Szubtrakció

Innen: kémia
Szubtrakciót jelző előtagok
Tag Jelentés
dez- atomcsoport eltávolítása
dezoxi- hidroxilcsoport oxigénjének eltávolítása
dehidro- hidrogén eltávolítása
nor- CH2 eltávolítása
anhidro- víz eltávolítása gyűrűképződés közben
ciklo- gyűrűképzés két hidrogénatom elhagyásával
Szubtrakciót jelző utótagok/végződések
Tag Jelentés
-én telítetlenség kialakulása két hidrogénatom eltávolításával
-in telítetlenség kialakulása négy hidrogénatom eltávolításával
-il H eltávolítása, gyök kialakulása

A szubtrakció olyan nevezéktani művelet, mely az alapnévben eredetileg létező atom(csoportot) távolít el. A művelet eredménye

  • hidrogénre történő csere
  • telítetlenség
  • kötés(ek) hasítása és új kötés(ek) kialakítása

lehet.

A szubtrakció nemcsak elő- és utótaggal, hanem az utótag megváltoztatásával is megadható. Ez formálisan azt jeleni, hogy pl. az -én vagy -il előtagban is szerepelhet, ill. több ilyen végződés lehet egy molekulában.[Nyitrai 1]

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) 29–32. o. Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.
  1. R-1.2.5.2