Amino-

Innen: kémia

Az amino- szubsztitúciós előtagként a NH2 csoportot jelöli. Utótag megfelelője -amin.

Példa: