Etoxi-

Innen: kémia

Az etoxi- a szubsztitúciós művelet egyik triviális nevű előtagja. Szerkezeti képlete: Etoxi-.svg (egyértékű szubsztituens). Korlátlanul szubsztituálható. Az etil- és -oxi- összevonásából származik.

Példa

CH3─CH2─O─CH2─CH3
Etoxi-etán

A dietil-éter szubsztitúciós neve.