtelmesebb pápagyalázás vette kezdetét, s megindult közvetlenül a Magyar Katolikus Egyház elleni lejáratókampány is.

2017.

2017. július 12-én a miskolci televízió Helyzetkép című műsorában Bayer Zsolt először „argentin libsi”-nek, később pedig „derék liberális, gender-ben hívő marhá”-nak titulálta az egyházfőt. Az egyház a Magyar Kurír című katolikus hírportálban reagált.[19]

Az ATV-nek Bayer Zsolt elismerte, hogy nem ismeri a pápa nyilatkozatait eredetiben, csak a sajtóban kiragadott idézeteket.[20]

Egy héttel később, 2017. augusztus 1-jén Bayer még durvább támadással válaszolt. Az ATV-beli riportra nem reagált.[Pro 3]

2019. húsvét

Erdő Péter több kérdésben a kormánypolitikától eltérő véleményt mondott, ráadásul a Heti válasz online utódjában, ami a fideszesek szerint ellenzéki lap:[21]

  • „az egyház maga nem óhajt közel kerülni egyik politikai csoportosuláshoz sem” (a hívek megtehetik)
  • az állami oktatáspolitika vagy az iskolai hitoktatás kialakításakor „egyszer sem voltunk döntési helyzetben. (…) Megkérdeztek egyáltalán minket arról, mit, hogyan szeretnénk? Szinte hagyomány már ez a magyar politikában.”
  • „Lehet-e egy országot, egy kontinenst kereszténynek nevezni? (…) A fehérséget azért nem nagyon hangsúlyoznám katolikusként – elég elmenni Budapesten a Szent István Bazilikába, ahol egy nagyon kedves ghánai testvérünk tartja az angol misét minden vasárnap. Budapesten tizenhat nyelven van mise.”
  • „A mai magyar helyzetre nem alkalmazható már a népegyház fogalma sem. Csak mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is.”
  • a franciák tapasztalatai alapján „kár lenne hagyni, hogy ilyen kategóriákkal, mint »kereszténység« és »iszlám«, emberek csoportjait utólagos izgatással fordítsák szembe egymással.”

Pánamazóniai szinódus

A pánamazóniai szinóduson a több mint 280 főpap illetve szakértő megszavazta, hogy az amazonasi régiót érzékenyen érintő paphiány enyhítésére, kivételes esetekben, családos férfiakat is lelkipásztorrá szentelhetnek. Szakértők szerint ez az első, óvatos lépés a cölibátus eltörlése felé.[22]

Idézetek

A nemzeti populizmus egyik fantazmagóriája a keresztény többségű országokban, hogy megvédi a „keresztény civilizációt” a vélt ellenségektől.[23]
– Ferenc pápa
A keresztény Európa, keresztény Magyarország utópia, ábránd. Akik az ellenkezőjét hangoztatják, őszintén feltehetnék a kérdést: tényleg a kereszténységünket védelmezzük? Nem inkább a jólétünket, a kényelmünket és a biztonságunkat féltjük?
Várszegi Asztrik[8]
Ha ma élne a Megváltó, akár még a Soros-ügynök címkét is megkapná bizonyos köröktől, másoktól meg talán az ellenkezőjét.
Várszegi Asztrik[24]
A decibelkereszténység hódít egyre inkább teret.
Jobb ha a képmutató keresztény propaganda lekerül a napirendről. Jobb, ha az evangélium hirdetését az egyházakra hagyják. … A hatalomnak meg kell tanulnia, hogy nem tud kereszténnyé tenni senkit sem.[25]
– Németh Sándor
Nincs nagyobb dögvész egy államban, mint a vallási buzgalom erkölcsösség nélkül.[26]
Jeremy Bentham
Forrás: Facebook
Az adófizetők pénze az egyházaknál van a legjobb helyen![27]
– Semjén Zsolt
Politikai kereszténység, amit ők képviselnek. Egy-két kivételtől eltekintve ez nem egy megélt hitű keresztény magatartás.[28]
– Beér Miklós

