Propoxi-

Innen: kémia

A propoxi- a szubsztitúciós művelet egyik triviális nevű előtagja. Szerkezeti képlete: CH3─CH2─CH2─O─ (egyértékű szubsztituens). Korlátlanul szubsztituálható. A propil- és -oxi- összevonásából származik.

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) 26. (b) táblázat, 182. o. Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.