Csoportfunkciós név

Innen: kémia
(Csoportfunkciós nómenklatúra szócikkből átirányítva)
Funkciós csoportnevek
Csoport Funkciós csoportnév
savszármazékok ?
─C≡N
─NC
-cianid
-izocianid
─CO─ -keton
─OH -alkohol
─O─OH -hidroperoxid
─O─
═O
-éter
-oxid
─S─
─SO─
─SO─2
-szulfid
-szulfoxid
-szulfon
─F
─Cl
─Br
─I
-fluorid
-klorid
-bromid
-jodid

A csoportfunkciós nómenklatúra a vegyület egyik jellemző csoportját (a főcsoportját) utótag helyett funkciós csoportnévként nevezi meg. Ha több jellemző csoport van a vegyületben, a jobb oldali táblázatban előbb állót kell funkciós csoportként választani. Az egy mezőbeli csoportok prioritása azonos. A vegyület többi részét egy- vagy kétértékű csoportként nevezzük meg a funkciós csoportnév előtt, kötőjellel elválasztva. Ha a (kétértékű) funkciós csoport két különböző csoporthoz kapcsolódik, a két csoportot abc-rendben, kötőjellel elválasztva soroljuk fel.

A csoportfunkciós nómenklatúra tehát az additív műveletet használja.

Mivel a funkciós csoportnév majdnem azonos a szubsztitúciós utótaggal, a IUPAC az utóbbit részesíti előnyben.

Példák
CH3–OH metil-alkohol
CH3–O─CH2–CH3 etil-metil-éter
HO─CH2─CH2─CO─CH3 (2-hidroxietil)-metil-keton

A jobb oldali példa azt mutatja, hogyan lehet kettős kötést epoxi-csoporttal helyettesíteni csoportfunkciós nómenklatúrában.[1]

Jegyzetek

  1. Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) R-5.5.4.4., 101. o. Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.

Forrás

  • A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. Szerkesztette: Erdey-Grúz Tibor és Fodorné Csányi Piroska Budapest: Akadémiai Kiadó (1972) 1. kötet, C-0.2., 210–211. oldal. o.