Metoxi-

Innen: kémia

A metoxi- a szubsztitúciós művelet egyik triviális nevű előtagja. Szerkezeti képlete: CH3─O─ (egyértékű szubsztituens). Korlátlanul szubsztituálható. A metil- és -oxi- összevonásából származik.

Miután triviális név (lásd a forrást), nem számít összetett előtagnak – gondolom én. Ennek az előtagok abc-rendezésekor van jelentősége (lásd 3. példa).

Ha a metoxi- só anionja, és ezért a név végére kerülne, -metoxid-ra változik.[Nyitrai 1]

Példák

1. Példa

CH3─O─CH3
Metoxi-metán
A dimetil-éter szubsztitúciós neve.

2. Példa

11-Hidroxi-3-metoxi-6,9-dioxaundekánsav
A magyarázatot lásd a Helyettesítés szócikkben.

3. Példa

Az előtagok sorbarendezése: 1-allil-4,5-(metiléndioxi)-2,3-dimetoxibenzol

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) 26. (b) táblázat, 182. o. Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.


Forráshivatkozás-hiba: <ref>-ek léteznek a(z) „Nyitrai” csoporthoz, de nincs hozzá <references group="Nyitrai"/>, vagy egy lezáró </ref> hiányzik.