Ciano-

Innen: kémia

A ciano- előtag a ─C≡N csoportot jelöli[Nyitrai 1][Nyitrai 2][Nyitrai 3] a szubsztitúciós nómenklatúrában.

Utótag megfelelője: -karbonitril. Funkciós csoportneve -cianid.

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.
  1. R-3.2.1.2., 5. táblázat, 66. oldal.
  2. R-5.7., 12. táblázat, 115. oldal.
  3. R-5.7.9.1., 140. oldal.