Jegyzetek

  1. Gábor György: A vallástudós kemény üzenetet küldött Erdő Péternek, aki szerint “az egyház nem jótékonysági szervezet”. nyugatifeny.hu (2019. dec. 25.)
  2. Kolozsi Ádám: A többség hisz Istenben, de templomba már sokkal kevesebben járnak Magyarországon. g7.hu (2023. jan. 1.)
  3. Bódi Mátyás: A vidék Magyarországán érte a legdrámaibb veszteség a római katolikus egyházat. telex.hu (2023. dec. 29.)
  4. Czene Gábor: Politika helyett spirituális wellness. nepszava.hu (2020. jan. 25.) Felmérés a vallásos emberek politikához való viszonyulásáról. Számomra a legfontosabb: az egyház központilag ne politizáljon, de igenis politizáljon, ha ki kell állni a szegényekért..
  5. Farkas György: Lesújtó felmérés állam és egyház viszonyáról. 24.hu (2022. márc. 24.)
  6. Jabronka Richárd: Ezrek osztják annak a férfinak a bejegyzését, aki Orbán személyiségét boncolja. ellenszel.hu (2022. jún. 9.)
  7. Urfi Péter: Útmutató papoknak és híveknek: hogyan (ne) beszéljünk az egyházi visszaélésekről? 444.hu (2022. nov. 5.)
  8. 8,0 8,1 Jó a Fidesznek, ők valamilyen alternatív univerzumban élnek. b1.blog.hu (2015. dec. 29.)
  9. Sarkadi Zsolt: Egész júliusban Orbánért és a magyarokért imádkoznak egy nigériai egyházmegyében. 444.hu (2019. jún. 26.) 1 m€ (300 mFt) támogatás a nigériai keresztény és más üldözött kisebbségekhez tartozó családok támogatására, ezen közösségek helyben maradásának elősegítésére.
  10. Németh Péter: Orbán Viktor bohócsipkát húz a kereszténységre. hirklikk.hu (2019. nov. 9.) Interjú Gábor György vallásfilozófussal.
  11. Orbán Viktor nem akar találkozni Ferenc pápával, kihagyja a csíksomlyói misét. 168ora.hu (2019. máj. 29.) Nyilván nem rúg labdába a pápa mellett, és azt nem bírja.
  12. Hazafi Zsolt: A narancstól a koronáig. www.hetek.hu (2001. aug. 18.)
  13. Zsille Gábor: Az első magyarországi pápalátogatás: Húsz éve érkezett hazánkba II. János Pál. ujember.hu (2011. aug. 14.)
  14. Orbán Viktor tanúságtétele. nol.hu Balás Béla kaposvári katolikus püspök, Balog Zoltán református lelkész és Orbán Viktor beszélgetése.
  15. Bayer Zsolt: Sursum corda: Álláspont. Kis csokor hírrel szeretnék kedveskedni önöknek. magyarhirlap.hu (2015. dec. 11.)
  16. Bayer Zsolt: A pápa esze. badog.blogstar.hu (2016. aug. 1.)
  17. S. Balogh László: Ferenc pápa és a migránsválság. gondola.hu (2016. aug. 16.)
  18. (Nem) Érteni Ferenc pápát. www.magyarkurir.hu (2016. aug. 17.) „Érezhetjük, hogy mélypontra jutottunk, amikor a pápát egy újságíró »demens vénembernek«, »gazembernek« nevezheti egy olyan országban, amely – állítólag büszke keresztény identitására.”
  19. Megvédeni Ferenc pápát?! www.magyarkurir.hu (2017. júl. 18.) „… itt nem nemes vitáról van szó, nem is tudatlanságból fakadó téves véleménnyel állunk szemben, hanem egyfajta profán »kinyilatkoztatással«, szándékos és célirányos hangulatkeltéssel. A megszólaló bátorságát az adja, hogy egy bizonyos körben ő már abszolút tekintély, ezért »hívői« szemében-eszében nincs helye ellenvéleménynek, sőt eltérő gondolatnak sem.”
  20. Szabad-e lemarházni, hülyézni, libsizni a római pápát? Bayer Zsoltot kérdeztük. Benyó Rita YouTube (2017. júl. 25.) (videó) Hossz: 11:36.
  21. Húsvétkor határolódtak el a katolikus főpapok a Fidesz-rezsim politikájától. b1.blog.hu (2019. ápr. 22.)
  22. Rónay Tamás: Megszavazták: nős férfiak is lehetnek papok. nepszava.hu (2019. okt. 27.) Egyelőre csak Amazóniában, a paphiány miatt. A Szentszék vizsgálja, lehetnek-e nők diakónusok. Óvatos lépések a cölibátus eltörlése felé..
  23. Urfi Péter: Óriásplakátok emlékeztetik a budapestieket, hogyan beszél Ferenc pápa a melegekről és az ukránokról. 444.hu (2023. ápr. 24.)
  24. Gégény István: Jézus is Soros ügynöke lenne? kanadaihirlap.com (2018. dec. 28.)
  25. Németh Sándor: A hatalomnak meg kell tanulnia, hogy nem tud kereszténnyé tenni senkit sem. 24.hu (2019. okt. 16.)
  26. Jeremy Bentham. www.citatum.hu (Hozzáférés: 2019. nov. 29.)
  27. Szerző: Rubóczki Tamás: Semjén Zsolt: Az adófizetők pénze az egyházaknál van a legjobb helyen! olkt.hu (2019. márc. 24.)
  28. A valóság nem az, hogy mi keresztény magyarország vagyunk. Interjú Beér Miklóssal szemlelek.net (2022. ápr. 1.)

Források

Szexuális kérdések

Homoszexualitás:

Pedofília:

Templomépítés

Egyéb

Pro Libertate: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. soshungaria.mozello.eu Katolikus NGO. 600 oldalas tanulmány arról, hogy Orbán rendszere nem politika, hanem egy eretnek vallási szekta.

  1. 75–76. oldal
  2. 205. oldal
  3. 341. oldal

További információk

Kapcsolódó lapok