Gyök

Innen: kémia
(Etil- szócikkből átirányítva)
Triviális nevű gyökök
Név Szerk. képlet
metoxi- CH3─O─
+ vinil- CH2═CH─
+ etoxi- CH3─CH2─O─
+ allil- CH2═CH─CH2
+ propoxi- CH3─CH2─CH2─O─
× izopropoxi-
+ butoxi- CH3─CH2─CH2─CH2─O─
× izobutoxi-
× terc-butoxi-
× szek-butoxi-
  • + korlátlanul szubsztituálható
  • × nem szubsztituálható
  • az áthúzott név már nem használható

A gyök olyan szubsztituens, mely töltés nélküli hidrogén (H) elvételével keletkezik. Nevét leggyakrabban szubtrakcióval, az -il utótaggal képezzük.

Példák (az alapnevek nyílt szénhidrogének):

Alapnév Gyöknév Képlet
metán metil- CH3
etán etil- CH3─CH2
propán propil- CH3─CH2─CH2
2-propil-
propil-2-il-
× izopropil-
Izopropil-.svg
bután butil- CH3─CH2─CH2─CH2

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.
    • 26. (b) táblázat, 182. oldal.
    • 19. (b) táblázat, 173. oldal.