Nyomtass te is!

Innen: Politika
Nyomtass te is! jelvény
A Pest megyei példányszám növekedése 2021. dec. 28. és 2022. jan. 18. között


A Nyomtass te is! egy hetente megjelenő, pártokhoz nem kötődő ellenzéki újság. Egyetlen kétoldalas, A4-es lapból áll, ami félbehajtva négy A5-ös lapból áll. Az internetről bárki letöltheti, kinyomtathatja, terjesztheti, az ellenzék médiahátrányát némileg ellensúlyozandó.

A kiadó vidéki utakat szervez az általuk kinyomtatott újság szórólapos terjesztéséhez, és ehhez önkénteseket keres. Mindenkit arra biztat, hogy sokszorosítsa, és a saját lakóhelyén – elsősorban kisebb településeken – terjessze a lapot.

Segít a civil szervezeteknek beharangozással, beszámoló közzétételével.

Útkeresés

A 2022-es választás után a Nyomtass te is! meg akarja újítani a működését. Helyi aktivistákat tervez bevonni, akik szállítják a helyieket érdeklő eseményeket és szervezik az újság szórását. Egyúttal kapcsolatot keres más szervezetekkel, egyelőre konferenciák szervezésével.

Az alakuló új stratégia (2022.június 20.)

Egy utca összes mellékutcájának bejárása

Nyomtass te is bejárás.svg
Az ábrán a vékony vonalak jelzik az utcák úttestjeit. Feltételeztük, hogy az utcák merőlegesek egymásra.

A piros pont a bejárás eleje, ahonnan egy vagy két személy indulhat. A kiinduló utca neve legyen Fő utca. A fekete ill. kék nyilas vastag vonalak mutatják a bejárandó útvonalat. A fekete bejáráskor mindig a talpaló bal kezénél vannak a házak (postaládák), tőle jobbra az úttest.

A bejáráskor a talpalónak azt kell tudnia, hogy a négyféle irány közül épp merre halad:

  1. A Fő utcával párhuzamosan, a haladás irányában. Minden keresztutcába be kell fordulnia balra.
  2. A Fő utcára merőlegesen, attól távolodva. Minden utcasaroknál balra kell fordulnia.
  3. A Fő utcával párhuzamosan, a haladással ellenkező irányban. A következő sarokig kell menni, ott átmenni az utca túloldalára. Vissza az 1. pontra. Ha nincs túloldal (mert az már másik talpalóhoz tartozik, vagy a falu végén vagyunk), akkor „üresen” kell visszajönni.

A fentieket addig kell folytatni, amíg el nem ér a bejárandó területet határoló, a Fő utcával párhuzamos utcáig vagy az utca végéig. Ezután át kell menni az utca túloldalára, és visszajönni a Fő utcára, a mellékutcákkal nem törődve. Ez a 4. irány.

A balról nyíló zsákutcába a 4 irány mindegyikében bemegyünk.

A bejárás végén a Fő utca túloldalán vissza lehet menni a kiindulási pontra.

A fenti balkezes bejárás teljesen hasonlóan alkalmazható jobb kézre is (kék nyilak vagy nyíllal szembeni bejárás).

Két személy esetén egymásra merőlegesen (kék nyíllal szembeni bejáráskor egymástól távolodva) indulnak. A kékkel jelölt személy Fő utcája merőleges a feketéjére, és ő jobbkezesen halad, ha követi az ábrán a nyilak irányát.

Egy utcát akkor érdemes oda-vissza szórni a cikk-cakk helyett, ha az utca szélessége eléri legalább a telekhossz (a postaládák távolsága) ¾-ét.

Példa

Bugyi. Balkezes szórás a Rádai utcában, a jobb felső sarokból indulva.

Az ábra jobb felső sarkából indulunk, a Rádai utcából. Balra szórunk, a területhatárok: Kossuth Lajos u. – Teleki u. – Szőlő u.

A keresztutcát elérve (amit a térkép ugyancsak Rádai utcának nevez) balra fordulunk, és az utca bal oldalát szórjuk. Az Alkotmány utcához érve visszafordulunk a mellékutcában a fő utca felé, mivel a bejárási szabály szerint előre mindig csak a kiinduló utcán megyünk.

A következő – a térképen névtelen – mellékutcába befordulunk balra, majd az Alkotmány utcát elérve visszajövünk rajta egy utcasarkot. Az előző mellékutcát elérve átmegyünk az Alkotmány utca túloldalára, és visszajövünk a névtelen mellékutcáig. (Ez esetben az Alkotmány utca túlsó oldalán erdő van, így üresen kell visszajönni.) Itt befordulunk a Rádai utca felé, és szórunk a névtelen mellékutca bal oldalán.

A Rádai utcán ismét balra az Új utcáig. Az Alkotmány utcán megint balra egy saroknyit, majd a másik oldalon vissza (itt már nincs erdő). Ezután ismét balra az Új utcán, beszórva a zsákutcát, egészen az utca végéig vagy a beszórandó terület határáig, ami esetünkben a Szőlő utca. Ott visszafordulunk, és az Új utcán vissza a Rádai utcáig. Itt sem fordulunk balra, hiszen az eredeti haladási iránnyal nem megyünk párhuzamosan előre.

Az Erzsébet királyné útján ismét balra, az első mellékutcán (a térképen nincs kiírva: Mátyás király utca) ismét balra az Új utcáig, majd visszafordulva nem megyünk balra a Búzavirág utca felé, hiszen a fő úttal párhuzamosan megyünk előre. Ezt az utcát ezúttal a Szőlő utca felől fogjuk majd beszórni, de az ilyen utcák bizonyos esetekben problémát okozhatnak. Pl. ha a Búzavirág u. zsákutca lenne, és nem érne ki a Szőlő utcába, akkor ugyan elvileg be kellene fordulnunk, csak az utca olyan hosszú, hogy nem látnánk a végét, így nem tudnánk róla, hogy zsákutca.

Ha a Búzavirág utca nem a Szőlő, hanem az Erzsébet királyné útjában végződne, akkor viszont kimaradna a bejárásból. Ez a bejárási algoritmus hibája: ha egy, a fő útra merőleges utca egyik vége sem ér el a határig, akkor kimarad a bejárásból. Az ilyen utcákra külön kell ügyelni.

Ugyancsak probléma, hogy az Erzsébet királyné utca elvileg merőleges a fő (Rádai) utcára, vagyis párhuzamos a Kossuth Lajos – Teleki utcával, mégis beletorkollik. Az ilyen szabálytalan utcákra bizony emlékezni kell, hogy ne szórjuk be kétszer.

Speciális probléma, hogy a határ utca (Szőlő u.) a szórás szempontjából zsákutca, így nem tudunk visszamenni a kiindulópontra. Vagy üresen megyünk, vagy az autó jön értünk.

Kétoldalas bejárás

Népszerű, de a hatékonyság szempontjából sokkal rosszabb mód, ha egy utca két oldalán két személy szór. Ez azt jelenti, hogy minden utcán csak egyszer lehet végigmenni üresjárat nélkül. Az ilyen bejárást már Euler megvizsgálta a königsbergi hidak problémája kapcsán. Csomóponton a mi esetünkben utcasarkot vagy (zsák)utcavéget kell érteni. Euler arra jutott, hogy üresjárat nélkül

  • csak akkor jutunk vissza a kiindulópontra, ha minden csomópontból/ba páros számú út vezet
  • csak akkor tudjuk üresjárat nélkül bejárni az összes utcát, ha két kivétellel minden csomópontból/ba páros számú út vezet.

Egy négyzethálón pedig ez a határokon nem teljesül, akár útnak tekintjük a határvonalat, akár nem. A rács négy sarka kivételével 3 vagy 1 út indul a határon levő csomópontokból/ba.

Nyomtass te is bejárás2.svg

A bal oldali ábra egy lehetséges bejárást mutat. A bal alsó sarokbeli piros pontból vízszintesen indulunk. Először a vízszintes utcákat járjuk be, „üresen” megyünk át egyik utcából a másikba (szaggatott vonal). Ezután a függőleges utcákkal folytatjuk, vízszintesen járunk üresen.

Az üresjárat hossza a terület vízszintes és függőleges hosszának összege, amit két személy tesz meg. Cserébe viszont bejárjuk a határok mindkét oldalát – az egyoldalas bejárással ellentétben. Vagyis a bejárt útvonal hossza azonos. Ha a függőleges keresztutcák száma páratlan, a két személy visszajut a kiindulópontra.

A sarkok kivételével az üresjárat a páratlan csúcsokon megy végig, azaz 4 csúccsal érint többet az elméletileg szükségesnél.

Az algoritmussal az a probléma, hogy nagyon érzékeny arra, ha a mellékutcák nem érnek el a négy határoló utcáig. Ez a gyakorlatban nagy probléma. A zsákutcákat pl. muszáj kétszer bejárni, egyszer üresben.

Fejér megyei kirajzás

A vasútállomásról a kirajzás helyéig

A kirajzás helyét – a Skála áruház parkolóját – a térkép bal felső sarkában a kék csepp jelzi. A legcélszerűbb odajutási útvonal a Deák Ferenc u – József Attila u, de megteszi a Gyümölcs u. – Kégl György u. vagy a Kaszap István u. – Károly János u. – Távirda u. is. A távolság kb. 500 méter.

A térkép fekete-fehér változata itt található.

Dömös

A legrégebbi település, ahová a Nyomtass te is! járt, 2017 nyarától a 2022-es választásig minden héten. Eredmények:

Dömös, egyéni választókerület
2018 2022
Jelölt % Jelölt %
Összellenzék 44.14 Nunkovics Tibor 31,65
Nunkovics Tibor 29.11
Fidesz Dr. Völner Pál 52,1 Erős Gábor 56,77

Forrás

Hírek

Fejér megyei településlista:

További információk

Kapcsolódó lapok