Kémia:Aliszkiren

Innen: kémia

A vegyület IUPAC-neve:

  • angolul: (2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-carbamoyl-2,2-dimethylethyl)-4-hydroxy-7-{[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-8-methyl-2-(propan-2-yl)nonanamide
  • magyarul: (2S,4S,5S,7S)-5-amino-4-hidroxi-N-(2-karbamoil-2,2-dimetiletil)-8-metil-7-{[4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil}-2-(propán-2-il)nonánamid[1]
  • sztereokémia nélkül: 5-amino-4-hidroxi-N-(2-karbamoil-2,2-dimetiletil)-8-metil-7-{[4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil}-2-(propán-2-il)nonánamid
Nonánamid
Propán-2-il-
5-Amino-4-hidroxi-8-metil-2-(propán-2-il)nonánamid
Hely Név
5 amino-
N 2-karbamoil-2,2-dimetiletil-
4 hidroxi-
7 [4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil-
8 metil-
2 propán-2-il-
nonán
-amid

Az alapvegyület a nonán: 9 szénatomból álló telített egyenes lánc.

Az -amid utótag az első szénatom három hidrogénjét cseréli ki (szubsztitúció); lásd az ábrát jobbra.

Az egyszerű előtagokat és a 2-es szénatomhoz kapcsolódó összetett előtagot azonnal felrajzoljuk, hogy csak a két bonyolultabbal kelljen foglalkozni.

2-karbamoil-2,2-dimetiletil-

Karbamoil-
2-Karbamoil-2,2-dimetiletil-
Hely Név
2 karbamoil-
2,2 dimetil-
etil-

Az etilcsoport (─CH2─CH3) az 1-es szénatomjával az eredeti alapvegyület nitrogénatomjához kapcsolódik, a másik szénatomjának mindhárom hidrogénjét csoport helyettesíti.

[4-Metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil-

Hely Név
4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil-
metil-

A metilcsoport (CH3) egyik hidrogénjét egy összetett csoport helyettesíti.

Fenil-

4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil-:

Hely Név
4 metoxi-
3 3-metoxipropoxi-
fenil-

A fenilcsoport az 1-es szénatomjával a fenti metilcsoporthoz kapcsolódik. A 3-as atom hidrogénje helyén egy összetett csoport, a 4-esének helyén metoxi- (CH3─O─) áll.

A propoxi- csoport képlete CH3─CH2─CH2─O─. Ennek 3-as szénatomjának egyik hidrogénjét ugyancsak metoxi- helyettesíti. A 3-metoxipropoxi- csoport képlete így CH3─O─CH2─CH2─CH2─O─, ami a fenil- 3-as szénatomjához kapcsolódik.

[4-Metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil-


A teljes előtag, ami az eredeti alapvegyület 7-es szénatomjához kapcsolódik.

A teljes vegyület

Aliszkiren
Az előtagok sorrendje[Nyitrai 1]
Hely-
szám
Név Rendezési kulcs
Angolul Magyarul Angolul Magyarul
5 amino- amino- amino- amino-
N 2-carbamoyl-2,2-dimethylethyl- 2-karbamoil-2,2-dimetiletil- carbamoyl… karbamoil…
4 hydroxy hidroxi- hydroxy hidroxi-
7 [4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl [4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil- methoxy… metoxi…
8 methyl metil- methyl metil-
2 propan-2-yl propán-2-il- propan-2-yl propán-2-il-


IUPAC-név:

  • angolul: 5-amino-N-(2-carbamoyl-2,2-dimethylethyl)-4-hydroxy-7-{[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-8-methyl-2-(propan-2-yl)nonanamide
  • magyarul: 5-amino-4-hidroxi-N-(2-karbamoil-2,2-dimetiletil)-8-metil-7-{[4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil}-2-(propán-2-il)nonánamid[2]

Megjegyzés: a 2-karbamoil-2,2-dimetiletil előtagsorrendje jó, ui. a di sokszorozó tag nem számít bele a sorrendezésbe.

Jegyzetek

  1. Aliszkiren (magyar Wikipédia)
  2. Aliszkiren (magyar Wikipédia)

Forrás

  • Nyitrai József – Nagy József: Útmutató a szerves vegyületek IUPAC nevezéktanához. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete (1998) Az IUPAC Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján.
  1. R-0.1.8.3., 11–12. oldal.