Fenil-

Innen: kémia
Fenil-csoport

A fenil- a benzol egyértékű, triviális nevű, korlátlanul helyettesíthető csoportja. Szubsztitúciós előtagként használható.

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) R-9.1., 19 (b) táblázat, 173. o. Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.