Szubsztitúció

Innen: kémia
(Szubsztitúciós művelet szócikkből átirányítva)
Szubsztitúcióval megadható jellemző csoportok
elő- és utótagjai[Nyitrai 1][Erdey 1]
Jellemző
csoport
Előtag Utótag Funkciós
csoportnév
Kationok -onio
-onia
-ónium
Karbonsavak –COOH karboxi- -karbonsav
COOH -sav
Szulfonsavak –SO3H szulfo- -szulfonsav
Sók –COOM Fém...karbonsavát[1]
–COOR Fém...oát
Észterek –COOR R-oxikarbonil R...karbonsavát[1]
R...-karboxilát
COOR - R...oát
Savhaloidok –CO–halogén Haloformil karbonsavil-halid[1]
CO–halogén - -oil-halid
Amidok –CO–NH2 karbamoil- -karbonsavamid
CO–NH2 - -amid
Amidinek –C(=NH)–NH2 karbamimidoil- -karboximidamid
C(=NH)–NH2 - -imidamid
Nitrilek –CN ciano- -karbonitril -cianid
CN - -nitril
Aldehidek –CHO formil- -karbonsavaldehid
CHO oxo- -al
Ketonok >C=O oxo- -on R1-R2-keton
Alkoholok –OH hidroxi- -ol -alkohol
Fenolok –OH hidroxi- -ol
Tiolok –SH szulfanil- -tiol
Hidro-
peroxidok
–O–OH hidroperoxi- - -hidroperoxid
Aminok –NH2 amino- -amin
Iminek =NH imino- -imin
Éterek –OR R-oxi- - R1-R2-éter
Szulfidok –SR R-szulfanil- - R1-R2-szulfid
Peroxidok –O–OR R-peroxi- -

A szubsztitúció a leggyakoribb nevezéktani művelet. Egy vagy több hidrogénatomnak más atomra cserélését jelenti. A vegyület nevében elő- vagy utótag jelzi, melyik atom hidrogénjét mire cseréltük. Az eredeti vegyület neve változatlan marad.

Az utótagot és az utolsó előtagot egybeírjuk a főcsoport nevével, ha nincs közöttük helyszám.

A jobb oldali táblázat felsorol néhány fontos helyettesítő csoportot. A táblázat egyúttal a csoportok csökkenő erősorrendje is. A táblázatban használt jelölések:

 • R alapvegyületből hidrogénatom elvételével keletkező csoport nevét jelöli
 • C azt jelenti, hogy a szénatom nem tartozik a helyettesítő csoporthoz, hanem benne foglaltatik annak nevében
 • hal valamelyik halogénatom rövidített neve: fluor, klor, brom, jod. Pl. Haloformil → kloroformil.
 • halogén valamelyik halogénatom teljes neve: fluor, klór, bróm, jód.
 • karbonsav lehet pl. ecetsav, benz(oesav)

Az elő- és utótagokat kötőjel nélkül kapcsoljuk a névhez.

Csak előtagként megadható jellemző csoportok

Előtagok[Nyitrai 2]
Jellemző csoport Előtag Funkciós
csoportnév
–Br bróm- -bromid
–Cl klór- -klorid
–ClO klorozil-
–ClO2 kloril-
–ClO3 perkloril-
–F fluor- -fluorid
–I jód- -jodid
–IO jodozil-
–IO2 jodil-, jódoxi-
–I(OH)2 dihidroxi-λ3-jodanil-
dihidroxi-jód-
=N2 diazo-
–N3 azido- -azid
–NO2 nitro-
–OR R-oxi-
–SR R-szulfanil-
–SH3 λ4-szulfanil-

Példák

CH3─O─CH3
Metoxi-metán
A dimetil-éter szubsztitúciós neve. A metoxi- triviális nevű szubsztitúciós előtag.

Jegyzetek

 1. ^ 1,0 1,1 1,2 Az utótagban szubtrakció van (-il ill. -át), ezért a -sav utótaggal megadott savakra nem használható.

Forrás

 • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.
 1. R-3.2.1.1., 5. táblázat, 66. oldal.
 2. 9. táblázat, 72. oldal
 • A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. Szerkesztette: Erdey-Grúz Tibor és Fodorné Csányi Piroska Budapest: Akadémiai Kiadó (1972)
 1. C-10.3., III. táblázat