Ciklo-

Innen: kémia

Szervetlen vegyület nevében a ciklo- előtag azt jelzi, hogy a vegyület gyűrűs.[Erdey 1] Az előtagot dőlt betűvel, kötőjellel elválasztva kell írni.

A ciklo- előtag szubtrakciós művelet. Az alapvegyület két hidrogénatomjának eltávolítását, és a kettő összekapcsolásával gyűrű képződését jelenti.

A ciklo- előtag az alapszerkezet bármely két atomjára alkalmazható,[Nyitrai 1], és bizonyos telítetlen gyűrűkre is,[Nyitrai 2] de itt csak egy speciális esettel foglalkozunk.

A homogén, telített, egyenes láncú hidridek neve előtt álló ciklo- előtag a két láncvégi atom összekapcsolásával gyűrűt képez a láncból. A számozás folyamatos a kapott gyűrű körül.

Példák:

CH3–[CH2]2–CH3 Ciklobután.svg
Bután Ciklobután
CH3–[CH2]4–CH3 Ciklohexán.svg
Hexán Ciklohexán[Nyitrai 3]
NH2–[NH]3–NH2 Ciklopentazán.svg
Pentazán Ciklopentazán[Nyitrai 4]

A ciklo- művelettel kapott néven újabb műveleteket végezhetünk. Pl.:

Ciklopentán
Ciklopenta-1,3-dién


Az 1,3-dién az -án helyén a két kettős kötés helyszámát adja meg.


1,3-Diazaciklopenta-2,4-dién


A diaza előtag a ciklopentán két szénatomját nitrogénre helyettesíti. A 2,4-dién az -án helyén a két kettős kötés helyszámát adja meg.

A vegyület triviális neve imidazol.

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.
  1. R-1.2.6.1.
  2. R-2.3.1.2.
  3. R-2.3.1.1
  4. R-2.3.2.
  • A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. Szerkesztette: Erdey-Grúz Tibor és Fodorné Csányi Piroska Budapest: Akadémiai Kiadó (1972)
  1. 4.14., 33. oldal.